PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Thực hành (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=20)
-   -   Xin Thư Viện Orcad ( or Altium )Cho Con HM2007 (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=34266)

hoconganh 14-05-2015 06:55 PM

Xin Thư Viện Orcad ( or Altium )Cho Con HM2007
 
Các Pro nào cho em xin thư viện con hm2007 với ạ :( download về mà tìm không thấy đâu cả...


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:33 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam