PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Các ngôn ngữ lập trình khác (CCS C, HT PIC,...) (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Xin Hỏi Lập Trình PIC16f887 (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=32223)

anhngoan 08-05-2013 11:39 PM

Xin Hỏi Lập Trình PIC16f887
 
Pro nào giúp với. Tình hình là vừa rồi có mấy thằng bạn thi đồ án. Thi phần viết chương trình, có yêu cầu như thế này: "Nhấn nút RESET chuông kêu 3 tiếng" rồi mới bắt đầu lại chương trình. Khi gắn nguồn chuông không kêu, chỉ nhấn nút reset chuông mới kêu. Mình đọc datasheet thì không hiểu cho lắm nên lên đây xin các Pro giúp. Thank

anhngoan 10-05-2013 11:10 PM

không có ai giúp ah. Huhu gần thi đò án rồi

lynette.phi 11-05-2013 01:08 AM

đề bài chỉ để vẽ mạch nguyên lý thôi mà
http://nx9.upanh.com/b2.s37.d2/16deb...9.untitled.png

- lấy 1 chân input là reset. nếu có tín hiệu vào là 1 thì xuất ra 3 xung ở chân chuông.

anhngoan 11-05-2013 03:29 PM

Cảm ơn vì đã giúp đỡ. nhấn Reset tức là nối mass mà lấy đâu xung ra chuông nữa.
Chuông đã cố định vào 1 chân là chân RA0. mạch đã có sẵn chỉ viết chương trình thôi. Cốt yếu là chương trình


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:35 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam