PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Microchip PIC > Cơ bản về vi điều khiển và PIC

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Cơ bản về vi điều khiển và PIC Những bài hướng dẫn cơ bản nhất để làm quen với vi điều khiển PIC

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 01-10-2010, 03:03 PM   #1
MrAnhKieu
Đệ tử 1 túi
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 12
:
Làm thế nào để chữ chạy trên màn hình LCD ??

Mình khai báo như thế này

char const dong6[16]={'L','C','D',' ','V','A',' ','P','I','C','1','6','F','8','7','7'};

giờ mình muốn xuất nó ra LCD mà chạy từ phải sang trái thì phải viết như thế nào??
Mới học nên muốn biết thêm>
MrAnhKieu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-10-2010, 07:35 PM   #2
xuan_68
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Nov 2007
Bài gửi: 1
:
Chạy chữ trên LCD

Trích:
Nguyên văn bởi MrAnhKieu View Post
Mình khai báo như thế này

char const dong6[16]={'L','C','D',' ','V','A',' ','P','I','C','1','6','F','8','7','7'};

giờ mình muốn xuất nó ra LCD mà chạy từ phải sang trái thì phải viết như thế nào??
Mới học nên muốn biết thêm>
Chào bạn, mình xin gửi tới bạn giải thuật như sau. Cái này đã chạy thử ngon lành. Trước hết đây là chuỗi ký tự và ta sẽ dùng phép tráo đổi ký tự. Tóm tắt giải thuật như sau:
1. lưu biến dong6[0] vào 1 biến tạm x.
2. dùng 1 vòng for tráo đổi vị trí ký tự (dong6[i]=dong6[i+1])
3. sau khi kết thúc vòng for thì ta thay ký tự cuối cùng là x.
4. xuất dòng ký tự lên màn hình.
5. delay và lặp lại chương trình

Để cụ thể hóa mình sẽ gửi tới bạn 1 code sau: chạy dòng chữ "Dai thang mua xuan 1975" làm ví dụ nhé. Mình dùng CCS
//------------------------------------------------------------------------------
#include "C:\Documents and Settings\QUACH CUONG\My Documents\test PIC\pic18f4680_chuchay.h"
#include <LCD_PIC18F4620_420_D.C> //dirver LCD cho pic18 (LCD su dung 4bit)
#include <string.h>
char chuoi[];
//------------------Chuong trinh con chay chu----------------------------------
void chay_chu(void)
{
int i;
char x;
x=chuoi[0];
for(i=0;i<(strlen(chuoi)-1);i++) // strlen() la ham lay chieu dai chuoi
{
chuoi[i]=chuoi[i+1];
}
chuoi[strlen(chuoi)-1]=x;
lcd_gotoxy(1,1);
//ss=mid(chuoi, 0, 15)
printf(lcd_putc,chuoi);

}
//-----------------------------------------------------------------------------


void main()
{

setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
setup_adc(ADC_OFF|ADC_TAD_MUL_0);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_wdt(WDT_OFF);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
lcd_init();
//Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillator Config tab

// TODO: USER CODE!!
strcpy(chuoi,"Dai thang mua xuan 1975. "); // phia sau dong chu nen de 1 khoang trang de phan biet dong chu khi chay.

while(1)
{
chay_chu();
delay_ms(400);
}

}


//================================================== ===================================
Đây là driver cho LCD 4 bit ghép ở cổng D

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// LCD420.C ////
//// Driver for common 4x20 LCD modules ////
//// ////
//// lcd_init() Must be called before any other function. ////
//// ////
//// lcd_putc(c) Will display c on the next position of the LCD. ////
//// The following have special meaning: ////
//// \f Clear display ////
//// \n Go to start of second line ////
//// \b Move back one position ////
//// ////
//// lcd_gotoxy(x,y) Set write position on LCD (upper left is 1,1) ////
//// ////
//// lcd_getc(x,y) Returns character at position x,y on LCD ////
//// ////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// (C) Copyright 1996,1997 Custom Computer Services ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C ////
//// compiler. This source code may only be distributed to other ////
//// licensed users of the CCS C compiler. No other use, reproduction ////
//// or distribution is permitted without written permission. ////
//// Derivative programs created using this software in object code ////
//// form are not restricted in any way. ////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// As defined in the following structure the pin connection is as follows:
// D0 enable
// D1 rs
// D2 rw
// D4 D4
// D5 D5
// D6 D6
// D7 D7
//
// LCD pins D0-D3 are not used and PIC B3 is not used.

struct lcd_pin_map { // This structure is overlayed
BOOLEAN enable; // on to an I/O port to gain
BOOLEAN rs; // access to the LCD pins.
BOOLEAN rw; // The bits are allocated from
BOOLEAN unused; // low order up. ENABLE will
int data : 4; // be pin B0.
} lcd;

#byte lcd = 0xF83 // This puts the entire structure
// on to port B (at address 6)

#define lcd_type 2 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines


BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6};
// These bytes need to be sent to the LCD
// to start it up.


// The following are used for setting
// the I/O port direction register.

struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,0,0}; // For write mode all pins are out
struct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,0,15}; // For read mode data pins are in


BYTE lcdline;

BYTE lcd_read_byte() {
BYTE low,high;

set_tris_d(LCD_READ);
lcd.rw = 1;
delay_cycles(1);
lcd.enable = 1;
delay_cycles(1);
high = lcd.data;
lcd.enable = 0;
delay_cycles(1);
lcd.enable = 1;
delay_us(1);
low = lcd.data;
lcd.enable = 0;
set_tris_d(LCD_WRITE);
return( (high<<4) | low);
}


void lcd_send_nibble( BYTE n ) {
lcd.data = n;
delay_cycles(1);
lcd.enable = 1;
delay_us(2);
lcd.enable = 0;
}


void lcd_send_byte( BYTE address, BYTE n ) {

lcd.rs = 0;
while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
lcd.rs = address;
delay_cycles(1);
lcd.rw = 0;
delay_cycles(1);
lcd.enable = 0;
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
}


void lcd_init() {
BYTE i;

set_tris_d(LCD_WRITE);
lcd.rs = 0;
lcd.rw = 0;
lcd.enable = 0;
delay_ms(15);
for(i=1;i<=3;++i) {
lcd_send_nibble(3);
delay_ms(5);
}
lcd_send_nibble(2);
for(i=0;i<=3;++i)
lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
}


void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y) {
BYTE address;

switch(y) {
case 1 : address=0x80;break;
case 2 : address=0xc0;break;
case 3 : address=0x94;break;
case 4 : address=0xd4;break;
}
address+=x-1;
lcd_send_byte(0,address);
}

void lcd_putc( char c) {
switch (c) {
case '\f' : lcd_send_byte(0,1);
lcdline=1;
delay_ms(2);
break;
case '\n' : lcd_gotoxy(1,++lcdline); break;
case '\b' : lcd_send_byte(0,0x10); break;
default : lcd_send_byte(1,c); break;
}
}

char lcd_getc( BYTE x, BYTE y) {
char value;

lcd_gotoxy(x,y);
lcd.rs=1;
value = lcd_read_byte();
lcd.rs=0;
return(value);
}

//================================================== =================================

// CHÚC VUI HA.
xuan_68 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-10-2010, 11:00 AM   #3
anhbaobkdn
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 4
:
em moi tim hieu ve pic va lcd,cac bac nao co tai lieu ve lcd thi pót len cho em voi nha.e thanks rat
nhiu.
anhbaobkdn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-10-2010, 11:53 AM   #4
MrAnhKieu
Đệ tử 1 túi
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 12
:
oh thanks pác xuan_86 nhé. :d
MrAnhKieu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-10-2010, 05:20 AM   #5
zmaxtil
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Apr 2008
Bài gửi: 8
:
Có cái code hiển thị thôi mà dài dữ bác,kiểu này còn xử lý...nữa thì chắc khiếp đây.hic
zmaxtil vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-10-2010, 03:59 PM   #6
MrAnhKieu
Đệ tử 1 túi
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 12
:
tình hình là về test thử mà hok chạy, khổ thê hehe
MrAnhKieu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-10-2010, 05:28 PM   #7
hcmut.khoamaisi
Đệ tử 4 túi
 
hcmut.khoamaisi's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Nơi Cư Ngụ: TPHCM
Bài gửi: 79
:
Send a message via Yahoo to hcmut.khoamaisi
Trích:
Nguyên văn bởi MrAnhKieu View Post
Mình khai báo như thế này

char const dong6[16]={'L','C','D',' ','V','A',' ','P','I','C','1','6','F','8','7','7'};

giờ mình muốn xuất nó ra LCD mà chạy từ phải sang trái thì phải viết như thế nào??
Mới học nên muốn biết thêm>
cái này đã mô phỏng bằng proteus chạy tốt.
http://www.mediafire.com/?8r1m29aeo6af9


Code:
#include "16f877.h"
#include "def_877a.h"
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use  delay(clock=4000000)
#use fast_io(b)
#use fast_io(d)

#define RS RD0       
#define RW RD1
#define E  RD2
#define LCD PORTB      //LCD duoc dieu khien qua PORTB
int  i=0;

const unsigned char key[]="LCD VA PIC16F877"; 
void comwrt(void)       //ghi lenh ra LCD  
  {               
  RS=0;
  RW=0;
  E=1;
  E=0;
  delay_ms(1);
  }

void datawrt(void)      //ghi data ra LCD
  {
  RS=1;
  RW=0;
  E=1;
  E=0;
  delay_ms(1);
  }

void initLCD(void)      //Khoi tao gia tri dau cho LCD
  {
  LCD=0x38;
  comwrt();
  LCD=0x0C;
  comwrt();
  LCD=0x06;
  comwrt();
  delay_ms(1);
  }
  
  
void LCD_count()          //dem thoi gian 15s cho cac den xanh-Do
  {i=0;
  While(i<=16)
  {
     
  LCD=key[i];           
  datawrt();
  i=i+1;
  delay_ms(1000);         //xuat lan luot 2 ki tu ra LCD   
  }
  }


 
 
void main(void)
{ 
  While(1)
  { int  j=0;
  set_tris_B(0);
  PORTB=0;
  set_tris_D(0);
  PORTD=0;
  initLCD();       //khoi tao LCD
  LCD_count();
  delay_ms(1000);
  
  While(j<=16)
  {
  LCD=0b00011100;
  comwrt();
  delay_ms(1000);
  j=j+1;
  }
  LCD=0x01;
  comwrt();
  delay_ms(1000);
  }
}
hcmut.khoamaisi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 19-10-2010, 03:37 PM   #8
MrAnhKieu
Đệ tử 1 túi
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 12
:
Đúng thứ mình cần, nhưng cần phát triển thêm tí nữa. thanks pác rùi nhá hí hí
MrAnhKieu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 19-10-2010, 04:44 PM   #9
hcmut.khoamaisi
Đệ tử 4 túi
 
hcmut.khoamaisi's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Nơi Cư Ngụ: TPHCM
Bài gửi: 79
:
Send a message via Yahoo to hcmut.khoamaisi
Trích:
Nguyên văn bởi MrAnhKieu View Post
Đúng thứ mình cần, nhưng cần phát triển thêm tí nữa. thanks pác rùi nhá hí hí
Sau khi bạn sửa xong up code mới lại topic này cho các anh em khác tham khảo khi cần thiết là đuợc rùi!Hi
hcmut.khoamaisi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 19-10-2010, 06:15 PM   #10
MrAnhKieu
Đệ tử 1 túi
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 12
:
Trích:
Nguyên văn bởi hcmut.khoamaisi View Post
Sau khi bạn sửa xong up code mới lại topic này cho các anh em khác tham khảo khi cần thiết là đuợc rùi!Hi
Như mong muôn của pác thì chờ em sửa lại theo ý của em rùi sẽ post lên.
MrAnhKieu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-10-2010, 06:08 PM   #11
anhbaobkdn
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 4
:
Bác nào biết cách chạy một dòng chữ từ bên này qua bên kia màn hình cua LCD không chỉ giáo cho em với, em viết mãi mà nó cứ đứng yên một chổ, mới vào nghề nên còn lơ mơ lắm. VD như hiển thị dòng chữ "PICVIETNAM!" chẳng hạn. Cho em thanks trước.
anhbaobkdn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-10-2010, 11:58 PM   #12
hcmut.khoamaisi
Đệ tử 4 túi
 
hcmut.khoamaisi's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Nơi Cư Ngụ: TPHCM
Bài gửi: 79
:
Send a message via Yahoo to hcmut.khoamaisi
Trích:
Nguyên văn bởi anhbaobkdn View Post
Bác nào biết cách chạy một dòng chữ từ bên này qua bên kia màn hình cua LCD không chỉ giáo cho em với, em viết mãi mà nó cứ đứng yên một chổ, mới vào nghề nên còn lơ mơ lắm. VD như hiển thị dòng chữ "PICVIETNAM!" chẳng hạn. Cho em thanks trước.
Bạn up code và sơ đồ mạch lên cho mình coi thử.mấy cái này không khó lắm,chỉ là mời học nên lầm lẫn đâu đó
hcmut.khoamaisi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 27-10-2010, 05:42 PM   #13
anhbaobkdn
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 4
:
nhờ giúp đỡ

mấy ngày này mình bận quá nên giờ mới vào được.
code va mạch mình đính kèm rồi đó.thanks'
sao khong up được mạch.mạch đơn giản thôi.
chân D0 đến D7 của LCD nối với chân RC0 đến RD7.
RS nối với RB5
RW nối với RB6
E nối với RB7

có gì liên lạc với mình qua "anhbaobkdn@gmail.com"
cảm ơn nhiều!
File Kèm Theo
File Type: txt New Text Document (2).txt (3.4 KB, 59 lần tải)
anhbaobkdn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 28-10-2010, 05:56 PM   #14
hcmut.khoamaisi
Đệ tử 4 túi
 
hcmut.khoamaisi's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Nơi Cư Ngụ: TPHCM
Bài gửi: 79
:
Send a message via Yahoo to hcmut.khoamaisi
Trích:
Nguyên văn bởi anhbaobkdn View Post
mấy ngày này mình bận quá nên giờ mới vào được.
code va mạch mình đính kèm rồi đó.thanks'
sao khong up được mạch.mạch đơn giản thôi.
chân D0 đến D7 của LCD nối với chân RC0 đến RD7.
RS nối với RB5
RW nối với RB6
E nối với RB7

có gì liên lạc với mình qua "anhbaobkdn@gmail.com"
cảm ơn nhiều!
không biết có đúng ý bạn không anhbaobkdn.Cái dòng chữ nhạy dịch phải thì ok rồi,nhưng mình muốn nó hiển thị liên tục chứ không chớp tắt (giống như mấy cái bảng chạy chữ ngoài đường).Hiện tại mình vẫn chưa nghĩ ra giải thuật nào để cho dòng chữ dịch phải liên tục mà không chớp tắt hết.Đành up tạm cái này lên vậy.Có bác nào có thể làm cho dòng chữ dịch phải liên tuc mà không làm cho dòng chữ chớp tắt không.mình thanks nhiều!!!Rất mong mọi người đóng góp ý kiến về vấn đề này
Code:
#include <16f877a.h>
#include <def_877a.h>
#device *=16 ADC=8
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use delay(clock=4000000)
//=============================================================================
//==========PHAN KHAI BAO PHAN CUNG===========================================
//----------------------------------------------------------------------------
  
 #define rs rb5 
 #define rw rb6
 #define e rb7
 
//----------------------------------------------------------------------------
//=====PHAN KHAI BAO BIEN=====================================================
//-----------------------------------------------------------------------------
 
  
  int8 i,j;
 //-----------------------------------------------------------------------------
//----------------KHAI BAO MANG------------------------------------------------


const unsigned char chu[]={"PICVIETNAM!"};
const unsigned char move[]={"DHBK TPHCM"};
//-----------------------------------------------------------------------------
//===============================================================================
//=========================CHUONG TRINH CON======================================
//===============================================================================
void dieukhien(int8 a)
{
   portc=a,
   rs=0;
   rw=0;
    e=1;
   e=0;
   delay_ms(100);
}

void hienthi(int8 a)
{
   portc=a;
   rs=1;
   rw=0;
   e=1;
   e=0;
   delay_ms(100);
}
void lcd_init()
{
   dieukhien(0x38);
   dieukhien(0x0c);
   dieukhien(0x06);
} 

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//============================================================================
//========================CHUONG TRINH CHINH===================================
void main()
{ 
    trisb=0x00;
    trisc=0x00; 
    portb=0x00;
    portc=0x00;
    delay_ms(100);
    lcd_init();
    
    
  While(1)
  {     
     
   j=0x80;
     while(j<=0x8f)
       {
        dieukhien(j);
        while(i<=10)
          {   
            hienthi(chu[i]);
            i++;
          }
        j++;
        i=0;
   
   
        dieukhien(0xc2);
        while(i<=10)
          {   
           hienthi(move[i]);
            i++;
          }
        i=0;
        delay_ms(1000);
        dieukhien(0x01);
       } 
   }
   
 
   
  
   
}
link mô phỏng
http://www.mediafire.com/?729kml5lg755g
__________________
My blog: http://autumnneverreturn.blogspot.com/
Đối thủ khó chiến thắng nhất là bản thân !!!
hcmut.khoamaisi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-11-2010, 02:59 PM   #15
hcmut.khoamaisi
Đệ tử 4 túi
 
hcmut.khoamaisi's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Nơi Cư Ngụ: TPHCM
Bài gửi: 79
:
Send a message via Yahoo to hcmut.khoamaisi
có bạn nào có thể viết một chưong trình chay chữ dich phải liên tục trên LCD từ trá1 qua phải không.Trong LCD có lệnh dịch phải nhưng nó không dịch phải như theo ý của mình(ý mình muốn nói là dòng chự phải chạy liên tục từ trái qua phải giống như mấy dòng chữ trên các bảng điện tử ngoài đường ấy!!!)
__________________
My blog: http://autumnneverreturn.blogspot.com/
Đối thủ khó chiến thắng nhất là bản thân !!!
hcmut.khoamaisi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:41 AM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam