View Single Post
Old 10-07-2014, 12:20 AM   #1
langnhan1560
Đệ tử 1 túi
 
Tham gia ngày: Dec 2013
Bài gửi: 14
:
Xem giúp e code này với

biến b trong code này e đưa ra mô phỏng nó ko thay đổi...


#include <16F877a.h>
#include <DEFS_16F877A.h>
#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT, BROWNOUT, PUT, NOLVP
#device 16f877*=16 ADC=8
#use delay(clock = 4000000)

main()
{
setup_adc_ports(RA0_ANALOG);
setup_adc(adc_clock_internal);
set_adc_channel(0);
delay_ms(10);
output_low(PIN_C1);
setup_ccp1(CCP_PWM); // cài d?t CCP1 là c?ng xu?t PWM
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 124, 1); // cài d?t timer_2 có t?n s? 500 Hz
int8 x=90;
int16 b;
int8 adc;
set_tris_b(0x00);
while(true)
{
adc=read_adc();
delay_us(1);
b=(adc*125)/1024;
set_pwm1_duty(adc); //50 % d? r?ng xung xu?t ra chân C1
portb=b;

}
}
langnhan1560 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn