PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   PIC - Thiết kế và Ứng dụng (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=23)
-   -   giúp viết code pic12f629 (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=35806)

khavu123 05-01-2017 11:20 AM

giúp viết code pic12f629
 
em cần code để nạp ic độ led điện thoại 1202. dung ic 12f629 điều khiển 5led, nháy 15 kiểu or hơn. các pro viết dùm em với.
khavu1310@gmail.com

ptptyl 06-01-2017 09:37 AM

tiền..............

khavu123 06-01-2017 02:34 PM

Bạn ở đâu. Code như thế thì tốn bao nhiêu tiền vậy.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:16 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam