PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Microchip PIC > Cơ bản về vi điều khiển và PIC

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Cơ bản về vi điều khiển và PIC Những bài hướng dẫn cơ bản nhất để làm quen với vi điều khiển PIC

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 02-01-2013, 01:04 AM   #1
ngochuucf
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 6
:
Smile Code mạch đo nhiệt độ hiển thị lên led 7 đoạn .[HEPL!!]

anh chị nào pro trong diễn đàn giúp dùm em dịch đoạn code trên (ý nghĩa các câu lệnh) cái này e cần gấp ! tks !

PROCESSOR 16F877A
#INCLUDE <P16F877A.INC>
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WRT_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF
TAM EQU 20H
DEM1 EQU 21H
CHUC EQU 22H
DONVI EQU 23H
DEM EQU 24H
ORG 0000H
BCF STATUS,6
BSF STATUS,5
BSF TRISA,0
CLRF TRISB
BCF TRISE,0
BCF TRISE,1
BCF STATUS,5
CLRF PORTA
CLRF PORTB
CLRF PORTE
MAIN
CLRF TAM
CLRF CHUC
CLRF DONVI
CALL ANALOG
BSF STATUS,5
MOVF ADRESL,W
BCF STATUS,5
MOVWF TAM
DICHPHAI
BSF STATUS,5
RRF ADRESL,0
BCF STATUS,5
MOVWF TAM
CALL TACHSO
BSF PORTE,0
BCF PORTE,1
MOVF CHUC,W
CALL BANG
MOVWF PORTB
CALL DELAY
BCF PORTE,0
BSF PORTE,1
MOVF DONVI,W
CALL BANG
MOVWF PORTB
CALL DELAY
GOTO MAIN
ANALOG
BSF STATUS,5
BCF STATUS,6
BSF ADCON1,3
BSF ADCON1,2
BSF ADCON1,1
BCF ADCON1,0
BCF STATUS,5
BCF ADCON0,5
BCF ADCON0,4
BCF ADCON0,3
BCF ADCON0,7
BCF ADCON0,6
BSF STATUS,5
BSF ADCON1,6
BSF ADCON1,7
BCF STATUS,5
BSF ADCON0,0
BSF ADCON0,2
LOOP
BTFSC ADCON0,2
GOTO LOOP
RETURN
TACHSO

TROLAI
MOVLW D'10'
SUBWF TAM,1
BTFSS STATUS,0
GOTO THOAT
INCF CHUC,1
MOVLW D'10'
GOTO TROLAI
THOAT
MOVLW D'10'
ADDWF TAM,0
MOVWF DONVI
RETURN
BANG
ADDWF PCL,1
RETLW B'11000000'
RETLW B'11111001'
RETLW B'10100100'
RETLW B'10110000'
RETLW B'10011001'
RETLW B'10010010'
RETLW B'10000010'
RETLW B'11111000'
RETLW B'10000000'
RETLW B'10010000'
DELAY
BSF STATUS,5
BCF OPTION_REG,3
BCF OPTION_REG,2
BSF OPTION_REG,1
BCF OPTION_REG,0
BCF STATUS,5
MOVLW D'5'
MOVWF DEM1
LOOP
MOVLW D'5'
MOVWF TMR0
BSF STATUS,5
BCF OPTION_REG,5
BCF STATUS,5
LOOP1
BTFSS INTCON,2
GOTO LOOP1
BCF INTCON,2
DECFSZ DEM1,1
GOTO LOOP
RETURN
END
File Kèm Theo
File Type: rar pic.rar (75.4 KB, 21 lần tải)
ngochuucf vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Tags
pic16f877a

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:57 AM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam