PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Thông tin Ban Điều Hành (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Admin mới của diễn đàn (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=33227)

falleaf 21-12-2013 05:39 PM

Admin mới của diễn đàn
 
Xin thông báo, diễn đàn picvietnam có thêm một Admin mới:

Caddish12

Mong các bạn ủng hộ Caddish12 xây dựng tốt diễn đàn.

Chúc vui.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:46 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam