PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Bootloaders - Programmers - Debuggers - Emulators (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=9)
-   -   "USB to serial" và "USB to parallel" có dùng được cho các mạch nạp đơn giản? (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=2540)

namqn 30-06-2008 07:10 PM

"USB to serial" và "USB to parallel" có dùng được cho các mạch nạp đơn giản?
 
Các mạch nạp đơn giản qua cổng COM như JDM, PG2C, ... hay qua cổng song song như PG3B, Schaer+, ... có sử dụng được với các bộ chuyển đổi USB sang COM hay USB sang LPT hay không?

Đây là câu hỏi được lặp lại nhiều lần. Câu trả lời dứt khoát là không. Vì giao thức USB không cho phép hiện thực việc thay đổi trạng thái các chân dữ liệu và điều khiển của các cổng COM hay LPT một cách nhanh chóng như thường được dùng trong các mạch nạp đơn giản. Ngay cả giao thức USB hi-speed cũng không đáp ứng được yêu cầu thông thường của các mạch nạp đơn giản.

Thân,


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:28 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam