PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Các ngôn ngữ lập trình khác (CCS C, HT PIC,...) (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=12)
-   -   CCS tiếng Việt update - I (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=155)

hongtruongtv 01-02-2013 12:49 PM

Chào mọi người
Mình đang ở TP.HCM. mình đang tìm mua MCP23017 (Expander 16B - I2C) nhưng không biết mua ở đâu?
Bạn nào biết, chỉ mình với.
Cảm ơn nhiều!

cong_humg_tdh 12-08-2013 10:45 AM

Trích:

Nguyên văn bởi badboy2809 (Post 54438)
em mới tìm hiểu về pic.thấy bài viết của bác TXT hay wa.thanks
hôm qua em làm thử bài nháy led code e lập theo wizad như sau:
#include "D:\PIC\tuhoc\New folder\led2.h"
#include<16f877a.h>
#include<def_877a.h>
#FUSES NOWDT,HS,NOPUT,NOPROTECT,NODEBUG,NOBROWNOUT,NOLVP, NOCPD,NOWRT
#use delay(clock=20000000)
void main()
{

setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(FALSE);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
TRISB=0x00;
PORTB=0xFF;
// TODO: USER CODE!!
While(1)
{
PORTB=0x00;
delay_ms(250);
PORTB=0xFF;
delay_ms(250);
}
}

có phải bạn chưa định nghia portB nên nó báo lỗi. Bạn thử chèn ở đầu chương trình #byte portb=0xf81 xem sao.

Bác nói chuẩn đấy !! Do bạn ý thiếu định nghĩa PortB nên khi chạy thì máy nó không hiểu cái PortB của bạn là gì nên nó báo lỗi !


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:00 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam