PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Truyền thông > Giao tiếp USB, CAN, I2C, SPI, USART...

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Giao tiếp USB, CAN, I2C, SPI, USART... Những giao tiếp được tích hợp trên PIC

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 20-06-2016, 02:54 PM   #1
pactache
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gửi: 1
:
Xin giúp đỡ về I2C cua dsPIC 4011

Mình đang thực hiện giao tiếp I2C giữa 2 con dsPIC 4011 nhưng con master chỉ chạy đến dòng while(!IFS0bits.MI2CIF); thì bị đứng ở đó không chạy tiếp. Mình đã nhìn theo waveform để viết nhưng vẫn không chạy, mong mọi người xem giúp mình với, dưới đây là code master và slave.
Code Master
Code:
/*;------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <string.h>

#define MAXSPEED    2000
#define HALFMAXSPEED  1000
#define driver_x     0x10
#define driver_y    0x20

 //Khai bao bien

 /* Baud rate is set for 100 Khz */

 config2 = 0x90;

 /* Configure I2C for 7 bit address mode */

 config1 = (I2C_ON & I2C_IDLE_CON & I2C_CLK_HLD &

       I2C_IPMI_DIS & I2C_7BIT_ADD &

       I2C_SLW_DIS & I2C_SM_DIS &

       I2C_GCALL_DIS & I2C_STR_DIS &

       I2C_ACK & I2C_ACK_DIS & I2C_RCV_DIS &

       I2C_STOP_DIS & I2C_RESTART_DIS &

       I2C_START_DIS);  // config = 0x8200; */ Enable I2C and Disable Slew Rate Control */

//Khai bao ham

 
//Chuong trinh chinh

void main(void)
{
  _TRISE5 = 0;
  _LATE5  = 0;
  _TRISE4 = 0;
  _LATE4  = 0;
  _TRISE3 = 0;
  _LATE3  = 0;
  _TRISE2 = 0;
  _LATE2  = 0;

  while(1)
  {
     OpenI2CMaster(config1,config2);

     IdleI2C();
    
     StartI2C();
    
     /* Wait till Start sequence is completed */
    
     while(I2CCONbits.SEN);
    
     /* Clear interrupt flag */
    
     IFS0bits.MI2CIF = 0;
    
     /* Write Slave address and set master for transmission */
    
     MasterWriteI2C(0x40);
    
     /* Wait till address is transmitted */
    
     while(I2CSTATbits.TBF); // 8 clock cycles
_LATE5  = 1;
     while(I2CSTATbits.ACKSTAT);
_LATE4  = 1;
     while(!IFS0bits.MI2CIF); // Wait for 9th clock cycle
    
     IFS0bits.MI2CIF = 0;   // Clear interrupt flag
_LATE3  = 1;
    
     /* Transmit string of data */
    
     MasterWriteI2C(0xAA);        // write a byte

     while(I2CSTATbits.TBF);     //Wait till data is transmitted.
_LATE2  = 1;
     IdleI2C();
    
     StopI2C();
    
     /* Wait till stop sequence is completed */
    
     while(I2CCONbits.PEN);
    
     CloseI2C();
  }
}

//------------------------------------------------------------------------------
// Cac chuong trinh con va chuong trinh phuc vu ngat neu co
//------------------------------------------------------------------------------
Code Slave
Code:
/*;------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <string.h>

#define MAXSPEED    2000
#define HALFMAXSPEED  1000
#define driver_x     0x10
#define driver_y    0x20

 //Khai bao bien

 /* Baud rate is set for 100 Khz */

 config2 = 0x20;

 /* Configure I2C for 7 bit address mode */

 config1 = (I2C_ON & I2C_IDLE_CON & I2C_CLK_REL &

       I2C_IPMI_DIS & I2C_7BIT_ADD &

       I2C_SLW_DIS & I2C_SM_DIS &

       I2C_GCALL_DIS & I2C_STR_DIS &

       I2C_ACK & I2C_ACK_DIS & I2C_RCV_DIS &

       I2C_STOP_DIS & I2C_RESTART_DIS &

       I2C_START_DIS);  // config1 = 0x9200; */ Enable I2C , Disable Slew Rate Control and Release SCL Clock */

//Khai bao ham

 
//Chuong trinh chinh

void main(void)
{
  _TRISE5 = 0;
  _LATE5  = 0;
  _TRISE4 = 0;
  _LATE4  = 0;
  _TRISE3 = 0;
  _LATE3  = 0;
  _TRISE2 = 0;
  _LATE2  = 0;

  while(1)
  {
     OpenI2CSlave(config1,config2);

     while(!I2CSTATbits.S||I2CSTATbits.P);  /* Wait till I2C bus active */
_LATE5 = 1;    
     while(I2CSTATbits.D_A||I2CSTATbits.R_W);  /* Wait till slave ready to receive data */
_LATE4  = 1;
     //while(!IFS0bits.SI2CIF);  /* Wait till interrupt flag set */

     IFS0bits.SI2CIF = 0;    /* Clear interrupt flag */

     I2CSTATbits.I2COV = 0;  /* Clear Receive Overflow Flag bit */

     while(!DataRdyI2C);  /* Wait till I2CRCV is full */
_LATE3  = 1;
     if(SlaveReadI2C == 0xAA)  _LATE2 = 1;  /* Read data */

     IFS0bits.SI2CIF = 0;    /* Clear interrupt flag */
  }
}

//------------------------------------------------------------------------------
// Cac chuong trinh con va chuong trinh phuc vu ngat neu co
//------------------------------------------------------------------------------
Và 2 file i2c.c , i2c.h trong file đính kèm
File Kèm Theo
File Type: zip i2c.zip (3.1 KB, 5 lần tải)
pactache vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:17 AM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam