PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   MiWi, Zigbee, Ethernet (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=60)
-   -   Hướng dẫn giao tiếp PIC 18F97J60 với ethernet (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=32384)

annhandt09 04-06-2013 12:08 AM

Hướng dẫn giao tiếp PIC 18F97J60 với ethernet
 
1 Attachment(s)
Mọi người cho em hỏi em viết chương trình trên MikroC sao mà ping không được vậy???
Cách cài dịa chỉ IP.. cho Pic với...có cần thiết lập rauter mở port không vậy???
Đây là code của em..xin mọi người giúp đỡ

haibk91 04-06-2013 07:21 PM

bên TCP/Ip stack của microchip có hướng dẫn rồi mà


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:46 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam