PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Microchip PIC > Các ngôn ngữ lập trình khác (CCS C, HT PIC,...) > Lỗi lập trình ngôn ngữ cấp cao

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Lỗi lập trình ngôn ngữ cấp cao Những lỗi trường gặp trong lập trình. Khóa luồng khi bug được lỗi.

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 10-07-2009, 08:22 PM   #1
giangtieungu08
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gửi: 6
:
Post Lỗi khi Compile sang file HEX

//CHUONG TRINH HIEN TAI CAC NUT CHUC NANG CHUA HOAT DONG
//XEM LAI CLEAR KHONG THE
//KHONG THE GIAU SO DA NHAP
#include <16f877a.h>
#fuses NOWDT,XT,NOPROTECT,NOLVP,PUT
#use delay(clock=4000000)

#include <lcd.c>

#use fast_io(b)
#byte portB=0x06
#use fast_io(b)
#byte portc=0x07
#use fast_io(b)
#byte portD=0x08
#use fast_io(b)
#byte portE=0x09
#bit RS = portE.2
#bit RW = portE.1
#bit E = portE.0
#bit c0=portc.0
#bit c1=portc.1

#define LCD PortB
const unsigned char dig[]= {'M','O','I',' ','N','H','A','P',' ','P','A','S','S',':','#'};
int8 i,j,a=0;
int8 nhap_mk();
void dat_mk();
void tao_mk_moi();
void enter();

int8 mk;
int8 ch;
void command()
{
RS = 0; //ghi lenh
RW = 0;
E = 1;
E = 0;
delay_ms(6);
}
void display()
{
RS = 1;//ghi du lieu
RW = 0;
E = 1;
E = 0;
delay_ms(6);
}
//**********kiem tra mat khau***************
void kt_mk()
{
int8 kt;

if(c0==0)
{
delay_ms(50);
if (c0 == 0)
{
kt = read_eeprom(0x00);
if (kt == 0)
dat_mk();
else
tao_mk_moi();
}
}

if(c1 == 0)
{
delay_ms(50);
if(c1 == 0)
enter();
}
}
//********************************************
void dat_mk()
{
lcd_gotoxy(0, 1);
lcd_putc("hap mb");
delay_ms(100);
mk = nhap_mk();
write_eeprom(0x00, mk);
delay_ms(10);
lcd_gotoxy(10, 1);
lcd_putc("ghi hoan tat");
}
//*********************tao mk moi
void tao_mk_moi()
{
lcd_gotoxy(2, 1);
lcd_putc("mk cu");
delay_ms(100);
mk = nhap_mk();
if(mk == read_eeprom(0x00))
{
delay_ms(10);
lcd_gotoxy(4, 1);
lcd_putc("mk moi");
delay_ms(100);
mk = nhap_mk();
write_eeprom(0x00, mk);
lcd_gotoxy(11, 1);
lcd_putc("ghi hoan tat");
delay_ms(100);
}
else
{
lcd_gotoxy(7, 1);
lcd_putc("sai ma");
delay_ms(100);
}
}
//********************enter*************
void enter()
{
lcd_gotoxy(3, 1);
lcd_putc("Password??");
delay_ms(100);
mk = nhap_mk();

if(mk == read_eeprom(0x00))
{
lcd_gotoxy(4, 1);
lcd_putc("You're welcom");
delay_ms(100);
}
else
{
lcd_gotoxy(7, 1);
lcd_putc("Wrong pass!");
delay_ms(100);
}
}
//***********ghi eeprom*********
void ghi_eeprom(int8 ch)
{
write_eeprom(0x00, ch);
}
//*********************************
int8 doc_eeprom()
{
int8 ch;
ch = read_eeprom(0x00);
return ch;
}
//********************************************
void main()
{
Set_tris_B(0);
Set_tris_E(0);
delay_ms(100); //thoi gian de LCD hien thi
LCD = 0x38; //Hai hang, ma tran 5x7, b bit
command();
LCD = 0x0C; //Bat hien thi, tat con tro
command();
LCD = 0x80; //Vi tri hang 1, cot ?; Ve dau dong 1
command();
//----------------------------------------
//----------------------------------------
While(dig[a]!='#')
{
portB=dig[a];
display();
delay_ms(100);
a++;
}
output_b(0xC0); //Ve dau dong 2
command();
delay_ms(100);
output_d(0b11111111);
while(1)
{
int8 nhap_mk()
{
int8 mk;
//***************************************
//***************************************
output_d(0b01111111); //Hang 0 chan RD7 xuong muc 0
delay_ms(10);
if(input(pin_D3)==0) //cho D3 xuong muc 0
mk = 0x10;
{
output_b('A'); //ghi A
display();
delay_ms(150);
}
if(input(pin_D2)==0) //cho D2 xuong muc 0
mk = 0x00;
{
output_b(0x30); //ghi 0
display();
delay_ms(150);
}
if(input(pin_D1)==0) //cho D1 xuong muc 0
mk = 0x11;
{
output_b('#'); //ghi #
display();
delay_ms(150);
}

//***************************************
output_d(0b10111111); //Hang 1 chan RD6 xuong muc 0
delay_ms(10);
if(input(pin_D3)==0) //cho D3 xuong muc 0
mk = 0x01;
{
output_b(0x31); //ghi 1
display();
delay_ms(150);
}
if(input(pin_D2)==0) //cho D2 xuong muc 0
mk = 0x02;
{
output_b(0x32); //ghi 2
display();
delay_ms(150);
}
if(input(pin_D1)==0) //cho D1 xuong muc 0
mk = 0x03;
{
output_b(0x33); //ghi 3
display();
delay_ms(150);
}

//***************************************
output_d(0b11011111); //Hang 2 chan RD5 xuong muc 0
delay_ms(10);
if(input(pin_D3)==0) //cho D3 xuong muc 0
mk = 0x04;
{
output_b(0x34); //ghi 4
display();
delay_ms(150);
}
if(input(pin_D2)==0) //cho D2 xuong muc 0
mk = 0x05;
{
output_b(0x35); //ghi 5
display();
delay_ms(150);
}
if(input(pin_D1)==0) //cho D1 xuong muc 0
mk = 0x06;
{
output_b(0x36); //ghi 6
display();
delay_ms(150);
}

//*****************************************
output_d(0b11101111); //Hang 3 chan RD4 xuong muc 0
delay_ms(10);
if(input(pin_D3)==0) //cho D3 xuong muc 0
mk = 0x07;
{
output_b(0x37); //ghi 7
display();
delay_ms(150);
}
if(input(pin_D2)==0) //cho D2 xuong muc 0
mk = 0x08;
{
output_b(0x38); //ghi 8
display();
delay_ms(150);
}
if(input(pin_D1)==0) //cho D1 xuong muc 0
mk = 0x09;
{
output_b(0x39); //ghi 9
display();
delay_ms(150);
}
return mk;
}
}
}
Lúc mình compile sang file hex thì nó báo lỗi như sau:
Hình Kèm Theo
File Type: bmp 7-10-2009 7-14-18 PM.bmp (177.7 KB, 51 lần tải)
giangtieungu08 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:44 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam