PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Xử lý ảnh (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=51)
-   -   mấy pro cho em hỏi cái code này cái (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=32078)

quiphuc01 08-04-2013 11:25 AM

mấy pro cho em hỏi cái code này cái
 
Chạy chương trình Matlab để mô phỏng thuật toán lọc ảnh trung bình như thế nào với các kiểu ảnh có mật độ nhiễu khác nhau: nhiễu 10%, 20%, 30%,.....80%, 90% với 1 ảnh gốc Lena, cho nhiễu các mức độ khác nhau trên Matlab sau đó đưa vào lọc để xử lý, lưu ảnh kết quả lại.


Em có cái code này mà sao chạy hoài ko đc cái bác giúp em cáifunction output_image = ro_filt(image_file,order);
%
% filename: ro_filt.m
% author: Tony Nelson
% date: 1/11/00
% detail: performs basic 3x3 rank order filtering
%

input_image = LoadImage(image_file); % loads image into input_image
[ylength,xlength] = size(input_image); % determines size of input image
output_image(1:ylength,1:xlength) = zeros; %inits output_image

% loops to simulate SE window passing over image
for y=1:ylength-2
for x=1:xlength-2
window = [input_image(y:(y+2),x:(x+2))];
window_v = [[window(1,1:3)] [window(2,1:3)] [window(3,1:3)]];
sorted_list = sort(window_v);
output_image(y+1,x+1) = sorted_list(order);
sorted_list(order);
end
end

%plots ro filtered image
figure;
image(output_image)
colormap(gray(256));
title('Rank Order Filter Output');
đấy là thuật toán chạy Rank Order Fillter đó

tramnn92 08-04-2013 11:50 AM

[ylength,xlength] = size(input_image); % determines size of input image thiếu s nha bạn,mình đã text và chạy dc

Thiết kế kiến trúc nhà ở
Thiết kế đồ gỗ nội thất
Thiết kế tiểu cảnh sân vườn

newbanmaylamkem 25-02-2014 04:20 PM

Trích:

Nguyên văn bởi tramnn92 (Post 81407)
[ylength,xlength] = size(input_image); % determines size of input image thiếu s nha bạn,mình đã text và chạy dc

bỏ s cũng có vấn đề gì đâu bạn? Thấy vẫn chạy oke mà

vnmember 07-06-2019 03:50 PM

anh em nào chạy được code hỗ trợ e chút,

namhoang15 17-07-2019 03:50 PM

Mình cũng không chạy được luôn ạ. Có ai giúp mình với


------------------
Motor Sumitomo

vnmember 22-06-2021 01:33 AM

chào cả nhà


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:04 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam