PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Microchip PIC > dsPIC - Bộ điều khiển tín hiệu số 16-bit

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

dsPIC - Bộ điều khiển tín hiệu số 16-bit Theo dự kiến của Microchip, vào khoảng năm 2011 dsPIC sẽ có doanh số lớn hơn PIC

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 28-06-2014, 03:53 PM   #1
vanhoaiuh2010
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Jun 2014
Bài gửi: 1
:
p33FJ06GS101

p33FJ06GS101.gld:1: undefined symbol `__reset' referenced in expression
nhờ mọi người sửa cho em cái lỗi này. em đang code xong tự nhiên bị cái lỗi này không biết sửa sao cả.
dưới đây là code của em.

/*LIST p=33FJ06GS101*/
#include "p33FJ06GS101.inc"
/*__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WRT_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF */
GOTO 0x200
MAIN:

BTSS PORTA , #0xF
BRA NN, PROGRAM1
BTSS PORTA , #0xE
BRA NN, PROGRAM2
BTSS PORTA , #0xD
BRA NN, PROGRAM3
BTSS PORTA , #0xC
BRA NN , PROGRAM4
GOTO MAIN
PROGRAM1:
MOV #0x80, W0
MOV #0x0, W1
MOV #0x0, W6
LOOP1:
MOV W0, 0x02D4
MOV W1, PORTB
MOV W6, 0x02CE
BTG W0, #0x6
BTG W0, #0x7
CALL DELAY_1S
GOTO LOOP1
PROGRAM2:
MOV PORTA , W2
MOV #0xA , W1
MOV #0x100 , W6
DIV.U W6 , W2
MOV W14 , W2
DIV.U W1 , W2
MOV W14 , W10
DIV.S W1 , W2
MOV W15 , W2
DIV.U W1 , W2
MOV W14 , W11
DIV.S W1 , W2
MOV W15 , W2
DIV.U W1 , W2
MOV W14 , W2
MOV W12, PORTB
MOV W11, 0x02CE
MOV W10, 0x02D4
GOTO PROGRAM2
PROGRAM3:
BTSC PORTA, #0x1
BRA NN , TEST1
BTSC PORTA , #0x0
BRA NN , MODE3
GOTO PROGRAM3
TEST1 :
BTSC PORTA, #0x0
BRA NN , MODE1
GOTO MODE2
MODE1:
MOV #0xA , W0
MOV #0x8 , W1
MOV #0x0 , W2
BSET W2 , #0xB
BSET W2 , #0x6
LOOP1.1:
MOV W2 , 0x02D4
MOV W0 , 0x02CE
MOV W1 , PORTB
CALL DELAY_1S
DEC W0 , W0
DEC W1 , W1
BRA NC , LOOP1.1
MOV #0x1 , W1
BCLR W2 , #0x6
BSET W2 , #0x7
LOOP1.2:
MOV W2 , 0x02D4
MOV W0 , 0x02CE
MOV W1 , PORTB
CALL DELAY_1S
DEC W0 , W0
DEC W1 , W1
BRA NC , LOOP1.2
MOV #0x8 , W0
MOV #0xA, W1
MOV #0x0 , W2
BSET W2 , #0x8
BSET W2 , #0x9
LOOP1.3:
MOV W2 , 0x02D4
MOV W0 , 0x02CE
MOV W1 , PORTB
CALL DELAY_1S
DEC W1 , W1
DEC W0 , W0
BRA NC , LOOP1.3
MOV #0x1 , W0
BCLR W2 , #0x9
BSET W2 , #0xA
LOOP1.4:
MOV W2 , 0x02D4
MOV W0 , 0x02CE
MOV W1 , PORTB
CALL DELAY_1S
DEC W0 , W0
DEC W1 , W1
BRA NC , LOOP1.4
GOTO MODE1
MODE2:
MOV #0xD, W0
MOV #0xF , W1
MOV #0x0 , W2
BSET W2 , #0xB
BSET W2 , #0x6
LOOP2.1:
MOV W2 , 0x02D4
MOV W0 , 0x02CE
MOV W1 , PORTB
CALL DELAY_1S
DEC W1 , W1
DEC W0 , W0
BRA NC , LOOP2.1
MOV #0x1 , W0
BCLR W2 , #0x6
BSET W2 , #0x7
LOOP2.2:
MOV W2 , 0x02D4
MOV W0 , 0x02CE
MOV W1 , PORTB
CALL DELAY_1S
DEC W0 , W0
DEC W1 , W1
BRA NC , LOOP2.2
MOV #0xA , W0
MOV #0x8 , W1
MOV #0x0 , W2
BSET W2 , #0x8
BSET W2 , #0x9
LOOP2.3:
MOV W2 , 0x02D4
MOV W0 , 0x02CE
MOV W1 , PORTB
CALL DELAY_1S
DEC W0 , W0
DEC W1 , W1
BRA NC , LOOP2.3
MOV #0x1 , W1
BCLR W2 , #0x9
BSET W2 , #0xA
LOOP2.4:
MOV W2 , 0x02D4
MOV W0 , 0x02CE
MOV W1 , PORTB
CALL DELAY_1S
DEC W0 , W0
DEC W1 , W1
BRA NC , LOOP2.4
GOTO MODE2
MODE3:
MOV #0x8 , W0
MOV #0xA, W1
MOV #0x0 , W2
BSET W2 , #0xB
BSET W2 , #0x6
LOOP3.1:
MOV W2 , 0x02D4
MOV W0 , 0x02CE
MOV W1 , PORTB
CALL DELAY_1S
DEC W1 , W1
DEC W0 , W0
BRA NC , LOOP3.1
MOV #0x1 , W1
BCLR W2 , #0x6
BSET W2 , #0x7
LOOP3.2:
MOV W2 , 0x02D4
MOV W0 , 0x02CE
MOV W1 , PORTB
CALL DELAY_1S
DEC W0 , W0
DEC W1 , W1
BRA NC , LOOP3.2
MOV #0xF , W0
MOV #0xD , W1
MOV #0x0 , W2
BSET W2 , #0x8
BSET W2 , #0x9
LOOP3.3:
MOV W2 , 0x02D4
MOV W0 , 0x02CE
MOV W1 , PORTB
CALL DELAY_1S
DEC W0 , W0
DEC W1 , W1
BRA NC , LOOP3.3
MOV #0x1 , W1
BCLR W2 , #0x9
BSET W2 , #0xA
LOOP3.4:
MOV W2 , 0x02D4
MOV W0 , 0x02CE
MOV W1 , PORTB
CALL DELAY_1S
DEC W0 , W0
DEC W1 , W1
BRA NC , LOOP3.4
GOTO MODE3
PROGRAM4:
BTSS PORTA , #0x0
BRA NN , RESET_CT
BTSS PORTA , #0x3
BRA NN , LOAD_TIME
GOTO RUN
RESET:
CLR W2
CLR W3
CLR W4
CLR W5
CLR W6
CLR W7
MOV W2 , PORTB
MOV W3 , 0x02CE
MOV W7 , 0x02D4
GOTO PROGRAM4
LOAD_TIME:
BTSS PORTA , #0x2
BRA NN , LOAD_HOUR
BTSS PORTA , #0x1
BRA NN , LOAD_MIN
GOTO PROGRAM4
LOAD_HOUR:
MOV #0x0 , W4
MOV W4 , 0x02D4
MOV W2 , PORTB
MOV W3 , 0x02CE
CALL DELAY_1S
BTSS PORTA , #0xA
BRA NN , PROGRAM4
INC W2 , W2
CP W2 , #0x18
BRA NC , FIX_HOUR
MOV W2 , PORTB
MOV W3 , 0x02CE
MOV W4 , 0x02D4
GOTO PROGRAM4
FIX_HOUR:
MOV #0x0 , W2
MOV W2 , PORTB
MOV W4 , 0x02CE
MOV W3 , 0x02D4
GOTO PROGRAM4
LOAD_MIN:
MOV #0x3C , W10
MOV #0x0 , W4
MOV W4 , 0x02D4
MOV W3 , 0x02CE
MOV W2 , PORTB
CALL DELAY_1S
BTSS PORTA , #0xA
BRA NN , PROGRAM4
INC W3 , W3
CP W3 , W10
BRA NC , FIX_MIN
MOV W3 , 0x02CE
MOV W2 , PORTB
MOV W4 , 0x02D4
GOTO PROGRAM4
FIX_MIN:
MOV #0x0 , W3
MOV W3 , 0x02CE
MOV W2 , PORTB
MOV W4 , 0x02D4
GOTO PROGRAM4
RUN:
MOV #0x3C, W10
MOV W7 , 0x02D4
MOV W3 , 0x02CE
MOV W2 , PORTB
CALL DELAY_1S
INC W7 , W7
CP W7 , W10
BRA NC , INC_MIN
GOTO PROGRAM4
INC_MIN:
MOV #0x0 , W7
INC W3 , W3
CP W3 , W10
BRA NC , INC_HOUR
GOTO PROGRAM4
INC_HOUR
MOV #0x0 , W3
INC W2 , W2
CP W2 , #0x18
BRA NC , FIX
GOTO PROGRAM4
FIX:
MOV #0x0 , W2
GOTO PROGRAM4
DELAY_1S:
MOV #0x64 , W8
LOOP:
MOV #0xC350 , W9
MOV W9 , TMR1
BSET T1CON , #0xF
BRA LT , $
BCLR T1CON , #0xF
BCLR T1CON , #0x1
DEC W8 , W8
BRA NZ , LOOP
RETURN

thay đổi nội dung bởi: vanhoaiuh2010, 28-06-2014 lúc 03:54 PM. Lý do: thiếu phần code
vanhoaiuh2010 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:13 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam