Ðề tài: Giao tiếp I2C
View Single Post
Old 11-09-2006, 10:51 AM   #5
thanhha
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Sep 2006
Nơi Cư Ngụ: Ho Chi Minh City
Bài gửi: 9
:
Send a message via Yahoo to thanhha
Mình dùng lệnh I2C trong CCS có hiệu quả ko ?!

Vì mình đang viết thử I2C. Thấy chương trình mẫu(EX_Slave) trong CCS C mô phỏng bộ nhớ ngoài 24xx chuẩn, nên nạp chạy thử thấy: viết từ Master (Ctr Mater lấy ví dụ: EX_EXTEE) ít nhất là 4 lần mới được, còn đọc thì lại ko được. Xem tài liệu thì thấy có rất nhiều bit bẫy tình huống I2C, nhưng các lệnh về I2C trong CCS thì đơn giản và ít. Vậy, có vấn đề gì không.

Code:
#include <16F876A.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7) // Jumpers: 8 to 11, 7 to 12


#use i2c(SLAVE, SDA=PIN_C4, SCL=PIN_C3, address=0xa0)

typedef enum {NOTHING, CONTROL_READ,
       ADDRESS_READ, READ_COMMAND_READ} I2C_STATE;

I2C_STATE fState;
BYTE address, buffer[0x10];


#INT_SSP
void ssp_interupt ()
{
  BYTE incoming;

  if (i2c_poll() == FALSE) {
   if (fState == ADDRESS_READ) { //i2c_poll() returns false on the
     i2c_write (buffer[address]);//interupt receiving the second
     fState = NOTHING;      //command byte for random read operation
   }
  }
  else {
   incoming = i2c_read();

   if (fState == NOTHING){
     fState = CONTROL_READ;
   }
   else if (fState == CONTROL_READ) {
     address = incoming;
     fState = ADDRESS_READ;
   }
   else if (fState == ADDRESS_READ) {
     buffer[address] = incoming;
     fState = NOTHING;
   }
  }
}


void main ()
{
  int i;

  fState = NOTHING;
  address = 0x00;
  for (i=0;i<0x10;i++)
   buffer[i] = 0x00;

  enable_interrupts(GLOBAL);
  enable_interrupts(INT_SSP);

  while (TRUE) {}
}

thay đổi nội dung bởi: falleaf, 13-09-2006 lúc 04:49 PM.
thanhha vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn