View Single Post
Old 25-02-2014, 05:55 PM   #1
luhoangthien
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Sep 2013
Bài gửi: 5
:
giúp e UART cho PIC16f877 trong CCS

mấy a cho e hỏi về câu lên trong CCS liên quan tới cái RS232 và sử dụng USART. trong sách hướng dẫn có vài câu lệnh mà ko giải thích j hết nên e ko biết làm sao
printf ( )
Getc ( ) putc ( )
Getch ( ) putchar ( )
Getchar ( ) fputc ( )
Fgetc ( ) puts ( )
Gets ( ) fputs ( )
Fgets ( )
Kbhit ( )
Assert ( )
Perror ( )
Set_uart_speed ( )
Setup_uart ( )
e mới viếc 1 cái code nhỏ để truyền và nhận thui mà ko biết mình sai chổ nào ai có king nghiệm giúp e vs.
cái truyền
#include <16F877.h >
#device *=16
#Fuses nowdt,hs,noput, noprotect, nodebug, nobrownout,nolvp,nocpd,nowrt
#use delay( clock=20000000 )
#use rs232 (baud=19200 , parity=n , xmit=pin_C6 , rcv=pin_C7 )
int8 a;
void main()
{
a=10;
printf("%u",a);

}
cái nhận
#include <16F877.h >
#device *=16
#Fuses nowdt,hs,noput, noprotect, nodebug, nobrownout,nolvp,nocpd,nowrt
#use delay( clock=20000000 )
#use rs232 (baud=19200 , parity=n , xmit=pin_C6 , rcv=pin_C7 )

void main()
{
output_B(getc());

}
e dùng 2 con PIC để thử nhưng kết quả ko đúng ai giúp e vs
luhoangthien vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn