PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Xử lý ảnh (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=51)
-   -   Cần các bạn hổ trợ đo kích thước vật bằng xử lý ảnh (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=34977)

lythongbk 18-05-2016 01:05 PM

Cần các bạn hổ trợ đo kích thước vật bằng xử lý ảnh
 
Mình đang làm luận văn liên quan đến đo kích thước vật thể bằng xử lý ảnh, do mình không chuyên về xử lý ảnh nên cần có bạn nào chuyên về xử lý ảnh tư vấn và hổ trợ. Thông tin chi tiết xin để lại sdt hoặc mail mình sẽ liên hệ lại. hoặc gửi vào mail mình thongtran.bk@gmail.com. mình xin cảm ơn!!!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:04 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam