PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Microchip PIC > Cơ bản về vi điều khiển và PIC

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Cơ bản về vi điều khiển và PIC Những bài hướng dẫn cơ bản nhất để làm quen với vi điều khiển PIC

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 05-03-2006, 05:53 PM   #1
nhh
Đệ tử 9 túi
 
nhh's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Bài gửi: 174
:
Send a message via Yahoo to nhh
Lập nhóm PIC16F877A

Như các bác đều biết con 16F877A này phổ biến nhất dòng 16F.PIC việt nam chuyên thảo luận về PIC,ra đời khá lâu....( )nhưng số lượng về những bài viết từ cơ bản đến nâng cao cho con pic này nói chung và những con khác nói riêng về phần lập trình hầu như rất ít nếu không nói là cả tháng ( ) không thấy bài nào nói về module mới.
Trái ngược với picvietnam, dientuvietnam là forum chung về điện tử nhưng nói về pic cực nhiều,một phần vì nó lớn tuổi hơn picvietnam.NHH không có ý so sánh gì ở đây cả, NHH chỉ nghĩ là làm sao kêu gọi mọi người đóng góp nhiều bài viết xây dựng cho picvietnam đủ mạnh để khi tịt ngòi thì có thể tìm được cách gỡ rối ngay trong chính diễn đàn của mình!
Lý do là vậy cho sự ra đời của thread này.Mong rằng sẽ có nhiều hơn những bài viết về con 16F877A này để chúng ta có thể làm chủ nó trong một thời gian sớm nhất.
Xin các bác xem xét và cho ý kiến về thread này!
Nào các bác, ta bắt đầu thôi!
File Kèm Theo
File Type: pdf PIC16F877A-pin diagram.pdf (35.5 KB, 16136 lần tải)
__________________
Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay

Bạn có thắc mắc, bạn cần sự hỗ trợ của các thành viên. Hãy đọc luồng này:
http://www.picvietnam.com/forum//showthread.php?t=1263

thay đổi nội dung bởi: nhh, 07-03-2006 lúc 06:10 PM.
nhh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-03-2006, 06:00 PM   #2
nhh
Đệ tử 9 túi
 
nhh's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Bài gửi: 174
:
Send a message via Yahoo to nhh
Ngắt ngoài với RB0

Đây là chương trình đếm số lần switch on từ 1 đến 9 hiển thị lên LED 7 đoạn,dùng ngắt ngoài RB0 và kỹ thuật bảng.

Code:
;========================================
;Auhor:		NHH
;Date:		02/03/06
;Hardware:	PIC16F877A ,Crystal 10MHz
;========================================
	TITLE 		"Count button on by Interrupt RB0"
	PROCESSOR	PIC16f877A 
	INCLUDE<P16f877A.inc> 
	__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _WRT_OFF & _CPD_OFF &_LVP_OFF
;========================================
	COUNT	EQU	0x20	
w_temp		EQU	0x71		; variable used for context saving 
status_temp	EQU	0x72		; variable used for context saving
pclath_temp	EQU	0x73		; variable used for context saving			

;=============================================================================
;CHUONG TRINH CHINH
;=============================================================================
	ORG 0000h
	GOTO 	MAIN
	ORG 0004h
	GOTO	INTERRUPT

;==============================INTERRUPT PROGRAM===========================		
INTERRUPT
	movwf w_temp	 ; save off current W register contents
	movf STATUS,w 	; move status register into W register
	movwf status_temp	 ; save off contents of STATUS register
	movf PCLATH,w	 ; move pclath register into w register
	movwf pclath_temp 	; save off contents of PCLATH register
;******************************************************************************
	BCF	INTCON,INTF	;xoa co int
	INCF	COUNT,F
	MOVLW	d'10'
	SUBWF	COUNT,W
	BTFSS	STATUS,0
	GOTO	$+2
	GOTO	NODISPLAY
	MOVF	COUNT,W
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTD
	retfie 			; return from interrupt
NODISPLAY			;khong hien thi neu vuot qua 9
	MOVLW	d'10'
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTD
	RETFIE

;******************************************************************************
	movf pclath_temp,w 		; retrieve copy of PCLATH register
	movwf PCLATH 		; restore pre-isr PCLATH register contents
	movf status_temp,w 		; retrieve copy of STATUS register
	movwf STATUS 		; restore pre-isr STATUS register contents
	swapf w_temp,f
	swapf w_temp,w 		; restore pre-isr W register contents
	retfie 			; return from interrupt
;==============	CHUONG TRINH CHINH===============
MAIN
	BCF 	STATUS,RP1
	BSF 	STATUS,RP0 		; chon BANK 1
	MOVLW	b'11111111'		;RB0=Input
	MOVWF	TRISB
	CLRF	TRISD
	BCF	OPTION_REG,INTEDG	;interrupt canh xuong
	BCF 	STATUS,RP0 		; chon BANK 0
	BSF	INTCON,GIE		;cho phep interrupt toan cuc
	BSF	INTCON,INTE		;cho phep interrupt RB0
	
	CLRF	COUNT	
	MOVLW	d'0'
	CALL	TABLE	
	MOVWF	PORTD
	
	GOTO	$
;----------------------------------------------------------
; Bang tra ve Digital tu 0 den 9 va OFF
; Chi so dau truy cap la 0
; Bang o PAGE 0

	ORG 0x80
TABLE
;----------------------------------------------------------
	ADDWF 	PCL, F 		; bat dau tai 0x80
	RETLW 	b'00111111' 		; 0
	RETLW 	b'00000110' 		; 1
	RETLW 	b'01011011' 		; 2
	RETLW 	b'01001111' 		; 3
	RETLW 	b'01100110' 		; 4
	RETLW 	b'01101101' 		; 5
	RETLW 	b'01111101' 		; 6
	RETLW 	b'00000111' 		; 7
	RETLW 	b'01111111' 		; 8
	RETLW 	b'01101111' 		; 9
	RETLW 	b'00000000' 		; OFF
		
	END
Hình Kèm Theo
File Type: gif Count button on_RB0.gif (4.3 KB, 1760 lần tải)
__________________
Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay

Bạn có thắc mắc, bạn cần sự hỗ trợ của các thành viên. Hãy đọc luồng này:
http://www.picvietnam.com/forum//showthread.php?t=1263

thay đổi nội dung bởi: nhh, 09-03-2006 lúc 12:11 PM.
nhh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-03-2006, 06:11 PM   #3
nhh
Đệ tử 9 túi
 
nhh's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Bài gửi: 174
:
Send a message via Yahoo to nhh
Hex file ngắt ngoài RB0

:020000040000fa
:020000002028b6
:080008000528f1000308f200d5
:100010000a08f3008b10a00a0a302002031c1128e2
:10002000152820088020880009000a3080208800d8
:10003000090073088a0072088300f10e710e09002e
:1000400003138316ff3086008801011383128b1778
:0c0050000b16a0010030802088002d2835
:1001000082073f3406345b344f3466346d347d34bb
:0801100007347f346f34003422
:02400e00323f3f
:00000001ff
__________________
Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay

Bạn có thắc mắc, bạn cần sự hỗ trợ của các thành viên. Hãy đọc luồng này:
http://www.picvietnam.com/forum//showthread.php?t=1263
nhh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-03-2006, 06:18 PM   #4
nhh
Đệ tử 9 túi
 
nhh's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Bài gửi: 174
:
Send a message via Yahoo to nhh
Ngắt ngoài với RB4 đến RB7

Đấy là chương trình quét 16 phím bấm hiển thị lên LED 7 đoạn các số từ 0 đến 9 và các chữ A,b,C,d,E,F.
Xem hình ở file đính kèm!
Code:
;========================================
;Auhor:		NHH
;Date:		02/03/06
;Hardware:	PIC16F877A connect PORTB by R220
;========================================
	TITLE 		"Giai ma ban phim dung interrupt RB4...RB7"
	PROCESSOR	PIC16f877A 
	INCLUDE<P16f877A.inc> 
	__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _WRT_OFF & _CPD_OFF &_LVP_OFF
;========================================
	COUNT	EQU	0x20	
w_temp		EQU	0x71		; variable used for context saving 
status_temp	EQU	0x72		; variable used for context saving
pclath_temp	EQU	0x73		; variable used for context saving			

;=============================================================================
;CHUONG TRINH CHINH
;=============================================================================
	ORG 0000h
	GOTO 	MAIN
	ORG 0004h
	GOTO	INTERRUPT

;==============================INTERRUPT PROGRAM===========================		
INTERRUPT
	movwf w_temp	 ; save off current W register contents
	movf STATUS,w 	; move status register into W register
	movwf status_temp	 ; save off contents of STATUS register
	movf PCLATH,w	 ; move pclath register into w register
	movwf pclath_temp 	; save off contents of PCLATH register
;******************************************************************************
	BCF	INTCON,RBIF
	
	MOVLW	b'00000001'
	MOVWF	PORTB
	BTFSS	PORTB,4
	GOTO	DIS_1
	MOVLW	d'0'	;0
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTC
	retfie 
DIS_1
	BTFSS	PORTB,5
	GOTO	DIS_2
	MOVLW	d'1'	;1
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTC
	retfie 
DIS_2
	BTFSS	PORTB,6
	GOTO	DIS_3
	MOVLW	d'2'	;2
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTC
	retfie 
DIS_3
	BTFSS	PORTB,7
	GOTO	DIS_4
	MOVLW	d'3'	;3
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTC
	retfie 
DIS_4
	MOVLW	b'00000010'
	MOVWF	PORTB
	BTFSS	PORTB,4
	GOTO	DIS_5
	MOVLW	d'4'	;4
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTC
	retfie 
DIS_5
	BTFSS	PORTB,5
	GOTO	DIS_6
	MOVLW	d'5'	;5
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTC
	retfie 

DIS_6
	BTFSS	PORTB,6
	GOTO	DIS_7
	MOVLW	d'6'	;6
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTC
	retfie 
DIS_7
	BTFSS	PORTB,7
	GOTO	DIS_8
	MOVLW	d'7'	;7
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTC
	retfie 
DIS_8
	MOVLW	b'00000100'
	MOVWF	PORTB
	BTFSS	PORTB,4
	GOTO	DIS_9
	MOVLW	d'8'	;8
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTC
	retfie 
DIS_9
	BTFSS	PORTB,5
	GOTO	DIS_A
	MOVLW	d'9'	;9
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTC
	retfie 
DIS_A
	BTFSS	PORTB,6
	GOTO	DIS_b
	MOVLW	d'11'	;A
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTC
	retfie 
DIS_b
	BTFSS	PORTB,7
	GOTO	DIS_C
	MOVLW	d'12'	;b
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTC
	retfie 
DIS_C
	MOVLW	b'00001000'
	MOVWF	PORTB
	BTFSS	PORTB,4
	GOTO	DIS_d
	MOVLW	d'13'	;C
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTC
	retfie 
DIS_d
	BTFSS	PORTB,5
	GOTO	DIS_E
	MOVLW	d'14'	;d
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTC
	retfie 
DIS_E
	BTFSS	PORTB,6
	GOTO	DIS_F
	MOVLW	d'15'	;E
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTC
	retfie 
DIS_F
	BTFSS	PORTB,7
	GOTO	$+4
	MOVLW	d'16'	;F
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTC
	retfie 
;******************************************************************************
	movf pclath_temp,w 		; retrieve copy of PCLATH register
	movwf PCLATH 		; restore pre-isr PCLATH register contents
	movf status_temp,w 		; retrieve copy of STATUS register
	movwf STATUS 		; restore pre-isr STATUS register contents
	swapf w_temp,f
	swapf w_temp,w 		; restore pre-isr W register contents
	retfie 			; return from interrupt
;==============	CHUONG TRINH CHINH===============
MAIN
	BCF 	STATUS,RP1
	BSF 	STATUS,RP0 	; chon BANK 1
	MOVLW	b'11110000'	;RB0=Input
	MOVWF	TRISB
	CLRF	TRISC
	
	BCF 	STATUS,RP0 	; chon BANK 0
	BSF	INTCON,GIE
	BSF	INTCON,RBIE	;cho phep ngat RB4...RB7

	MOVLW	d'10'
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTC
LOOP		
	MOVLW	b'00001111'
	MOVWF	PORTB	
	GOTO	LOOP
;----------------------------------------------------------
; Bang tra ve Digital tu 0 den 9 va  A....F
; Chi so dau truy cap la 0
; Bang o PAGE 0

	ORG 0x90
TABLE
;----------------------------------------------------------
	ADDWF 	PCL, F 		; bat dau tai 0x80
	RETLW 	b'00111111' 		; 0
	RETLW 	b'00000110' 		; 1
	RETLW 	b'01011011' 		; 2
	RETLW 	b'01001111' 		; 3
	RETLW 	b'01100110' 		; 4
	RETLW 	b'01101101' 		; 5
	RETLW 	b'01111101' 		; 6
	RETLW 	b'00000111' 		; 7
	RETLW 	b'01111111' 		; 8
	RETLW 	b'01101111' 		; 9
	RETLW 	b'00000000' 		; NODISPLAY
	RETLW 	b'01110111' 		; A
	RETLW 	b'01111100' 		; B
	RETLW 	b'00111001' 		; C
	RETLW 	b'01011110' 		; d
	RETLW 	b'01111001' 		; E
	RETLW 	b'01110001' 		; F
			
	END
Hình Kèm Theo
File Type: gif Giai ma ban phim.gif (5.9 KB, 1466 lần tải)
__________________
Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay

Bạn có thắc mắc, bạn cần sự hỗ trợ của các thành viên. Hãy đọc luồng này:
http://www.picvietnam.com/forum//showthread.php?t=1263

thay đổi nội dung bởi: nhh, 09-03-2006 lúc 12:12 PM.
nhh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-03-2006, 06:21 PM   #5
nhh
Đệ tử 9 túi
 
nhh's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Bài gửi: 174
:
Send a message via Yahoo to nhh
Talking Hex file ngắt ngoài RB4...RB7

Code:
:020000040000FA
:020000007A285C
:080008000528F1000308F200D5
:100010000A08F3000B1001308600061E132800307A
:10002000902087000900861E192801309020870043
:100030000900061F1F280230902087000900861F34
:100040002528033090208700090002308600061E14
:100050002D280430902087000900861E33280530A3
:10006000902087000900061F39280630902087005D
:100070000900861F3F2807309020870009000430C0
:100080008600061E47280830902087000900861E3B
:100090004D280930902087000900061F53280B3097
:1000A000902087000900861F59280C309020870077
:1000B000090008308600061E61280D309020870058
:1000C0000900861E67280E30902087000900061F51
:1000D0006D280F30902087000900861F722810308D
:1000E00090208700090073088A0072088300F10ECF
:1000F000710E090003138316F03086008701831206
:100100008B178B150A30902087000F3086008528CA
:1001200082073F3406345B344F3466346D347D349B
:1001300007347F346F34003477347C3439345E34A0
:040140007934713469
:02400E00323F3F
:00000001FF
Hy vọng rằng đến khi nhh post bài tiếp theo thì đã nhận được 20 bài viết mới từ các bác về chú Pic này!
__________________
Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay

Bạn có thắc mắc, bạn cần sự hỗ trợ của các thành viên. Hãy đọc luồng này:
http://www.picvietnam.com/forum//showthread.php?t=1263
nhh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 11-09-2006, 10:46 PM   #6
spirit
Đệ tử 2 túi
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Bài gửi: 42
:
Smile

Trích:
Nguyên văn bởi nhh View Post
Đây là chương trình đếm số lần switch on từ 1 đến 9 hiển thị lên LED 7 đoạn,dùng ngắt ngoài RB0 và kỹ thuật bảng.

Code:
;========================================
;Auhor:		NHH
;Date:		02/03/06
;Hardware:	PIC16F877A ,Crystal 10MHz
;========================================
	TITLE 		"Count button on by Interrupt RB0"
	PROCESSOR	PIC16f877A 
	INCLUDE<P16f877A.inc> 
	__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _WRT_OFF & _CPD_OFF &_LVP_OFF
;========================================
	COUNT	EQU	0x20	
w_temp		EQU	0x71		; variable used for context saving 
status_temp	EQU	0x72		; variable used for context saving
pclath_temp	EQU	0x73		; variable used for context saving			

;=============================================================================
;CHUONG TRINH CHINH
;=============================================================================
	ORG 0000h
	GOTO 	MAIN
	ORG 0004h
	GOTO	INTERRUPT

;==============================INTERRUPT PROGRAM===========================		
INTERRUPT
	movwf w_temp	 ; save off current W register contents
	movf STATUS,w 	; move status register into W register
	movwf status_temp	 ; save off contents of STATUS register
	movf PCLATH,w	 ; move pclath register into w register
	movwf pclath_temp 	; save off contents of PCLATH register
;******************************************************************************
	BCF	INTCON,INTF	;xoa co int
	INCF	COUNT,F
	MOVLW	d'10'
	SUBWF	COUNT,W
	BTFSS	STATUS,0
	GOTO	$+2
	GOTO	NODISPLAY
	MOVF	COUNT,W
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTD
	retfie 			; return from interrupt
NODISPLAY			;khong hien thi neu vuot qua 9
	MOVLW	d'10'
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTD
	RETFIE

;******************************************************************************
	movf pclath_temp,w 		; retrieve copy of PCLATH register
	movwf PCLATH 		; restore pre-isr PCLATH register contents
	movf status_temp,w 		; retrieve copy of STATUS register
	movwf STATUS 		; restore pre-isr STATUS register contents
	swapf w_temp,f
	swapf w_temp,w 		; restore pre-isr W register contents
	retfie 			; return from interrupt
;==============	CHUONG TRINH CHINH===============
MAIN
	BCF 	STATUS,RP1
	BSF 	STATUS,RP0 		; chon BANK 1
	MOVLW	b'11111111'		;RB0=Input
	MOVWF	TRISB
	CLRF	TRISD
	BCF	OPTION_REG,INTEDG	;interrupt canh xuong
	BCF 	STATUS,RP0 		; chon BANK 0
	BSF	INTCON,GIE		;cho phep interrupt toan cuc
	BSF	INTCON,INTE		;cho phep interrupt RB0
	
	CLRF	COUNT	
	MOVLW	d'0'
	CALL	TABLE	
	MOVWF	PORTD
	
	GOTO	$
;----------------------------------------------------------
; Bang tra ve Digital tu 0 den 9 va OFF
; Chi so dau truy cap la 0
; Bang o PAGE 0

	ORG 0x80
TABLE
;----------------------------------------------------------
	ADDWF 	PCL, F 		; bat dau tai 0x80
	RETLW 	b'00111111' 		; 0
	RETLW 	b'00000110' 		; 1
	RETLW 	b'01011011' 		; 2
	RETLW 	b'01001111' 		; 3
	RETLW 	b'01100110' 		; 4
	RETLW 	b'01101101' 		; 5
	RETLW 	b'01111101' 		; 6
	RETLW 	b'00000111' 		; 7
	RETLW 	b'01111111' 		; 8
	RETLW 	b'01101111' 		; 9
	RETLW 	b'00000000' 		; OFF
		
	END
Anh nhh cho em hỏi phát: theo em biết ngắt xảy ra ở chân RB0 khi có sự thay đổi mức logic trên nó, như vậy khi ta bấm phím thì RB0 sẽ bằng 0 ( lúc đầu RB0 bằng 1) sẽ tạo ngắt nhưng khi ta nhả phím ra thì lúc đó chân RB0 sẽ chuyển mức logic từ 0 lên 1 ngay ( chưa kể đến trường hợp rung phím nữa )
==> không lẽ lúc đó con Pic sẽ vào ngắt tiếp hả anh ?
À quên nữa,trong chương trình của em thấy anh viết thiếu lệnh nhảy tới đoạn pop các giá trị của thanh khi W,Status,Pclath trong ngắt nữa, theo em ta nên đặt nhãn đoạn này là Pop và thay thế các lệnh retfie ở trên bằng lệnh goto pop
@nhh : anh viết rất hay,tiếp tục viết nhiều bài như thế nữa đi anh

thay đổi nội dung bởi: spirit, 12-09-2006 lúc 11:42 AM.
spirit vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-09-2006, 09:52 PM   #7
nhh
Đệ tử 9 túi
 
nhh's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Bài gửi: 174
:
Send a message via Yahoo to nhh
Trích:
Nguyên văn bởi spirit View Post
Anh nhh cho em hỏi phát: theo em biết ngắt xảy ra ở chân RB0 khi có sự thay đổi mức logic trên nó, như vậy khi ta bấm phím thì RB0 sẽ bằng 0 ( lúc đầu RB0 bằng 1) sẽ tạo ngắt nhưng khi ta nhả phím ra thì lúc đó chân RB0 sẽ chuyển mức logic từ 0 lên 1 ngay ( chưa kể đến trường hợp rung phím nữa )
==> không lẽ lúc đó con Pic sẽ vào ngắt tiếp hả anh ?
À quên nữa,trong chương trình của em thấy anh viết thiếu lệnh nhảy tới đoạn pop các giá trị của thanh khi W,Status,Pclath trong ngắt nữa, theo em ta nên đặt nhãn đoạn này là Pop và thay thế các lệnh retfie ở trên bằng lệnh goto pop
@nhh : anh viết rất hay,tiếp tục viết nhiều bài như thế nữa đi anh
Ngắt ngoài có 2 kiểu, bằng thay đổi trạng thái chân:
+ Ngắt cạnh xuống: low to high
Code:
BCF	OPTION_REG,INTEDG	;interrupt cạnh xuống
+ Ngắt cạnh lên: high to low
Code:
BSF	OPTION_REG,INTEDG	;interrupt cạnh lên
Khi khai báo ngắt, ta phải khai báo cho pic biết sử dụng ngắt nào.

Vậy ở đây, khi thả button lên, tuy có thay đổi trạng thái chân RB0, vẫn không có ngắt xảy ra.

Mình không viết bằng MPASM nữa, nên bạn qua luồng "PIC16F877A từ dễ tới khó", đọc các tutorial của mod Chính.

Chúc thành công!
__________________
Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay

Bạn có thắc mắc, bạn cần sự hỗ trợ của các thành viên. Hãy đọc luồng này:
http://www.picvietnam.com/forum//showthread.php?t=1263
nhh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-10-2006, 01:12 PM   #8
spirit
Đệ tử 2 túi
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Bài gửi: 42
:
Talking Giúp em với

Trích:
Nguyên văn bởi nhh View Post
Ngắt ngoài có 2 kiểu, bằng thay đổi trạng thái chân:
+ Ngắt cạnh xuống: low to high
Code:
BCF	OPTION_REG,INTEDG	;interrupt cạnh xuống
+ Ngắt cạnh lên: high to low
Code:
BSF	OPTION_REG,INTEDG	;interrupt cạnh lên
Khi khai báo ngắt, ta phải khai báo cho pic biết sử dụng ngắt nào.

Vậy ở đây, khi thả button lên, tuy có thay đổi trạng thái chân RB0, vẫn không có ngắt xảy ra.

Mình không viết bằng MPASM nữa, nên bạn qua luồng "PIC16F877A từ dễ tới khó", đọc các tutorial của mod Chính.

Chúc thành công!
+Ra vậy,em hiểu rồi nhưng còn đối với các ngắt RB4..RB7 thì sao hả anh , em đọc trong datasheet không thấy Microchip nhắc đến ngắt cạnh lên hay xuống mà chỉ nói xảy ra ngắt khi có sự thay đổi mức LOGIC trên chân.
+Khi cấu hình là ngõ vào thì cần phải có lệnh BCF option_reg,not_RBPU để cho phép điện trở kéo lên bên trong phải không ạ? Nhưng em thấy bài quét phím 4x4 của anh em thấy không có lệnh này.
+Chương trình quét phím 4x4 của anh khi mô phỏng Proteus thì chính xác nhưng khi em đem ra mạch thật test thử thì không đúng nữa.(không biết anh đã test thử trên mạch thật chưa?) à,khi em đem ra mạch thật test thì ngõ xuất LED 7 đoạn là Port D chứ không phải Port C .
Mong anh giải đáp giúp em một số thăc mác trên,chờ tin anh
@NHH:Anh học BK Tphcm phải không ? Nếu anh học ở đó thì anh có thể cho em gặp riêng không ?
@picpicpic :Bạn qua dientuvietnam.net xem sao

thay đổi nội dung bởi: spirit, 15-10-2006 lúc 01:34 PM.
spirit vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 02-04-2007, 04:25 AM   #9
kysikodau
Nhập môn đệ tử
 
kysikodau's Avatar
 
Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gửi: 7
:
Trích:
Nguyên văn bởi nhh View Post
Đây là chương trình đếm số lần switch on từ 1 đến 9 hiển thị lên LED 7 đoạn,dùng ngắt ngoài RB0 và kỹ thuật bảng.

Code:
;========================================
;Auhor:		NHH
;Date:		02/03/06
;Hardware:	PIC16F877A ,Crystal 10MHz
;========================================
	TITLE 		"Count button on by Interrupt RB0"
	PROCESSOR	PIC16f877A 
	INCLUDE<P16f877A.inc> 
	__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _WRT_OFF & _CPD_OFF &_LVP_OFF
;========================================
	COUNT	EQU	0x20	
w_temp		EQU	0x71		; variable used for context saving 
status_temp	EQU	0x72		; variable used for context saving
pclath_temp	EQU	0x73		; variable used for context saving			

;=============================================================================
;CHUONG TRINH CHINH
;=============================================================================
	ORG 0000h
	GOTO 	MAIN
	ORG 0004h
	GOTO	INTERRUPT

;==============================INTERRUPT PROGRAM===========================		
INTERRUPT
	movwf w_temp	 ; save off current W register contents
	movf STATUS,w 	; move status register into W register
	movwf status_temp	 ; save off contents of STATUS register
	movf PCLATH,w	 ; move pclath register into w register
	movwf pclath_temp 	; save off contents of PCLATH register
;******************************************************************************
	BCF	INTCON,INTF	;xoa co int
	INCF	COUNT,F
	MOVLW	d'10'
	SUBWF	COUNT,W
	BTFSS	STATUS,0
	GOTO	$+2
	GOTO	NODISPLAY
	MOVF	COUNT,W
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTD
	retfie 			; return from interrupt
NODISPLAY			;khong hien thi neu vuot qua 9
	MOVLW	d'10'
	CALL	TABLE
	MOVWF	PORTD
	RETFIE

;******************************************************************************
	movf pclath_temp,w 		; retrieve copy of PCLATH register
	movwf PCLATH 		; restore pre-isr PCLATH register contents
	movf status_temp,w 		; retrieve copy of STATUS register
	movwf STATUS 		; restore pre-isr STATUS register contents
	swapf w_temp,f
	swapf w_temp,w 		; restore pre-isr W register contents
	retfie 			; return from interrupt
;==============	CHUONG TRINH CHINH===============
MAIN
	BCF 	STATUS,RP1
	BSF 	STATUS,RP0 		; chon BANK 1
	MOVLW	b'11111111'		;RB0=Input
	MOVWF	TRISB
	CLRF	TRISD
	BCF	OPTION_REG,INTEDG	;interrupt canh xuong
	BCF 	STATUS,RP0 		; chon BANK 0
	BSF	INTCON,GIE		;cho phep interrupt toan cuc
	BSF	INTCON,INTE		;cho phep interrupt RB0
	
	CLRF	COUNT	
	MOVLW	d'0'
	CALL	TABLE	
	MOVWF	PORTD
	
	GOTO	$
;----------------------------------------------------------
; Bang tra ve Digital tu 0 den 9 va OFF
; Chi so dau truy cap la 0
; Bang o PAGE 0

	ORG 0x80
TABLE
;----------------------------------------------------------
	ADDWF 	PCL, F 		; bat dau tai 0x80
	RETLW 	b'00111111' 		; 0
	RETLW 	b'00000110' 		; 1
	RETLW 	b'01011011' 		; 2
	RETLW 	b'01001111' 		; 3
	RETLW 	b'01100110' 		; 4
	RETLW 	b'01101101' 		; 5
	RETLW 	b'01111101' 		; 6
	RETLW 	b'00000111' 		; 7
	RETLW 	b'01111111' 		; 8
	RETLW 	b'01101111' 		; 9
	RETLW 	b'00000000' 		; OFF
		
	END
Ở bài này em muốn sau khi đếm đến 9 thì lặp lại từ đầu, ko biết phải lảm thế nào
kysikodau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-03-2006, 06:45 PM   #10
chuabietgi
Đệ tử 1 túi
 
chuabietgi's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2005
Bài gửi: 17
:
Chào bác!
Em mới làm quen với PIC nên có thể gọi là chưa biết gì.
Em ủng hộ hai tay cho luồng mà bác mở ra.Nó rất hữu ích cho những thằng chưa biết gì như em.Em sẽ ngâm cứu những gì bác viết và cũng hy vọng em cũng sẽ post lại những gì mà em đã học được.
Thanks bác nhiều!
Bác có thể cho em hỏi về kỹ thuật bảng 1 tí được không ạ!
Và bác dùng phần mềm gì để mô phỏng cho pic như hình trên vậy,trông nó rất hấp dẫn!
chuabietgi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-03-2006, 07:01 PM   #11
picpicpic
Đệ tử 2 túi
 
picpicpic's Avatar
 
Tham gia ngày: Jan 2006
Bài gửi: 36
:
Chào các bác!
Em cũng ủng hộ luồng này của bác.Hy vọng các bác sẽ có nhiều bài viết tốt để anh em tham khảo!
__________________
************************************************** **
The only wrong thing would be to deny what your heart truly feels!
************************************************** **
picpicpic vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-03-2006, 07:22 PM   #12
nhh
Đệ tử 9 túi
 
nhh's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Bài gửi: 174
:
Send a message via Yahoo to nhh
Thanks các bác đã ủng hộ!
Trích:
Bác có thể cho em hỏi về kỹ thuật bảng 1 tí được không ạ!
Và bác dùng phần mềm gì để mô phỏng cho pic như hình trên vậy,trông nó rất hấp dẫn!
Cái kỹ thuật bảng anh F đã viết một bài rất dễ hiểu,bạn có thể tải ở file đính kèm.
Còn phần mềm mô phỏng mà nhh dùng là Protues,hình như nó là cái mô phỏng xịn nhất về điện tử thì phải.Bạn có thể qua dientuvietnam.net search và load về dùng.
Mong rằng bạn sẽ có nhiều bài viết về chú này!
File Kèm Theo
File Type: rar KyThuatBang.rar (190.4 KB, 5020 lần tải)
__________________
Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay

Bạn có thắc mắc, bạn cần sự hỗ trợ của các thành viên. Hãy đọc luồng này:
http://www.picvietnam.com/forum//showthread.php?t=1263
nhh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-03-2006, 07:26 PM   #13
nhh
Đệ tử 9 túi
 
nhh's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Bài gửi: 174
:
Send a message via Yahoo to nhh
À tiện thể xin hỏi các bác có bác nào có cái crack của protues 6.8 không.
Cái 6.7 tại hạ đang xài dù đã crack nhưng nó vẫn còn lủng củng dùng nhiều khi phát bực vì nó không cho save nếu để lâu!
Thanks!
__________________
Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay

Bạn có thắc mắc, bạn cần sự hỗ trợ của các thành viên. Hãy đọc luồng này:
http://www.picvietnam.com/forum//showthread.php?t=1263
nhh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-03-2006, 10:19 PM   #14
Longlife
Nhập môn đệ tử
 
Longlife's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2005
Bài gửi: 1
:
Chương trình mô phỏng

Nếu bạn mới dùng PIC thì mô phỏng bằng PIC simulator IDE v5.21, giao diện thân thiện dễ sử dụng.
__________________
http://icdesign.vnbb.com/
Longlife vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-03-2006, 04:09 PM   #15
nhh
Đệ tử 9 túi
 
nhh's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Bài gửi: 174
:
Send a message via Yahoo to nhh
Trích:
Nguyên văn bởi Longlife
Nếu bạn mới dùng PIC thì mô phỏng bằng PIC simulator IDE v5.21, giao diện thân thiện dễ sử dụng.
Cái này mình cũng có dùng,nhưng dùng nó chỉ để hiểu pic làm gì với mấy cái thanh ghi khi chạy chương trình.Dùng protues mô phỏng thì sẽ thấy kết quả trực quan và sống động hơn!
__________________
Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay

Bạn có thắc mắc, bạn cần sự hỗ trợ của các thành viên. Hãy đọc luồng này:
http://www.picvietnam.com/forum//showthread.php?t=1263
nhh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Similar Threads
Ðề tài Người gửi Chuyên mục Trả lời Bài mới
TUT ve I2C ( pic16f877a ) mafd_47a MPASM 26 07-05-2024 08:55 AM
TUT về USART trong PIC16F877A mafd_47a MPASM 11 04-05-2024 04:43 AM
Bộ so sánh và PWM cho PIC16F877A anhquangngai Cơ bản về vi điều khiển và PIC 24 08-09-2012 09:00 AM
Pic16f877a TỪ DỄ TỚi KhÓ ntc Cơ bản về vi điều khiển và PIC 373 23-05-2009 10:24 PM
CCS C for PIC16F877A nhh Các ngôn ngữ lập trình khác (CCS C, HT PIC,...) 405 24-04-2008 12:00 PM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:31 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam