PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Microchip PIC > Cơ bản về vi điều khiển và PIC

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Cơ bản về vi điều khiển và PIC Những bài hướng dẫn cơ bản nhất để làm quen với vi điều khiển PIC

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 12-12-2008, 12:00 AM   #5
vitechpham
Đệ tử 1 túi
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gửi: 15
:
cac pac cho hoi cach chong nhiêu cho chan ngat ngoai cua pic
code cua tui
Code:
#include <16f877a.h>
#FUSES HS,NOPROTECT,NOWDT,NOBROWNOUT,NOLVP
#use delay(clock=12000000)
#use rs232(baud=9600,parity=e,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7)
#byte d=0x08
#locate i=0xa0
#locate g=0xa1
#locate l=0xa2
#locate p=0xa3
#locate c=0xa4
#locate m=0xa5
#locate n=0xa6
#locate v=0xa7
#locate h=0xa8
#locate f=0xa9
#bit cl=0x18.0
int8 a[21],x,q;
int8 b[21],s;
int32 w;
char r[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
void clock()
{
  output_high(pin_c5);
  delay_us(4);
  output_low(pin_c5);
  delay_us(4);
}
void lenh (int8 e)
{
  d=e;
  output_low(pin_c3);
  output_low(pin_c4);
  clock();
  delay_ms(1);
}
void dulieu (int8 e)
{
  d=e;
  output_high(pin_c3);
  output_low(pin_c4);
  clock();
  delay_ms(1);
}
void lcdinit()
{
  d=0;
  output_low(pin_c4);
  delay_ms(500);
  output_low(pin_c3);
  d=0x38;
  clock();
  lenh(0x01);
  lenh(0x0c); 
}  
int8 kiemtra(int8 a[],int8 t,int8 f)
{
  int8 k;
  t=0;
  if (bit_test(w,f)==1)
   t=1;
  for (k=0;k<=7;k++) 
   if(bit_test(a,k)==1)
     t=t+1;  
  return t;
}
void demphat()
{
  lenh(0x80);
  switch(g)
  {
   case 1:
     lenh(0x01);
     g=0;
     p=0;
     w=0;
     dulieu("  DA KET NOI");
     putc('s');
   break;
   case 7:
     x=0;
     if(n>0&& p==2&&v>l)
     {
      lenh(0xce);
      dulieu(r[s/10]);
      dulieu(r[s%10]);
      putc(r[s/10]);
      delay_ms(1);
      putc(r[s%10]);
      delay_ms(1);
      if(v >=abs(a[n]-a[n-1]))
      {
        p=3;
        v=0;  
        delay_ms(3000);
      }
      l=v;
     } 
     if(n==h && p==3)
     {
      output_high(pin_b2);
      output_high(pin_b3);
      a[0]=0;
      n=0;
      g=0;
      p=0;
      l=0;
      lenh(0x80);
      dulieu("  HOAN THANH");
      putc('h');
     }  
    break; 
    case 6:
     if(n==0)
     { 
      a[0]=f;
      g=7;
      dulieu(" DA NHAN LENH");
      lenh(0xc0);
      dulieu("VI TRI");
      putc('d');
     }
   break;
   case 5:
     if(c<=m)
     {
      putc(b[c]);
      delay_ms(1);
      c=c+1;
     }
     if(c==m+1)
     { 
      g=0;
      putc('k');
     } 
   break;
   case 4:
     if (b[0]==0 && x==0)
      g=0;
     if(b[0]>0&&x==0) 
      g=5;  
     putc('e');
   break;
   case 3:
     g=0;  
     putc('o');
   break;
   case 2:
     g=0;
     putc('z');
   break;  
   default:break;
  }
  delay_ms(1);
  if(g<5 )
   output_high(pin_b6);
}
void demthu()
{ 
  q=0;
  if(g==0)
  {
   if(cl==1)
     bit_set(w,i);
   else
     bit_clear(w,i);
   q = getc();   
   if (i==0)  
     a[0]=q;  
   if (i<=h&&i>=1)
   {
     a[i]=q;
     i=i+1;
     output_high(pin_b6);
   }
  } 
  if (c==m+1 && l>=1)
  {
   if(cl==1)
     bit_set(w,b[l-1]);
   else
     bit_clear(w,b[l-1]);  
   a[b[l-1]]=getc();
   l=l-1;
   if(l==0)
   {
     p=1;
     l=0;
   }
   output_high(pin_b6);
  } 
}
#priority int_rda,int_ext,int_tbe
#int_global
#int_tbe
void phat()
{ if (input(pin_b5)==1)
   demphat();
  disable_interrupts(int_tbe);
}
#int_rda
void thu()
{ 
  output_low(pin_b6);
  demthu();
  if (i==h+1)
   output_low(pin_b6);
}
#int_ext
void dongco()
{
  if (g==7)
  { 
   x=2;
   v=v+1;
   output_high(pin_b2);
   output_high(pin_b3);
   output_low(pin_b7);
   if (abs(a[n]-a[n-1])<=50 )
   {
     if (a[n]>a[n-1])
      s=a[n-1]+v;
     else
      s=a[n-1]-v;
   }
   else
   {
     if (a[n]>a[n-1])
      if (a[n-1]< v )
        s=100+a[n-1]-v;
       else
        s=a[n-1]-v;
     else
      if (a[n-1]+v>99)
        s=a[n-1]+v-100;
      else  
        s=a[n-1]+v;
   }
  } 
}
void main()
{
  int8 j;
  i=0;
  p=0;
  l=0;
  n=0;
  v=0;
  h=0;
  a[0]=0;
  b[0]=0;
  f=0;
  x=0;
  set_tris_d(0x00);
  set_tris_b(0x21);
  d=0;
  output_low(pin_b6);
  output_low(pin_b7);
  output_high(pin_b2);
  output_high(pin_b3);
  g=2;
  lcdinit();
  ext_int_edge(l_TO_H);
  enable_interrupts(global);
  enable_interrupts(int_tbe);
  enable_interrupts(int_rda);
  enable_interrupts(int_ext);
  while (true)
  { 
   if (a[0]=='p'||a[0]=='y'||a[0]=='t'||a[0]=='l')
     x=1; 
   if(i==0&&p==0&&a[0]>0)
   { 
     c=kiemtra(a[0],c,0);
     if(c%2>0)
      g=4;
     else 
     {
      if(a[0]=='s')
        g=1;
      if (x==1)
        g=3;
      if ((a[0]>'s'||a[0]<'s')&&x==0)
      {
        g=3;
        i=1;
        h=a[0];
        f=a[h];
        p=3;
      }  
     }
     a[0]=0;
   }  
   if(g==3&&x==1)
   { 
     switch (q)
     {
      case 'p':
        disable_interrupts(int_ext);
        lenh(0xc0);
        dulieu("QUAY PHAI");
        output_low(pin_b2);
        delay_ms(1000);
        output_high(pin_b3);
      break;
      case 't':
        disable_interrupts(int_ext);
        lenh(0xc0);
        dulieu("QUAY TRAI");
        output_low(pin_b3);
        delay_ms(1000);
        output_high(pin_b2);
      break;
      case 'y':
        lenh(0xc0);
        dulieu("TIEP TUC ");
        output_high(pin_b3);
        output_high(pin_b2);
        x=0;
        enable_interrupts(int_ext);
      break;
      case 'l':
        disable_interrupts(int_ext);
        lenh(0xc0);
        dulieu("DUNG   ");
        output_high(pin_b3);
        output_high(pin_b2);
      break;
     }  
   } 
   if(i==h+1)
   {
     l=0;
     for(j=1;j<=h;j++)
     {
      kiemtra(a[j],c,j);
      if(c%2!=0)
      {
        b[l]=j;
        l=l+1;
      }
     }
     if(l==0)
     {
      g=6;
      b[0]=0;
     }
     else
     {
      m=l-1;
      g=4;
     }  
     i=0;
     c=0;
   }  
   if (p==1)
   {
     for (j=0;j<=m;j++)
     {
      kiemtra(a[b[j]],c,j);
      if (c%2!=0)
      {
        b[l]=j;
        l=l+1;
      }
     }
     if(l==0)
     {
      g=6;
      b[0]=0;
     }  
     else
     {
      m=l-1;
      g=4;
     }  
     p=3;
     c=0;
   }
   if (g==7&&n<=h)
   { 
     if(p==3&& n<h)
     { 
      n=n+1;
      p=2;
     }  
     if(abs(a[n]-a[n-1])>0&& x==0)
     {
      if(abs(a[n]-a[n-1])<=50)
      {
        if(a[n]>a[n-1])
         output_low(pin_b2);
        else
         output_low(pin_b3);  
      }   
      else 
      { 
        if(a[n]>a[n-1])
         output_low(pin_b3);
        else
         output_low(pin_b2);
      } 
      output_high(pin_b7); 
     }
   }
   enable_interrupts(int_tbe);
  }
}

thay đổi nội dung bởi: namqn, 12-12-2008 lúc 12:05 AM.
vitechpham vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:44 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam