PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   dsPIC - Bộ điều khiển tín hiệu số 16-bit (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=29)
-   -   Giao tiếp rs232 giữa Matlab với Dspic30f4013 (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=33560)

hungcuong208 12-06-2014 09:29 AM

Giao tiếp rs232 giữa Matlab với Dspic30f4013
 
Cần giúp đỡ về phần code cho Dspic30f4013:
1. PC gởi 1 thời gian lấy mẫu To xuống Dspic30f4013.
2. Dspic 30f4013 nhận To ( uart) và gởi 1 mã lên báo hiệu cho PC biết.
3. Sau đó Dspic ngắt timerO, đọc dữ liệu nhiệt độ từ lm35 gởi lên lên PC...(số lần ngắt timer0= T0)
====> em mới làm quen dòng Dspic30f và C30....nên rất mong mấy anh hướng dẫn cho em....thanks

hungcuong208 15-06-2014 06:41 PM

anh nào có tài liệu hướng dẫn lập trình c30 tiếng việt share em với...em coi mấy project của anh Nam...không hiểu rõ câu lệnh lém


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:36 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam