PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Matlab-Simulink & Labview & 20-Sim (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=47)
-   -   GIúp về GUI trong matlap (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=33589)

minhtri0405 01-07-2014 12:20 AM

GIúp về GUI trong matlap
 
em đang làm simulink , real time vs card ni 6221 , h muốn làm cái giao diện GUI dể hiển thị máy cái scope trong simulink, vs cài đặt thông số vào bộ PID, constan ..và cần nút start , stop, connect target , , nhưng kiếm tài liệu là về gui ko thấy bàn tới vụ liên kết vs simulink, bác nào pro cho e vài lệnh cơ bản hay giáo trình vs, tks rất nhiều


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:28 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam