PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Microchip PIC > dsPIC - Bộ điều khiển tín hiệu số 16-bit

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

dsPIC - Bộ điều khiển tín hiệu số 16-bit Theo dự kiến của Microchip, vào khoảng năm 2011 dsPIC sẽ có doanh số lớn hơn PIC

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 08-05-2012, 11:38 PM   #76
sputnhic11
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 6
:
Thiết lập I/O của dspic30f4013

Em đang làm cái đồ án dùng chip dspic30f4013, bài lập trình thì ngon rùi nhưng phần khai báo vào ra để lắp nút ấn mà em chịu. Em định cho nút ấn ở port F thui vì các port khác em dùng rùi. em gửi đoạn code mong các bác chỉ giúp khai báo ở chỗ nào nhé:


/************************************************** *****************************
; timer1.c la chuong trinh viet bang C de chay tren mot dsPIC *
; Chuong trinh thuc hien viec sau: *
; Su dung Time 1 de tao xung nhip 20ms va thoi gian duty Cryle *
************************************************** ******************************
| __________
| | | |
| | | |
|____| |________________________________________|
<--1,5ms-->
<----------------------20ms------------------------->
; Tac gia : Luu Tuan Khanh *

; Don vi : Uneti *

; Ten tap tin : ltchuan.c *

; Ngay : 23/5/2011 *

; Phien ban : 0.01 *

; Nhung tap tin can thiet khac: p30F4013.gld, p30f4013.h *

; Cong cu duoc dung: MPLAB X IDE beta6.00.01 *
; C30 3.25 * *

------------------------------------------------------------------------------*/
#include <p30fxxxx.h>
#include <timer.h>
/************************************************** ****************************/
//output SERVO
#define LAT_SERVO1 _LATB0
#define LAT_SERVO2 _LATB1
#define LAT_SERVO3 _LATB2
#define LAT_SERVO4 _LATB3
#define LAT_SERVO5 _LATB4
#define LAT_SERVO6 _LATB5

#define LAT_SERVO7 _LATB6
#define LAT_SERVO8 _LATB7
#define LAT_SERVO9 _LATB8
#define LAT_SERVO10 _LATC13
#define LAT_SERVO11 _LATC14
#define LAT_SERVO12 _LATD9
#define congtac1 _TRISF0
#define congtac2 _TRISF1
#define den _LATB9

/*********************Bat dau khai bao bien*************************/
unsigned long counter_servo = 1;
unsigned int speed_servo[13];
//--------------------Ket thuc khai bao bien------------------------//
void config_servo(void);
void timer1_init(void);
int goc(float goc);

void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _T1Interrupt(void){
IFS0bits.T1IF = 0; //truoc khi ra ngoai thi thi xoa bit _T1IF
T1CONbits.TON = 1;
//timer for 1us*20000=20ms
//1ms=1000 thuc te xxx min
//test 0.5ms - 2.4ms tuong ung voi 1-180do //Do thuc te
if(++counter_servo > 2010) counter_servo = 0;
if(counter_servo >= speed_servo[1] + 62) // MAX 240
LAT_SERVO1=0; // MIN 60
else
LAT_SERVO1=1; // MIN 60
if(counter_servo >= speed_servo[2] + 62) // MAX 240
LAT_SERVO2=0; // MIN 60
else
LAT_SERVO2=1;
if(counter_servo >= speed_servo[3] + 62) // MAX 240
LAT_SERVO3=0; // MIN 60
else
LAT_SERVO3=1;
if(counter_servo >= speed_servo[4] + 62) // MAX 240
LAT_SERVO4=0; // MIN 60
else
LAT_SERVO4=1;
if(counter_servo >= speed_servo[5] + 62) // MAX 240
LAT_SERVO5=0; // MIN 60
else
LAT_SERVO5=1;
if(counter_servo >= speed_servo[6] + 62) // MAX 240
LAT_SERVO6=0; // MIN 60
else
LAT_SERVO6=1;
if(counter_servo >= speed_servo[7] + 62) // MAX 240
LAT_SERVO7=0; // MIN 60
else
LAT_SERVO7=1; // MIN 60
if(counter_servo >= speed_servo[8] + 62) // MAX 240
LAT_SERVO8=0; // MIN 60
else
LAT_SERVO8=1;
if(counter_servo >= speed_servo[9] + 62) // MAX 240
LAT_SERVO9=0; // MIN 60
else
LAT_SERVO9=1;
if(counter_servo >= speed_servo[10] + 62) // MAX 240
LAT_SERVO10=0; // MIN 60
else
LAT_SERVO10=1;
if(counter_servo >= speed_servo[11] + 62) // MAX 240
LAT_SERVO11=0; // MIN 60
else
LAT_SERVO11=1;
if(counter_servo >= speed_servo[12] + 62) // MAX 240
LAT_SERVO12=0; // MIN 60
else
LAT_SERVO12=1;
}

void config_servo(void){
ADPCFG = 0xffff;
TRISB = 0x00;
TRISC = 0x00;
TRISD = 0x00;
TRISF = 0x00;

LATB = 0x00;
LATC = 0x00;
LATD = 0x00;
LATF = 0x00;

}
void timer1_init(void)
{
config_servo();
T1CON = 0; // Timer reset
T1CONbits.TSIDL = 0; //hoat dong ngay ca o che do ngu
T1CONbits.TGATE = 0; //Gated time accumulation enabled(TCS must be set to ‘0’ when TGATE = 1. Reads as ‘0’ if TCS = 1)
//T1CONbits.TSYNC = 0; //bit nay duoc bo qua khi bit TCS = 0; chi quan tam khi TCS = 1;
IFS0bits.T1IF = 0; // Reset Timer1 interrupt flag
IPC0bits.T1IP = 0b111; // Timer1 Interrupt priority level=7 // muc uu tien 7//quan trong
IEC0bits.T1IE = 1; // Enable Timer1 interrupt

T1CONbits.TCKPS = 0b00; // Bo chia tan so 1 : 1

TMR1 = 0x0000;
PR1 = 295 ; // Ngat khi dem tran 10us
//PR1 = 29491 ; // ngat khi dem tran 1ms
// T = (1/Fosc)s ma Fosc = (XTFREQ * PLL) /4
// PR1 = 29.4912 * 1 * 1 cycle (33.9084201388888888888888ns) = 1 us
T1CONbits.TCS = 0; // Timer1 Clock= Internal // Internal clock (FOSC/4)
T1CONbits.TON = 1; // Enable Timer1 and start the counter
}
int goc(float goc){
float goc1 = 0;
unsigned int goc2 = 0;
if(goc == 0) return 0;
else{
goc1 = 18 * goc;
goc1 = goc1/18;
goc2 = (int) goc1;
};
return goc2;
}
sputnhic11 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-05-2012, 10:55 AM   #77
daibang1208
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1
:
Các anh chị và các bạn cho mình hỏi tại sao khi mình thay đổi tốc độ baud từ 38400 trong ví dụ của anh Nam thành 9600:
cũ:U1BRG =1(((8000000/38400)/16)-1);
Thành: U1BRG =1(((8000000/9600)/16)-1);
và thay đổi tốc đọ baud của VB thì ký tự nhận được bị lỗi.
daibang1208 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Tags
dspic30f i2c, dspic30f uart, i2c, rtc

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Similar Threads
Ðề tài Người gửi Chuyên mục Trả lời Bài mới
dsPIC Tutorial 3-Đọc ngõ vào và giao tiếp LCD namqn dsPIC - Bộ điều khiển tín hiệu số 16-bit 92 19-02-2017 11:15 PM
dsPIC Tutorial 2-Các kỹ thuật cơ bản namqn dsPIC - Bộ điều khiển tín hiệu số 16-bit 33 17-10-2013 11:09 PM
dsPIC Tutorial 5-Module ADC và MCPWM namqn dsPIC - Bộ điều khiển tín hiệu số 16-bit 83 12-09-2013 10:33 PM
dsPIC Tutorial 1-Tạo và biên dịch một project (ASM30) namqn dsPIC - Bộ điều khiển tín hiệu số 16-bit 16 22-08-2012 12:35 AM
Alternate UART pin??? alexjp dsPIC - Bộ điều khiển tín hiệu số 16-bit 1 02-05-2006 06:26 PM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:04 AM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam