PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Microchip PIC > RTOS và Thuật toán với PIC

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

RTOS và Thuật toán với PIC RTOS và Các thuật toán dùng cho PIC/dsPIC/PIC32
Mod: phamminhtuan

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 28-06-2011, 08:50 PM   #1
phatcddt08a
Đệ tử 5 túi
 
phatcddt08a's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 101
:
thuat toan chuyen doi duong lich sang am lich

ai da tung lam thi ra tay chi giúp voi,dang lam do an ben cai nay ma lam hoai khong ra.em dua vao thuat toan chuyen doi tren mang cua tac gia ho ngoc duc ma chuyen doi no khong dung gi ca .ko biet la do chuyen sang c nay khong hop . em co mot doan code nho chuyen doi tu ngon ngu java sang ccs ko biet dung ko cao thu biet xin chi gium voi thank nhieu
code :
// cong thuc ham chuyen doi am lich
unsigned long jdFromDate(signed int8 dd, signed int8 mm, signed int8 yy)
{
int a, m,y1,jd;

a = (int)((14 - mm)/12);
y1 = yy + 4800 - a;
m = mm + 12*a - 3;
jd = dd + (int)((153*m + 2)/5) + 365*y1 +(int)(y1/4) - (int)(y1/100) +(int)(y1/400) - 32045;
if (jd < 2299161) jd = dd + (int)((153*m + 2)/5) + 365*y1 + (int)(y1/4) - 32083;
return jd;
}
//tinh ngay soc
int getNewMoonDay(unsigned long k,unsigned int timezone) {
float T1, T2, T3, dr, Jd1, M, Mpr, P, C1, deltat, JdNew;
T = k/1236.85;
T2 = T1 * T1;
T3 = T2 * T1;
dr = 3.1415926/180;
Jd1 = 2415020.75933 + 29.53058868*k + 0.0001178*T2 - 0.000000155*T3;
Jd1 = Jd1 + 0.00033*sin((166.56 + 132.87*T1 - 0.009173*T2)*dr);
M = 359.2242 + 29.10535608*k - 0.0000333*T2 - 0.00000347*T3;
Mpr = 306.0253 + 385.81691806*k + 0.0107306*T2 + 0.00001236*T3;
P = 21.2964 + 390.67050646*k - 0.0016528*T2 - 0.00000239*T3;
C1=(0.1734 - 0.000393*T1)*sin(M*dr) + 0.0021*sin(2*dr*M);
C1 = C1 - 0.4068*sin(Mpr*dr) + 0.0161*sin(dr*2*Mpr);
C1 = C1 - 0.0004*sin(dr*3*Mpr);
C1 = C1 + 0.0104*sin(dr*2*P) - 0.0051*sin(dr*(M+Mpr));
C1 = C1 - 0.0074*sin(dr*(M-Mpr)) + 0.0004*sin(dr*(2*P+M));
C1 = C1 - 0.0004*sin(dr*(2*P-M)) - 0.0006*sin(dr*(2*P+Mpr));
C1 = C1 + 0.0010*sin(dr*(2*P-Mpr)) + 0.0005*sin(dr*(2*Mpr+M));
if (T1 < -11) deltat = 0.001 + 0.000839*T1 + 0.0002261*T2 - 0.00000845*T3 - 0.000000081*T*T3;
else deltat= -0.000278 + 0.000265*T1 + 0.000262*T2;
JdNew = Jd1 + C1 - deltat;
return (int)(JdNew + 0.5 + 7/24);
}

// tinh tao do mat troi
int getSunLongitude( int jdn,int timezone) {
double T1, T2, dr, M, L0, DL, L;
T1 = (jdn - 2451545.5 - 7/24) / 36525;
T2 = T1*T1;
dr = 3.1415926/180;
M = 357.52910 + 35999.05030*T1 - 0.0001559*T2 - 0.00000048*T1*T2;
L0 = 280.46645 + 36000.76983*T1 + 0.0003032*T2;

DL = (1.914600 - 0.004817*T1 - 0.000014*T2)*sin(dr*M);
DL = DL + (0.019993 - 0.000101*T1)*sin(dr*2*M) + 0.000290*sin(dr*3*M);
L = L0 + DL;
L = L*dr;
L = L - 3.1415926*2*(int)(L/(3.1415926*2));
return (L / 3.1415926 * 6);
}
// Tim ngay bat dau thang 11 am lich -----------------------------------------
int getLunarMonth11( int yy, int timezone ) {
unsigned long k, off, nm, sunLong;
off = jdFromDate(31, 12, yy) - 2415021;
k = (int)(off / 29.530588853);
nm = getNewMoonDay(k,7);
sunLong = getSunLongitude((int)nm,7);
if (sunLong >= 9) nm = getNewMoonDay((int)k-1,7);
return (int)nm;
}
char getLeapMonthOffset(double a11, int timezone) {
double k, last, arc;
long l;
char tmp;
k =(int) ((a11 - 2415021.076998695) / 29.530588853 + 0.5);
last = 0;
l = 1;
tmp = getNewMoonDay((int)(k+l),7);
arc = getSunLongitude((int)tmp,7);
do {
last = arc;
l ++;
arc = getSunLongitude((int)tmp,7);
}
while (arc != last && l < 14);
return l-1;
}
void AMLICH() {
unsigned long k, dayNumber, monthStart, a11, b11, lunarDay, lunarMonth, lunarYear, lunarLeap, diff, leapMonthDiff;
char dd, mm, yy;
unsigned int8 ld1,ld2, lm1,lm2;
short ly1,ly2;
dd =28;
mm= 06;
yy= 11;
dayNumber = jdFromDate(dd, mm, yy);
k = (dayNumber - 2415021.076998695) / 29.530588853;
monthStart = getNewMoonDay((int)(k+1),7);
if (monthStart > dayNumber) monthStart = getNewMoonDay(k,7);
a11 = getLunarMonth11(yy,7);
b11 = a11;
if (a11 >= monthStart) {
lunarYear = yy;
a11 = getLunarMonth11(yy-1,7);
}
else {
lunarYear = yy+1;
b11 = getLunarMonth11(yy+1,7);
}
lunarDay = dayNumber-monthStart+1;
diff = (int)((monthStart - a11)/29);
lunarLeap = 0;
lunarMonth = diff+11;
if (b11 - a11 > 365) {

leapMonthDiff = getLeapMonthOffset(a11,7);
if (diff >= leapMonthDiff) {
lunarMonth = diff + 10;
if (diff == leapMonthDiff)
lunarLeap = 1;
}
}
if (lunarMonth > 12) lunarMonth = lunarMonth - 12;
if (lunarMonth >= 11 && diff < 4) lunarYear = lunarYear- 1;
portb=lunarDay;
ld2=lunarDay/10;
ld1=lunarDay%10;
lm2 = lunarMonth/10;
lm1 = lunarMonth%10;

cai cho ben java math.sin neu viet nhu vay ccs ko dich dc.em bo no di co sao ko vi em co su dung thu vien math.h
phatcddt08a vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:00 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam