PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Các Đề Tài > Các dự án mã nguồn mở

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Các dự án mã nguồn mở Nếu bạn không mở mã nguồn, ít nhất là một phần nào đó trong dự án của bạn, xin đừng vào đây.

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 19-01-2014, 01:50 AM   #1
caddish12
Đệ tử 1 túi
 
caddish12's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 25
:
Chia sẻ Mạch Ứng Dụng Cho PIC16F887 - SHT11 - DS1307 - LCD - UARTChào các bạn!

Mình xin chia sẻ mạch dành cho những bạn mới làm quen với PIC16F887, Board ứng dụng nho nhỏ tích hợp sẵn ds1307+SHT11+UART+LCD16x2, mạch này thích hợp để ủi ^^
Gồm schematic+layout (orcad)+firmware

Main Code:
Code:
#include <htc.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "lcd.h"
#include "rtc.h"
#include "i2c.h"
#include "uart.h"
#include "SHT.h"


__CONFIG(HS & WDTDIS & PWRTEN & MCLREN & UNPROTECT & DUNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS & LVPDIS);

void putch(char c)
{
	uart_putc(c);
}

char buf[50];
unsigned char s,m,h,day,date,month,year;


void ftoa(float value, char *string) 
 { 
   if (value < 0) { 
     *string++ = '-'; 
     value = -value; 
   } 
   sprintf(string, (far char *)"%d.%02u", 
           (int) value, 
           (int) ((value - (int) value) * 100. + 0.5)); //important
 }
 
 
unsigned char bcd2dec(unsigned char a)
{
	unsigned char r,t;
  t = a & 0x0F;
  r = t;
  a = 0xF0 & a;
  t = a >> 4;
  t = 0x0F & t;
  r = t*10 + r;
  return r;
}
unsigned char dec2bcd(unsigned char a)
{
  unsigned char t1, t2;
  t1 = a%10;
  t1 = t1 & 0x0F;
  t2 = a/10;
  t2 = t2 << 4;
  t2 = 0xF0 & t2;
  t1 = t1 | t2;
  return t1;
}	
 
void rtc_readdatetime(void)
{	
	s = rtc_read(0);
  m = rtc_read(1);
  h = rtc_read(2);
	day = rtc_read(3);
  date = rtc_read(4);
  month = rtc_read(5);
  year = rtc_read(6);
  switch(bcd2dec(day))
  {
    case 0:
      	sprintf(buf,"Mon");
      	break;
    case 1:
      	sprintf(buf,"Tue");
      	break;
    case 2:
      	sprintf(buf,"Wed");
      	break;
    case 3:
      	sprintf(buf,"Thu");
      	break;
    case 4:
      	sprintf(buf,"Fri");
      	break;
    case 5:
      	sprintf(buf,"Sat");
      	break;
    case 6:
      	sprintf(buf,"Sun");
      	break;
  }
   			      			      		      	
  lcd_gotoxy(0,0);    
  sprintf(buf,"%s %02u-%02u-%02u",buf,bcd2dec(date),bcd2dec(month),bcd2dec(year));
  lcd_puts(buf);
  printf("\n\r%s %02u-%02u-%02u",buf,bcd2dec(date),bcd2dec(month),bcd2dec(year));
  printf("\n\rTime: %02u:%02u:%02u",bcd2dec(h),bcd2dec(m),bcd2dec(s));
} 
 
void main()
{	
	unsigned int a;
	char i;
	float tem,humi;
	
	ANSEL = 0;
	ANSELH = 0;

	TRISC0 = 0;
	uart_init();    
  lcd_init(); 
  sht_init(SHT_14_12_BIT); 
	i2c_init();
//	rtc_write(0,dec2bcd(0));
//	rtc_write(1,dec2bcd(53));
//	rtc_write(2,dec2bcd(13));
//	rtc_write(3,dec2bcd(4));
//	rtc_write(4,dec2bcd(17));
//	rtc_write(5,dec2bcd(1));
//	rtc_write(6,dec2bcd(13));
	
  
  printf("\n\r\n\rEmbedded RealTime System Project\n\r"); 
	
	rtc_readdatetime();
  __delay_ms(90);
  
	a=0;
	while(1)
    { 
      	a++;     
      	RC0 ^= 1;     	     
      	s = rtc_read(0);
      	m = rtc_read(1);
      	h = rtc_read(2);
      	lcd_gotoxy(1,0);     	
      	sprintf(buf,"Time: %02u:%02u:%02u",bcd2dec(h),bcd2dec(m),bcd2dec(s));
      	lcd_puts(buf);             	
      	if (a==200)
			{
				
  			sht_readTemHumi(&tem,&humi);
  			//ftoa(tem,buf);  //enable if you use Hi-Tech PRO only			
  			printf("\n\rT: %s",buf);
  			//ftoa(humi,buf); 			
  			//printf(" H: %s\n\r",buf);  			
				a = 0;
			}
     
  }
}
Nếu bạn dùng bản Hi-Tech PRO thì hãy uncomment 3 dòng sau nhé{
Code:
            ftoa(tem,buf);			
  			ftoa(humi,buf); 			
  			printf(" H: %s\n\r",buf);
lý do là vì bản lite không có optimize code nên sẽ không đủ bộ nhớ cho PIC16F887
File Kèm Theo
File Type: rar PIC16F887 Board[NXT].rar (467.0 KB, 247 lần tải)
__________________
Thanh Nguyen,
International University, VNU
caddish12 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:57 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam