PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   dsPIC - Bộ điều khiển tín hiệu số 16-bit (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=29)
-   -   Nhận dạng tiếng nói bằng dsPIC30F (Speech Recognition) (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=37841)

Hactieuho96 07-10-2018 11:51 PM

Nhận dạng tiếng nói bằng dsPIC30F (Speech Recognition)
 
- Mình có tải 1 tài liệu tên Microchip về cách sử dụng chip dsPIC30F để nhận dạng tiếng nói nhưng không có tool hay thư viện kèm theo, tìm mãi không thấy nên lên đây nhờ ae chỉ bảo:
http://ww1.microchip.com/downloads/e...ide_70140a.pdf
- Ai có thư viện 100 từ và code demo như trong tài liệu thì cho mình xin ạ, xin cảm ơn!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:30 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam