PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Các ngôn ngữ lập trình khác (CCS C, HT PIC,...) (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Nhờ giải thích về câu lệnh khi sử dụng A/D (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=32219)

lab.cdt 08-05-2013 01:42 AM

Nhờ giải thích về câu lệnh khi sử dụng A/D
 
Chào các bạn!
Tớ đang viết code về A/D cho vdk. Đọc tài liệu thì họ hướng dẫn viết lệnh

setup_ADC_ports(AN0);

Nhưng khi tớ viết lệnh này thì nó báo lỗi là không khai báo AN0

Tớ có tìm hiểu thêm thì có cách viết khác là

setup_ADC_ports(sAN0);

Tớ viết như vậy thì nó chạy OK.

Các bạn giải thích hộ tớ về sự khác nhau trong 2 cách viết đó với...

lynette.phi 11-05-2013 12:44 AM

tốt nhất là lập trình bằng hitech C đi bạn.tự viết lấy thư viện cho nó hiểu luôn.
còn ccs thì phải vào trong thư mục cài của nó, mở file thư viện ADC ra xem cách sử dụng cái hàm đấy như nào.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:53 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam