PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Microchip PIC > Cơ bản về vi điều khiển và PIC > Những câu hỏi thường gặp

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Những câu hỏi thường gặp Những lỗi cơ bản thường gặp khi làm việc với PIC hoặc những vấn đề cơ bản nhất thường được hỏi trong những năm qua

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 17-05-2013, 12:50 AM   #1
huyetdocvanly
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: May 2013
Bài gửi: 1
:
pic16f877a không nhận bàn phím ma trận

tình hình là mình làm cái mạch khóa điện tử chạy mô phỏng thì ok nhưng làm mạch thật thì pic không nhận bàn phím ma trận.đã kiểm tra là co tín hiệu vào pic nhưng nó không hoạtt động
moị người tìm lỗi giúp với .bàn phim nối vào portb
dây là code viết bằng ccs

#include <16f877a.h>
#device *=16
#device adc=8

#FUSES NOWDT
#FUSES XT
#FUSES NOPUT
#FUSES NOPROTECT
#FUSES NODEBUG
#FUSES NOBROWNOUT
#FUSES NOLVP
#FUSES NOCPD
#FUSES NOWRT
#FUSES RESERVED
#use delay(clock=4000000)
#include <LCD.C>
#use Fast_IO( B )
#BYTE PORTB=0x06
#BIT B0=PORTB.0
#BIT B1=PORTB.1
#BIT B2=PORTB.2
#BIT B3=PORTB.3
#BIT B4=PORTB.4
#BIT B5=PORTB.5
#BIT B6=PORTB.6
#BIT B7=PORTB.7
unsigned int nhappass() {
unsigned int nhap=0;
int kt=1;
//lcd_init();
while(kt){
b4=1;b5=0;b6=0;b7=0;
switch(input_b()){
case 0x11 :{ delay_ms(50);
if(input_b()==0x11){

nhap=nhap*10 +7;
lcd_putc("*");
}
while(input_b()!=0x10){} delay_ms(50);
break;
}

case 0x12 :{
delay_ms(50);
if(input_b()==0x12){
nhap=nhap*10 +4;
lcd_putc("*");}
while(input_b()!=0x10){} delay_ms(50);
break;

}
case 0x14 :{
delay_ms(50);
if(input_b()==0x14){
nhap=nhap*10 +1;
lcd_putc("*");}
while(input_b()!=0x10){} delay_ms(50);
break;
}
case 0x18 :{
delay_ms(50);
if(input_b()==0x18){
if(nhap!=0) {lcd_putc("\b"); lcd_putc(" ");lcd_putc("\b");nhap=nhap/10;}}
while(input_b()!=0x10){} delay_ms(50);
break;

}
}
b4=0;b5=1;b6=0;b7=0;
switch(input_b()){
case 0x21 :{
delay_ms(50);
if(input_b()==0x21){
nhap=nhap*10 +8;
lcd_putc("*");}
while(input_b()!=0x20){} delay_ms(50);
break;

}
case 0x22 :{
delay_ms(50);
if(input_b()==0x22){
nhap=nhap*10 +5;
lcd_putc("*");}
while(input_b()!=0x20){} delay_ms(50);
break;

}
case 0x24 :{
delay_ms(50);
if(input_b()==0x24){
nhap=nhap*10 +2;
lcd_putc("*");}
while(input_b()!=0x20){} delay_ms(50);
break;
}
case 0x28 :{
delay_ms(50);
if(input_b()==0x28){
nhap=nhap*10 ;
lcd_putc("*");}
while(input_b()!=0x20){} delay_ms(50);
break;
}
}
b4=0;b5=0;b6=1;b7=0;
switch(input_b()){
case 0x41 :{
delay_ms(50);
if(input_b()==0x41){
nhap=nhap*10 +9;
lcd_putc("*");}
while(input_b()!=0x40){} delay_ms(50);
break;

}
case 0x42 :{
delay_ms(50);
if(input_b()==0x42){
nhap=nhap*10 +6;
lcd_putc("*");}
while(input_b()!=0x40){} delay_ms(50);
break;

}
case 0x44 :{
delay_ms(50);
if(input_b()==0x44){
nhap=nhap*10 +3;
lcd_putc("*");}
while(input_b()!=0x40){} delay_ms(50);
break;
}
case 0x48 :{
delay_ms(50);
if(input_b()==0x48){
kt=0;}
while(input_b()!=0x40){} delay_ms(50);

break;
}
}

}
lcd_putc("\f");
return nhap;
}


void main()
{

setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);

set_tris_b(0x0f);
set_tris_c(0x00);
output_c(0x00);
unsigned int mk=123456;
lcd_init();
int dung=1;
while(dung){
lcd_putc("** Welcome **");
output_low(pin_c1);output_low(pin_c0);
int ketthuc=1,tt=0;
int sai=0;
while(ketthuc){
b7=1;
switch (input_b()&0x0f){
case 0x01 :{
delay_ms(50);
if((input_b()&0x0f)==0x01){
while(sai<3){lcd_putc("\f");lcd_putc("nhap pass:");
unsigned int ktra1 =nhappass();
if(ktra1==mk){output_high(pin_c0);ketthuc=0;tt=1;l cd_putc("pass chinh xac!");break; }
else{lcd_putc("sai pass !");sai++ ;if(sai<3){delay_ms(1000);} }}
if(sai>=3){ output_high(pin_c1);ketthuc=0;dung=0;break;}
else break;
}delay_ms(50);
}
case 0x02 :{
delay_ms(50);
if((input_b()&0x0f)==0x02){
while(sai<3){lcd_putc("\f");lcd_putc("pass cu:");
unsigned int ktra2 =nhappass();
if(ktra2==mk){ unsigned int pm1,pm2;
do {lcd_putc("\f");lcd_putc("pass moi:");
pm1=nhappass();lcd_putc("\f");lcd_putc("nhap lai:");
pm2=nhappass();if(pm1!=pm2){lcd_putc("\f");lcd_put c("khong khop !");delay_ms(1000);}}while(pm1!=pm2);
mk=pm1;lcd_putc("\f");lcd_putc("doi thanh cong");ketthuc=0;tt=1;break;}
else{lcd_putc("nhap sai:");sai++;if(sai<3){delay_ms(1000);}}
}
if(sai>=3){output_high(pin_c1);ketthuc=0;dung=0;br eak;}
else break;
}delay_ms(50);
}
}
}
while(tt){
b7=1;b6=0;b5=0;b4=0;
switch (input_b()&0x0f){
case 0x02 :{
delay_ms(50);
if((input_b()&0x0f)==0x02){
unsigned int pm1,pm2;
do {lcd_putc("\f");lcd_putc("pass moi:");
pm1=nhappass();lcd_putc("\f");lcd_putc("nhap lai:");
pm2=nhappass();if(pm1!=pm2){lcd_putc("\f");lcd_put c("khong khop !");delay_ms(1000);}}while(pm1!=pm2);
mk=pm1;lcd_putc("\f");lcd_putc("doi thanh cong");break;
}delay_ms(50);
}
case 0x04:{
delay_ms(50);
if((input_b()&0x0f)==0x04){
tt=0;lcd_putc("\f");break;}
}
}

}
}
while(1){lcd_putc("\f");delay_ms(25);lcd_putc("ban nhap sai !!!");delay_ms(30);}
}

thay đổi nội dung bởi: huyetdocvanly, 24-05-2013 lúc 05:47 PM.
huyetdocvanly vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:30 AM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam