PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Microchip PIC > Các ngôn ngữ lập trình khác (CCS C, HT PIC,...) > Lỗi lập trình ngôn ngữ cấp cao

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Lỗi lập trình ngôn ngữ cấp cao Những lỗi trường gặp trong lập trình. Khóa luồng khi bug được lỗi.

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 10-07-2009, 08:22 PM   #1
giangtieungu08
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gửi: 6
:
Post Lỗi khi Compile sang file HEX

//CHUONG TRINH HIEN TAI CAC NUT CHUC NANG CHUA HOAT DONG
//XEM LAI CLEAR KHONG THE
//KHONG THE GIAU SO DA NHAP
#include <16f877a.h>
#fuses NOWDT,XT,NOPROTECT,NOLVP,PUT
#use delay(clock=4000000)

#include <lcd.c>

#use fast_io(b)
#byte portB=0x06
#use fast_io(b)
#byte portc=0x07
#use fast_io(b)
#byte portD=0x08
#use fast_io(b)
#byte portE=0x09
#bit RS = portE.2
#bit RW = portE.1
#bit E = portE.0
#bit c0=portc.0
#bit c1=portc.1

#define LCD PortB
const unsigned char dig[]= {'M','O','I',' ','N','H','A','P',' ','P','A','S','S',':','#'};
int8 i,j,a=0;
int8 nhap_mk();
void dat_mk();
void tao_mk_moi();
void enter();

int8 mk;
int8 ch;
void command()
{
RS = 0; //ghi lenh
RW = 0;
E = 1;
E = 0;
delay_ms(6);
}
void display()
{
RS = 1;//ghi du lieu
RW = 0;
E = 1;
E = 0;
delay_ms(6);
}
//**********kiem tra mat khau***************
void kt_mk()
{
int8 kt;

if(c0==0)
{
delay_ms(50);
if (c0 == 0)
{
kt = read_eeprom(0x00);
if (kt == 0)
dat_mk();
else
tao_mk_moi();
}
}

if(c1 == 0)
{
delay_ms(50);
if(c1 == 0)
enter();
}
}
//********************************************
void dat_mk()
{
lcd_gotoxy(0, 1);
lcd_putc("hap mb");
delay_ms(100);
mk = nhap_mk();
write_eeprom(0x00, mk);
delay_ms(10);
lcd_gotoxy(10, 1);
lcd_putc("ghi hoan tat");
}
//*********************tao mk moi
void tao_mk_moi()
{
lcd_gotoxy(2, 1);
lcd_putc("mk cu");
delay_ms(100);
mk = nhap_mk();
if(mk == read_eeprom(0x00))
{
delay_ms(10);
lcd_gotoxy(4, 1);
lcd_putc("mk moi");
delay_ms(100);
mk = nhap_mk();
write_eeprom(0x00, mk);
lcd_gotoxy(11, 1);
lcd_putc("ghi hoan tat");
delay_ms(100);
}
else
{
lcd_gotoxy(7, 1);
lcd_putc("sai ma");
delay_ms(100);
}
}
//********************enter*************
void enter()
{
lcd_gotoxy(3, 1);
lcd_putc("Password??");
delay_ms(100);
mk = nhap_mk();

if(mk == read_eeprom(0x00))
{
lcd_gotoxy(4, 1);
lcd_putc("You're welcom");
delay_ms(100);
}
else
{
lcd_gotoxy(7, 1);
lcd_putc("Wrong pass!");
delay_ms(100);
}
}
//***********ghi eeprom*********
void ghi_eeprom(int8 ch)
{
write_eeprom(0x00, ch);
}
//*********************************
int8 doc_eeprom()
{
int8 ch;
ch = read_eeprom(0x00);
return ch;
}
//********************************************
void main()
{
Set_tris_B(0);
Set_tris_E(0);
delay_ms(100); //thoi gian de LCD hien thi
LCD = 0x38; //Hai hang, ma tran 5x7, b bit
command();
LCD = 0x0C; //Bat hien thi, tat con tro
command();
LCD = 0x80; //Vi tri hang 1, cot ?; Ve dau dong 1
command();
//----------------------------------------
//----------------------------------------
While(dig[a]!='#')
{
portB=dig[a];
display();
delay_ms(100);
a++;
}
output_b(0xC0); //Ve dau dong 2
command();
delay_ms(100);
output_d(0b11111111);
while(1)
{
int8 nhap_mk()
{
int8 mk;
//***************************************
//***************************************
output_d(0b01111111); //Hang 0 chan RD7 xuong muc 0
delay_ms(10);
if(input(pin_D3)==0) //cho D3 xuong muc 0
mk = 0x10;
{
output_b('A'); //ghi A
display();
delay_ms(150);
}
if(input(pin_D2)==0) //cho D2 xuong muc 0
mk = 0x00;
{
output_b(0x30); //ghi 0
display();
delay_ms(150);
}
if(input(pin_D1)==0) //cho D1 xuong muc 0
mk = 0x11;
{
output_b('#'); //ghi #
display();
delay_ms(150);
}

//***************************************
output_d(0b10111111); //Hang 1 chan RD6 xuong muc 0
delay_ms(10);
if(input(pin_D3)==0) //cho D3 xuong muc 0
mk = 0x01;
{
output_b(0x31); //ghi 1
display();
delay_ms(150);
}
if(input(pin_D2)==0) //cho D2 xuong muc 0
mk = 0x02;
{
output_b(0x32); //ghi 2
display();
delay_ms(150);
}
if(input(pin_D1)==0) //cho D1 xuong muc 0
mk = 0x03;
{
output_b(0x33); //ghi 3
display();
delay_ms(150);
}

//***************************************
output_d(0b11011111); //Hang 2 chan RD5 xuong muc 0
delay_ms(10);
if(input(pin_D3)==0) //cho D3 xuong muc 0
mk = 0x04;
{
output_b(0x34); //ghi 4
display();
delay_ms(150);
}
if(input(pin_D2)==0) //cho D2 xuong muc 0
mk = 0x05;
{
output_b(0x35); //ghi 5
display();
delay_ms(150);
}
if(input(pin_D1)==0) //cho D1 xuong muc 0
mk = 0x06;
{
output_b(0x36); //ghi 6
display();
delay_ms(150);
}

//*****************************************
output_d(0b11101111); //Hang 3 chan RD4 xuong muc 0
delay_ms(10);
if(input(pin_D3)==0) //cho D3 xuong muc 0
mk = 0x07;
{
output_b(0x37); //ghi 7
display();
delay_ms(150);
}
if(input(pin_D2)==0) //cho D2 xuong muc 0
mk = 0x08;
{
output_b(0x38); //ghi 8
display();
delay_ms(150);
}
if(input(pin_D1)==0) //cho D1 xuong muc 0
mk = 0x09;
{
output_b(0x39); //ghi 9
display();
delay_ms(150);
}
return mk;
}
}
}
Lúc mình compile sang file hex thì nó báo lỗi như sau:
Hình Kèm Theo
File Type: bmp 7-10-2009 7-14-18 PM.bmp (177.7 KB, 51 lần tải)
giangtieungu08 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-07-2009, 10:11 PM   #2
giangtieungu08
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gửi: 6
:
các pro có ai sửa đc jup với, mình đang làm bt về nó mà lại mới n/c nữa nên cùng ko rành lắm về cả PIC lẫn CCS. Thanks
giangtieungu08 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 11-07-2009, 12:07 AM   #3
giangtieungu08
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gửi: 6
:
cám ơn ngocthanh07, mình coi rồi nhưng nó chỗ đó nó không báo lỗi. Mà nó báo lỗi ngay dòng 178 .output_d(0b01111111); . Hình như là lỗi khai báo biến hay sao ấy. Mình sửa mãi mà ko đc. Có ai xửa đc jup mình với. Thanks.
giangtieungu08 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 11-07-2009, 12:26 AM   #4
giangtieungu08
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gửi: 6
:
sr, mình không có ý j cả, tại mình compile nó báo lỗi ở đó. Chứ CCS mình còn gà lắm, mới làm quen nó đúng 1 tuần đây nè. Bạn có cách nào chỉ rõ cho mình chút di. Thanks
giangtieungu08 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 11-07-2009, 12:34 AM   #5
giangtieungu08
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gửi: 6
:
ừh, thanks nha, để mình thử lại xem sao. Từ tối tới giờ loay woay woai cái lỗi này.
giangtieungu08 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 11-07-2009, 12:49 AM   #6
giangtieungu08
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gửi: 6
:
cám ơn, ngocthanh07 nha, đúng là lỗi ở chỗ return thật. Nhưng bây giờ nó chạy loạn xạ luôn. Ah sẵn đây cho mình hỏi, mình viết ct nhập bàn phím hiển thị lên LCD, nếu ko xài ngắt thì OK nhưng cho thêm ngắt vào thì lại bị lỗi. Ko biết làm j luôn
giangtieungu08 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-01-2011, 09:17 AM   #7
quangvanvo
Đệ tử 1 túi
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 18
:
giúp em với mấy anh chị ơi

em mới viết code lần đầu nên nó báo lỗi mà em thật sự không biết tại sao
đây là đoạn code ma có thể dung thẳng TRISx, POTRx để viết code
#include<16F877A.h>
#include<def_877a.h>
#fuses NOWDT,PUT,HS,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
#use fast_io(b)
int8 sck,slx,bienxoay,bienluu,giatri;
main()
{
trisb=0;
while(true)
{
sck=8;
bienluu=0;
portb=0;
delay_ms(100);
while(sck>0)
{
bienxoay=1;
slx=sck;
while(slx>0)
{
giatri=bienluu|bienxoay;
portb=giatri;
delay_ms(100);
bienxoay=bienxoay<<1;
slx--;
}
bienluu=giatri;
sck--;
}
}
}
nhưng đoạn code này thì em dùng thẳng trisx, portx thì không được nhung dùng lệnh set_tris_x(gia tri), set_port_x(gia tri) thi được em nghi đó là do khai báo lúc đầu
#include "E:\PIC\main.h"
#include <16f877a.h>
#include <def_877a.h>
#device *=16 ADC=8
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use delay(clock=20000000)

void main()
{

setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);

// TODO: USER CODE!!
TRISB = 0x00; // Tat ca PORTB deu la cong xuat du lieu
PORTB = 0xFF; // Tat het cac LED
While(1)
{
PORTB = 0; // Cho các LED sáng
delay_ms(250); // T.o th.i gian tr. 250ms
PORTB = 0xFF;
delay_ms(250);
}

}
quangvanvo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-01-2011, 09:30 AM   #8
quangvanvo
Đệ tử 1 túi
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 18
:
anh chị ơi giúp khai báo đầu chương trình di mấy anh chị ơi
sao thấy mấy anh chị viết code đều dùng thẳng TRISX, PORTX để viết code thì được nhưng em copy vào chương trình thì nó luôn báo lỗi nhưng khi em thay băng SET_TRIS_X(GIA TRI), SET_PORT_X(GIA TRI) thì lại được.
còn việt khai báo lúc đằu thì khai báo này thì 2dòng giữa 2dòng @ thì được

@@@@@@@@@@@@@@
#include<16F877A.h>
#include<def_877a.h>
@@@@@@@@@@@@@@@
#fuses NOWDT,PUT,HS,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
#use fast_io(b)
int8 sck,slx,bienxoay,bienluu,giatri;


nhưng trong khai báo này thì 2 dòng nay luôn báo lỗi khi bỏ nó thì dich được

#include "E:\PIC\main.h"
@@@@@@@@@@@@@@
#include <16f877a.h>
#include <def_877a.h>
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
#device *=16 ADC=8
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use delay(clock=20000000)
quangvanvo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-01-2012, 01:30 PM   #9
dung565
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Jan 2012
Bài gửi: 2
:
Unhappy tạo file hex mới bị lỗi core xin a e xem lại dùm

doạn core của mình như này


/////////////////////////// Nguyen Thanh Tuan //////////////////////////////
/////////////////////////// TU LAP Mobile //////////////////////////////
/////////////////////////// 82/6, duong 26/3, p.Binh Hung Hoa, q.Binh Tan, Tp.HCM //////////////////////////////
/////////////////////////// 0946 357 994 - 0946 357 995 //////////////////////////////
#include "D:\thanhtuan o D\main.h"
#define GP0 PIN_A0
#define GP1 PIN_A1
#define GP2 PIN_A2
#define GP3 PIN_A3
#define GP4 PIN_A4
#define GP5 PIN_A5
void main()
{
int a,t;
while (1)
{
a=0;
while (a<12) // xoay xuoi
{
a++;
output_low (GP5);
output_high (GP0);
delay_ms (80);
output_low (GP0);
output_high (GP1);
delay_ms (80);
output_low (GP1);
output_high (GP2);
delay_ms (80);
output_low (GP2);
output_high (GP4);
delay_ms (80);
output_low (GP4);
output_high (GP5);
delay_ms (80);
}
a=0;
while (a<12) // xoay nguoc
{
a++;
output_low (GP0);
output_high (GP5);
delay_ms (80);
output_low (GP5);
output_high (GP4);
delay_ms (80);
output_low (GP4);
output_high (GP2);
delay_ms (80);
output_low (GP2);
output_high (GP1);
delay_ms (80);
output_low (GP1);
output_high (GP0);
delay_ms (80);
}
t=200;
while (t>20) // ra vao nhanh dan
{
t=t-20;
output_high (GP2);
delay_ms (t);
output_low (GP2);
output_high (GP1);
output_high (GP4);
delay_ms (t);
output_low (GP1);
output_low (GP4);
output_high (GP0);
output_high (GP5);
delay_ms (t);
output_low (GP0);
output_low (GP5);
delay_ms (t);
output_high (GP0);
output_high (GP5);
delay_ms (t);
output_low (GP0);
output_low (GP5);
delay_ms (t);
output_high (GP0);
output_high (GP5);
delay_ms (t);
output_low (GP0);
output_low (GP5);
delay_ms (t);
output_high (GP1);
output_high (GP4);
delay_ms (t);
output_low (GP1);
output_low (GP4);
output_high (GP2);
delay_ms (t);
output_low (GP2);
}
a=0;
while (a<10) // ngoai vao
{
a++;
output_high (GP0);
output_high (GP5);
delay_ms (100);
output_high (GP1);
output_high (GP4);
delay_ms (100);
output_high (GP2);
delay_ms (100);
output_low (GP0);
output_low (GP5);
delay_ms (100);
output_low (GP1);
output_low (GP4);
delay_ms (100);
output_low (GP2);
delay_ms (100);
}
t=400;
while (t>4) // xoay tron nhanh dan
{
t=t-4;
output_high (GP5);
delay_ms (t);
output_low (GP5);
output_high (GP4);
delay_ms (t);
output_low (GP4);
output_high (GP2);
delay_ms (t);
output_low (GP2);
output_high (GP1);
delay_ms (t);
output_low (GP1);
output_high (GP0);
delay_ms (t);
output_low (GP0);
}
a=0;
while (a<10) // chop cheo 1
{
a++;
output_low (GP4);
output_high (GP0);
delay_ms (140);
output_low (GP0);
output_high (GP4);
delay_ms (140);
}
a=0;
while (a<10) // chop cheo 2
{
a++;
output_low (GP1);
output_high (GP0);
delay_ms (140);
output_low (GP0);
output_high (GP4);
delay_ms (140);
output_low (GP4);
output_high (GP5);
delay_ms (140);
output_low (GP5);
output_high (GP1);
delay_ms (140);
}
t=120;
while (t>10) // xuong len nhanh dan
{
t=t-10;
output_high (GP0);
delay_ms (t);
output_low (GP0);
output_high (GP1);
delay_ms (t);
output_low (GP1);
output_high (GP2);
delay_ms (t);
output_low (GP2);
output_high (GP4);
delay_ms (t);
output_low (GP4);
output_high (GP5);
delay_ms (t);
output_low (GP5);
output_high (GP4);
delay_ms (t);
output_low (GP4);
output_high (GP2);
delay_ms (t);
output_low (GP2);
output_high (GP1);
delay_ms (t);
output_low (GP1);
}
a=0;
while (a<20) // 0 5 qua lai
{
a++;
output_high (GP0);
delay_ms (180);
output_high (GP2);
output_low (GP0);
delay_ms (30);
output_high (GP4);
output_low (GP2);
delay_ms (30);
output_high (GP5);
output_low (GP4);
delay_ms (200);
output_high (GP1);
output_low (GP5);
delay_ms (100);
output_low (GP1);
}
t=400;
while (t>10) // chop tat all nhanh dan
{
t=t-10;
output_high (GP0);
output_high (GP1);
output_high (GP2);
output_high (GP4);
output_high (GP5);
delay_ms (t);
output_low (GP0);
output_low (GP1);
output_low (GP2);
output_low (GP4);
output_low (GP5);
delay_ms (t);
}
t=120;
while (t>10) // sang & xoay tron
{
t=t-5;
output_high (GP0);
delay_ms (t);
output_high (GP1);
delay_ms (t);
output_high (GP2);
delay_ms (t);
output_high (GP4);
delay_ms (t);
output_high (GP5);
delay_ms (t);
output_low (GP5);
delay_ms (t);
output_low (GP4);
delay_ms (t);
output_low (GP2);
delay_ms (t);
output_low (GP1);
delay_ms (t);
output_low (GP0);
delay_ms (t);
}
a=0;
while (a<20) // xoay dong tung nac
{
a++;
output_high (GP0);
delay_ms (250);
output_high (GP1);
output_low (GP0);
delay_ms (40);
output_high (GP2);
output_low (GP1);
delay_ms (40);
output_high (GP4);
output_low (GP2);
delay_ms (40);
output_high (GP5);
output_low (GP4);
delay_ms (40);
output_low (GP5);
output_high (GP0);
delay_ms (40);
output_high (GP1);
output_low (GP0);
delay_ms (40);
output_high (GP2);
output_low (GP1);
delay_ms (40);
output_high (GP4);
output_low (GP2);
delay_ms (40);
output_high (GP5);
output_low (GP4);
delay_ms (40);
output_low (GP5);
}
t=120;
while (t>10) // len xuong 1 bong nhanh dan
{
t=t-5;
output_high (GP0);
delay_ms (t);
output_high (GP1);
output_low (GP0);
delay_ms (t);
output_low (GP1);
output_high (GP2);
delay_ms (t);
output_low (GP2);
output_high (GP4);
delay_ms (t);
output_low (GP4);
output_high (GP5);
delay_ms (t);
output_low (GP5);
output_high (GP4);
delay_ms (t);
output_low (GP4);
output_high (GP2);
delay_ms (t);
output_low (GP2);
delay_ms (t);
output_high (GP1);
delay_ms (t);
output_low (GP4);
output_high (GP0);
delay_ms (t);
}
}
}

chạy nữa chừng tối đây thằng ccs nó đứng im lun rồi nó báo lỗi này nè hix

http://nh8.upanh.com/b6.s1.d5/77710c...813158.loi.bmp

em không biết up hình như thế nào đây là lần đầu bị trở ngại này xin pro chỉ giáo e mới vào nghề hix
nếu pro nào biết cách khắc phục dc dùm em đoạn core này e xin tặn cho pro đó 1 bộ vỏ sườn trong xuốt + ic led cho 1202 lun ( sdt e nè 01217951886 ) sms e goi lai liền
dung565 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:51 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam