PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Quảng cáo và bán sản phẩm (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Mạch nạp 8051 giá rẻ (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=3606)

manhha2799 27-02-2009 08:11 AM

Mạch nạp 8051 giá rẻ
 
Hiện nay mình còn 4 cái mạch 89C51/52/55 Programmer mới 100%( kèm theo cáp RS232, đĩa hướng CD dẫn đầy đủ, chưa có adapter).

Giá bán: Khuyến mãi 50.000 VND
Lấy hết 4 cái: giảm mỗi cái 10k.

Thông số kỹ thuật xem thêm: http://tme.com.vn/C51.htm

Liên hệ: dưới chữ ký


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:04 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam