PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Kiếm Trong Diễn Ðàn

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

kết quả từ 1 tới 15 trên 15
thời gian kiếm là 0.01 giây.
Tìm Kiếm: Posts Made By: vitechpham
Chuyên mục: Các đề tài khác 11-05-2021, 10:45 AM
Trả lời: 1
Lần đọc: 2,418
Người gửi vitechpham
Smile Internet vạn vật với Vi điều khiển và App IOTFE

Chỉ cần biết lập trình vi điều khiển ,Arduino hoặc PLC bạn có thể tự tạo ra được một hệ thống IoT dễ dàng mà KHÔNG cần phải tìm hiểu về giao tiếp Internet hay lập trình giao diện .Ứng dụng IOTFE...
Chuyên mục: Các ngôn ngữ lập trình khác (CCS C, HT PIC,...) 11-05-2021, 10:41 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 2,808
Người gửi vitechpham
Smile Internet Vạn Vật với Vi điều khiển và App IOTFE

Chỉ cần biết lập trình vi điều khiển ,Arduino hoặc PLC bạn có thể tự tạo ra được một hệ thống IoT dễ dàng mà KHÔNG cần phải tìm hiểu về giao tiếp Internet hay lập trình giao diện .Ứng dụng IOTFE...
Chuyên mục: Giao tiếp các cổng khác (ISA, PCI, ...) 11-05-2021, 10:39 AM
Trả lời: 2
Lần đọc: 3,886
Người gửi vitechpham
Smile Giao tiếp Internet với App IOTFE và Vi điều khiển

Chỉ cần biết lập trình vi điều khiển ,Arduino hoặc PLC bạn có thể tự tạo ra được một hệ thống IoT dễ dàng mà KHÔNG cần phải tìm hiểu về giao tiếp Internet hay lập trình giao diện .Ứng dụng IOTFE...
Chuyên mục: Các dự án mã nguồn mở 11-05-2021, 10:35 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 3,302
Người gửi vitechpham
Smile Internet vạn vật với Vi điều khiển và App IOTFE

Chỉ cần biết lập trình vi điều khiển ,Arduino hoặc PLC bạn có thể tự tạo ra được một hệ thống IoT dễ dàng mà KHÔNG cần phải tìm hiểu về giao tiếp Internet hay lập trình giao diện .Ứng dụng IOTFE...
Chuyên mục: MiWi, Zigbee, Ethernet 10-03-2021, 09:05 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 3,890
Người gửi vitechpham
Smile Internet vạn vật với Vi điều khiển và App IOTFE

Chỉ cần biết lập trình vi điều khiển ,Arduino hoặc PLC bạn có thể tự tạo ra được một hệ thống IoT dễ dàng mà KHÔNG cần phải tìm hiểu về giao tiếp Internet hay lập trình giao diện .Ứng dụng IOTFE...
Chuyên mục: Giao tiếp cổng COM và LPT 09-03-2021, 04:27 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 2,498
Người gửi vitechpham
Smile Internet vạn vật với PIC và App IOTFE

Chỉ cần biết lập trình vi điều khiển ,Arduino hoặc PLC bạn có thể tự tạo ra được một hệ thống IoT dễ dàng mà KHÔNG cần phải tìm hiểu về giao tiếp Internet hay lập trình giao diện .Ứng dụng IOTFE...
Chuyên mục: PIC - Thiết kế và Ứng dụng 09-03-2021, 04:23 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 3,895
Người gửi vitechpham
Smile Internet vạn vật với PIC và App IOTFE

Chỉ cần biết lập trình vi điều khiển ,Arduino hoặc PLC bạn có thể tự tạo ra được một hệ thống IoT dễ dàng mà KHÔNG cần phải tìm hiểu về giao tiếp Internet hay lập trình giao diện .Ứng dụng IOTFE...
Chuyên mục: Cơ bản về vi điều khiển và PIC 09-03-2021, 04:18 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 2,676
Người gửi vitechpham
Smile Internet vạn vật với PIC và App IOTFE

Chỉ cần biết lập trình vi điều khiển ,Arduino hoặc PLC bạn có thể tự tạo ra được một hệ thống IoT dễ dàng mà KHÔNG cần phải tìm hiểu về giao tiếp Internet hay lập trình giao diện .Ứng dụng IOTFE...
Chuyên mục: Luận văn tốt nghiệp 04-02-2020, 11:22 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 10,027
Người gửi vitechpham
Smile Điều khiển qua Internet

Chỉ cần biết lập trình vi điều khiển ,Arduino hoặc PLC bạn có thể tự tạo ra được một hệ thống IoT dễ dàng mà KHÔNG cần phải tìm hiểu về giao tiếp Internet hay lập trình giao diện .Ứng dụng IOTFE...
Chuyên mục: Giao tiếp USB, CAN, I2C, SPI, USART... 04-02-2020, 11:16 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 4,609
Người gửi vitechpham
Smile Giao tiếp Ứng dụng Android IOTFE

Chỉ cần biết lập trình vi điều khiển ,Arduino hoặc PLC bạn có thể tự tạo ra được một hệ thống IoT dễ dàng mà KHÔNG cần phải tìm hiểu về giao tiếp Internet hay lập trình giao diện .Ứng dụng IOTFE...
Chuyên mục: Tự giới thiệu 04-02-2020, 11:11 AM
Trả lời: 1
Lần đọc: 6,449
Người gửi vitechpham
Smile Ứng dụng Internet vạn vật IOTFE cho vi điều khiển

Chỉ cần biết lập trình vi điều khiển ,Arduino hoặc PLC bạn có thể tự tạo ra được một hệ thống IoT dễ dàng mà KHÔNG cần phải tìm hiểu về giao tiếp Internet hay lập trình giao diện .Ứng dụng IOTFE...
Chuyên mục: Cơ bản về vi điều khiển và PIC 09-06-2009, 12:09 PM
Trả lời: 2
Lần đọc: 3,651
Người gửi vitechpham
minh da khai bao thach anh day du #include...

minh da khai bao thach anh day du

#include <16f877a.h>
#include <math.h>
#use delay(clock=12000000)
#FUSES hs,nowdt,noprotect,NOBROWNOUT,NOLVP,nodebug,put,NOCPD
#use...
Chuyên mục: Cơ bản về vi điều khiển và PIC 08-06-2009, 10:53 PM
Trả lời: 2
Lần đọc: 3,651
Người gửi vitechpham
thach anh + 2 tu 33p dat trong de pic co anh huong gi ko?

cac bac cho em hoi thach anh + 2 tu dat trong de pic co anh huong gi ko?
em lam mach giao tiep 4 pic voi nhau (usart,1master 3slave),3 con slave chay binh thuong (thach anh 12M +tu 30p bo ngoai de)...
Chuyên mục: Giao tiếp USB, CAN, I2C, SPI, USART... 07-06-2009, 11:43 PM
Trả lời: 1
Lần đọc: 3,111
Người gửi vitechpham
loi giao tiep 3 pic slave ,1 master

minh dang lam luan van canh tay robot ,phan chuong trinh va mach da xong ,phan mo phong tren protues da chay ok nhung khi nap chip chay thu thi pic mater ko giao tiep duoc voi slave (sau khi nhan du...
Chuyên mục: Cơ bản về vi điều khiển và PIC 12-12-2008, 12:00 AM
Trả lời: 16
Lần đọc: 6,249
Người gửi vitechpham
cac pac cho hoi cach chong nhiêu cho chan ngat...

cac pac cho hoi cach chong nhiêu cho chan ngat ngoai cua pic
code cua tui
#include <16f877a.h>
#FUSES HS,NOPROTECT,NOWDT,NOBROWNOUT,NOLVP
#use delay(clock=12000000)
#use...
kết quả từ 1 tới 15 trên 15

 
Chuyển đến

Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:14 AM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam