PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Microchip PIC > Các ngôn ngữ lập trình khác (CCS C, HT PIC,...) > Lỗi lập trình ngôn ngữ cấp cao

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Lỗi lập trình ngôn ngữ cấp cao Những lỗi trường gặp trong lập trình. Khóa luồng khi bug được lỗi.

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 01-01-2012, 12:02 AM   #1
loveboom3012
Đệ tử 1 túi
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 18
:
Xem giúp mình lỗi đoạn code sau, viết bằng HT

em làm mạch đếm sản phẩm
yêu cầu như sau:
Chọn tần số thạch anh là 4Mhz
sử dụng nút nhấn để giả lập xung đếm sản phẩm (kết nối với ngõ vào điều khiển int ngắt RB0)
phải sử dụng ngắt để đếm sản phẩm (em học xong vxl vẫn không hiểu phần interrupt này )
giá trị mặc định là 00 (giá trị từ 00 - 55)
và đây là phần code của em

Trích:
#include <htc.h>
#include <pic.h>
__CONFIG(WDTDIS & PWRTEN & UNPROTECT & BORDIS & LVPDIS);
#define _XTAL_FREQ 4000000
int dem=0;
int ch,dv;
int ma;
int ma7d(int a)
{
switch(a)
{
case 0:
ma=0xC0;
break;
case 1:
ma=0xF9;
break;
case 2:
ma=0xA4;
break;
case 3:
ma=0xB0;
break;
case 4:
ma=0x99;
break;
case 5:
ma=0x92;
break;
case 6:
ma=0x82;
break;
case 7:
ma=0xF8;
break;
case 8:
ma=0x80;
break;
case 9:
ma=0x90;
break;
}
return ma;
}
void interrupt()
{
dem++;
if (dem = =56) //
dem = 0;
}
void main()
{
TRISD = 0x00;
PORTC = 0x00;
TRISC =0x00;
PORTC=0x00;
//OPTION_REG
ADON=1;
RBPU=0;
INTEDG=0;
// INTCON
/*
BIT7 GIE (Global Interrupt Enable bit) : Ngat toan cuc
=1: cho phep tat ca cac ngat
=0: Khong cho phep tat ca cac ngat
BIT6 PEIE (Pheripheral Interrupt enable bit)
=1: Cho phep tat ca cac ngat ngoai vi
=0: khong cho phep tat ca cac ngat ngoai vi
BIT5 TMROIE (Timer0 Overflow Interrupt Enable bit)
=1: Cho phep ngat Timer0
=0: Khong cho phep ngat Timer0
BIT4 INTE (RB0/INT External Interrupt enable bit)
=1: Cho phep ngat ngoai vi RB0/INT
=0: Khong cho phep ngat ngoai vi RB0/INT
BIT2 TMROIF (Timer0 Interrupt flag bit)
=1: Thanh ghi Timer0 bi tran phai xoa bang chuong trinh
=0: chua tran
BIT1 INTF RB0/INT External Interrupt Flag bit
=1: ngat RB0/INT xay ra , phai xoa co hieu bang chuong trinh
=0: Ngat RB0/INT chua xay ra
BIT0 RBIF RB Port change Interrupt Flag bit
=1: it nhat 1 chan RB4:RB7 co su thay doi trang thai, phai duoc xoa bang chuong trinh
=0: khong co su thay doi
*/
INTF=0; //XOA CO NGAT INT/RB0
INTE=1; //CHO PHEP NGAT NGOAI RB0/INT
GIE=1; //CHO PHEP NGAT TOAN CUC
while(1);
{
ch=dem/10;
dv=dem-dem*10;
PORTC=ma7d(ch);
PORTD=ma7d(dv);
}
}
may bao loi nhu sau:
Trích:
Error [285] C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\bt vxl\bai 1\bai1.c; 46.1 no identifier in declaration
Error [314] C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\bt vxl\bai 1\bai1.c; 46.1 ";" expected
Error [285] C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\bt vxl\bai 1\bai1.c; 48.1 no identifier in declaration
Warning [374] C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\bt vxl\bai 1\bai1.c; 48.1 missing basic type; int assumed
Error [314] C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\bt vxl\bai 1\bai1.c; 48.1 ";" expected
Error [285] C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\bt vxl\bai 1\bai1.c; 50.1 no identifier in declaration
Warning [374] C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\bt vxl\bai 1\bai1.c; 50.1 missing basic type; int assumed
Error [314] C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\bt vxl\bai 1\bai1.c; 50.1 ";" expected

********** Build failed! **********
xem giúp em với
loveboom3012 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:06 AM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam