PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Matlab-Simulink & Labview & 20-Sim (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=47)
-   -   Lấy mẫu tự động và thủ công trong Labview (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=34366)

dinhan_246 03-08-2015 11:01 AM

Lấy mẫu tự động và thủ công trong Labview
 
Em đang làm đề tài về pic giao tiếp labview qua usb hid.
Em muốn ghi lại dữ liệu adc trong Labview theo 2 cách: Tự động (vd 1s thu nhận 10 số liệu) hoặc thủ công (nhấn nút mới ghi số liệu).
Mọi người giúp em với ạ! Thanks


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:20 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam