PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Thực hành (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=20)
-   -   Thiết kế mạch cầu H để truyền động động cơ DC (trích lọc) (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=1186)

field2007 27-05-2013 09:41 AM

Hỏi về mạch cầu H sử dụng IR2184 và IRF3205
 
1 Attachment(s)
Mình đang làm mạch cầu H để điều khiển động cơ theo sơ đồ tham khảo như hình vẽ, nhưng không biết 2 con diode mắc chỗ 2 con IR2184 là con nào. Ai biết thì chỉ cho mình dùng con nào??? Nhân tiện hỏi luôn thông số mấy con tụ, trở như thế có được ko?? Đây là mạch minh tham khảo, lần đầu làm về mạch này lên cũng ko có nhiều hiểu biết. Động cơ của mình là động cơ DC 24V/60W.

hainamsouth 21-06-2013 01:40 AM

thực ra nếu bạn Field2007 đọc kĩ từ đầu sẽ thấy thầy nam hướng dẫn rất dễ hiểu với mạch IR2110 và IR2184 không khác nhau là mấy bạn có thể xem và so sánh
chỗ 2 con diode bạn hỏi là dung diode muỗi 4148 còn vì sao thầy nam đã trả lời rôi. Hình dùng 2 con tụ nhưng ở đây bạn có thể dùng 1 con tụ la 4.7uF nhưng phải là tu tantatium
còn R trước mỗi con fet nên dùng là 10 Ohm. do trước đây có làm mạch này và nhở vào diễn đàn dưới mỗi con fet bạn nên mắc thêm diode zenner 15V và R 10K. và điên áp kich fet nên là 15V bạn sẽ thấy được hiệu quả. có j bạn thắc mắc bạn hãy đọc thật kĩ và bạn sẽ tìm ra vấn đề


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:11 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam