PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Matlab-Simulink & Labview & 20-Sim (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=47)
-   -   Mờ PID - Help về phần mô phỏng cho "mờ pid" (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=3967)

khuongduchanh 08-06-2012 01:19 AM

Làm thế nào để xác định được khoảng giá trị của Kp, Kd, Ki vậy mọi người. Giúp tôi với .Thanks mọi người nhiều!

ati 03-11-2014 08:43 PM

LIÊN HỆ A NHÉ EM, BÊN A SẺ HỔ TRỢ CHO
mail: atibkvn@gmail.com


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:00 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam