PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Những câu hỏi thường gặp (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=54)
-   -   Mong mọi người giúp đỡ nhập xuất PIC18F (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=33067)

thanhnhuvt2000 19-11-2013 12:45 AM

Mong mọi người giúp đỡ nhập xuất PIC18F
 
-Chào mọi người em là newbie mới tìm hiểu lập trình Pic . Em thực hiện 1 project kiểm tra IC logic. Cụ thể là cổng NAND (7400 ) và cổng NOR(7402)
-Giả xử trong chương trình dùng chân C1,C2 để xuất và C0 để đọc mức logic từ cổng NAND. Tuy nhiên cùng với phần cứng đó khi gắn cổng NOR(7402) vào thì chân C1 để đọc mức logic và C2,C0 để xuất mức logic.
-Vậy em xin mọi người giải đáp hộ em. có cách nào ta cho 1 chân của PIC vừa có chức năng nhập vừa có chức năng xuất không. Em dùng trình dịch CCS.
Xin cảm ơn mọi người


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:19 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam