PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Xử lý ảnh (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=51)
-   -   ATI Việt Nam tuyển 02 kỹ sư phần mềm (image processing) (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=34460)

titikid91yb 14-10-2015 11:00 AM

ATI Việt Nam tuyển 02 kỹ sư phần mềm (image processing)
 
1 Attachment(s)
Không tuyển nữa nhé các bạn


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:02 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam