PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   MPASM (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=34)
-   -   [thắc mắc] về mplab ide v8.92 (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=35822)

lepicle 04-02-2017 06:49 PM

[thắc mắc] về mplab ide v8.92
 
mình đang lập trình asm cho pic 16f877a mà build toàn bị lỗi, ai biết cách setup trước khi lập trình asm với phần mềm này không


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:51 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam