PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Microchip PIC > MPASM

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

MPASM Lập trình bằng hợp ngữ là một việc làm vô cùng vất vả, tuy nhiên, để hiểu và làm việc với vi điều khiển, hợp ngữ trở thành một công cụ khá đắc lực ...

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 05-06-2013, 01:54 PM   #1
keungqn
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Feb 2013
Bài gửi: 1
:
đo tốc độ động cơ với 16f84a dùng ngôn ngữ ASM

sao e mô phỏng được nhưng khi làm mạch thực thì không được


processor `16f84a
#include <p16f84a.inc>
;----------------------------------------------
; khai bao bien
w_temp equ 0x0C
pclath_temp equ 0x0D
status_temp equ 0x0E
n1 equ 0x0F
n2 equ 0x10
n3 equ 0x11
dem_tg equ 0x12
;----------------------------------------------
org 0x00
goto main
org 0x004
movwf w_temp
swapf STATUS,w
movwf status_temp

;-----------------chuong trinh ngat
BCF INTCON,7
btfsc INTCON,1
GOTO INTEXT
goto ngat_timer0
INTEXT
incf n1,1 ;
bcf INTCON,1
movlw d'10'
xorwf n1,0
btfsc STATUS,Z
goto inc2
goto thoat_ngat
inc2
incf n2,1
clrf n1
goto thoat_ngat
ngat_timer0
bcf INTCON,2
incf dem_tg,1
movlw d'12'
xorwf dem_tg,0
btfsc STATUS,Z
call hien_thi

;-----------------tra lai gia tri cho thanh ghi
thoat_ngat
BSF INTCON,7
swapf status_temp,w
movwf STATUS
swapf w_temp,w
swapf w_temp,f
retfie
;----------------------------------------------

main
;----------------------------------------------
bsf STATUS,5
movlw b'00000001'
movwf TRISB
movlw 0X00
movwf TRISA
bcf STATUS,5

clrf PORTB
movlw b'00000011'
movwf PORTA

;---------------------bat tat ngat
timer0_config
banksel OPTION_REG
bcf OPTION_REG,5
bcf OPTION_REG,3
bsf OPTION_REG,2
bsf OPTION_REG,1
bsf OPTION_REG,0

BCF STATUS,5
bsf INTCON,4
bsf INTCON,5
bsf INTCON,7

;---------------------

;=====================================
while1
goto while1
;==============================================
hien_thi
BCF STATUS,5
clrf dem_tg
movf n1,w
call table
bsf PORTA,1
bcf PORTA,0

movwf PORTB
call delay
call delay
call delay
call delay

movf n2,W
call table
bcf PORTA,1
bsf PORTA,0
movwf PORTB
call delay
call delay
call delay
call delay
clrf n1
clrf n2
return
;-------------------------------
delay
movlw 0xff
movwf n3
loop12 decfsz n3
goto loop12
return
;-------------------------------

table
addwf PCL,1
retlw 0x81
retlw 0xf3
retlw 0x49
retlw 0x61
retlw 0x33
retlw 0x25
retlw 0x05
retlw 0xf1
retlw 0x01
retlw 0x21
endcác a chỉ giúp e với
keungqn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Tags
namqn

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:42 AM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam