PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   RTOS và Thuật toán với PIC (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=33)
-   -   giao tiếp ram rom ngoai (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=11633)

cuongadn90 31-10-2011 03:14 PM

giao tiếp ram rom ngoai
 
bác nào có tai liệu về giao tiếp ram rom share cho em nhé
đang học chút giao tiếp này mà chưa co ti chút gi để lam
tài liệu về 8051 cũng được

nhiot081290 14-11-2012 10:35 PM

nếu xái ccs thì vào thư viện có nhiều code mau cho bạn lựa chọn tùy thuộc phần cứng. bạn có thể copy ra project cua ban roi modify lại cho phù hợp với yêu cầu là được
Thân,

RoMa007 07-04-2018 10:02 AM

You can copy to modify your project to suit the request.
Body
Holiday Palace Games


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:33 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.7.2
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam