PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Giao tiếp cổng COM và LPT (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=44)
-   -   [HELP] Đo nhiệt độ+đk thiết bị giao tiếp máy tính LM35+16F877A (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=34312)

phuongthao201 16-06-2015 05:28 PM

[HELP] Đo nhiệt độ+đk thiết bị giao tiếp máy tính LM35+16F877A
 
Em đang làm đề tài về điều khiển thiết bị giao tiếp máy tính (cái này đã xong), giờ muốn đo nhiệt độ để hiển thị lên form, dùng LM35, code phần giao diện em viết như này, vậy code C như nào để form có thể nhận hiển thị nhiệt độ? đã đọc rất nhiều bài liên quan trên mạng nhưng giờ rối tung hết cả lên rồi ạ :(
à, em muốn hỏi thêm, chân OUT của LM35 nối trực tiếp với chân analog của VĐK hay có phải thêm con trở nào ko? em đọc nhiều bài thấy bảo đo không chính xác, vậy muốn giảm sai số thì phải làm như nào ạ?
ảnh giao diện
https://www.upsieutoc.com/images/201...6/anhdoan4.png
PHP Code:

        private void timNhiet_Tick(object senderEventArgs e)
        {
            
adc serialPort1.ReadExisting();
            
this.Invoke(new EventHandler(DisplayText));
        }
        private 
void DisplayText(object senderEventArgs e)
        {


            
lbNhietdo.Text adc;
            if (
Convert.ToInt32(adc) > 35)
            {
                
lbTrangthai.Text "High Tempareture";
            }
            else
                if (
Convert.ToInt32(adc) < 20)
                {
                    
lbTrangthai.Text "Low Tempareture";
                }
                else
                    
lbTrangthai.Text "Normal Tempareture";
        
        } Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:25 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam