PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Các Đề Tài > Các đề tài khác

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 07-04-2014, 01:49 PM   #1
duykhanhuctdt4
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Aug 2013
Bài gửi: 4
Thanks: 2
Thanked 0 Times in 0 Posts
em đang viết chương trình mở nhiều cửa bằng pic 16f877a

em đã mở đc 1 cử rùi nhưng ko tìm cách mở thêm đc cửa nữa bằng pass
đề tài của em bằng là mở bằng mã vạch nhưng ko biết làm sắp bảo vệ đề tài nguyên cứu sinh viên rùi mà mới mở đc cửa bằng pass thôi đây là mở 1 cửa ai sửa giúp mình code để mở đc 3 4 5 cửa ko mình cảm ơn nếu làm đc có thể gọi vào số 01697377583 mình sẽ cảm ơn và hậu tạ bằng tiền nhé sinh viên chắc cũng chỉ có tầm 200k đến 400k thôi mình đã up file ở dưới
CỐ GIÚP MÌNH NHÉ
CODE ĐÂY:
#include <16f877a.h>
#include <def_877A.h>
#fuses NOWDT,NOLVP,NOPROTECT,HS
#use delay(clock=20000000)
/////////khai bao ngo vao ra
#define RS RD5
#define RW RD6
#define E RD7
#define LCD PORTB

#define door RA0///khoa
#define alarm RA1///den bao
#define loa RA2 ///loa bao
//////////khai bao su dung port dung de xuat nhap du lieu
#use fast_io(b)
#use fast_io(d)
//////khai bao bien.....
int8 i,j,ss;
int8 a[7],y[7],b[7]={1,1,1,1,1,1},t[7];//bien luu gtri nhap vao
int8 test,dem,mp,alert;
const char st0[17]={" MOI NHAP PASS "};//0-15
const char st1[17]={"SAI PASS "};//0-15
const char st2[17]={"OK DA MO KHOA "};//0-15
const char st3[17]={" Nhap pass moi "};//0-15
const char st4[17]={"*you got new pw*"};//0-15
const char st5[17]={"*you got old pw*"};//0-15
const char s1[17]={"Enter pass cu "};//0-15
const char s2[17]={"Xac nhan pass "};//0-15

/*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*/
/* procedures and functions */
/*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*/
////////khai bao cac chuong trinh con//////////////
void con_wrt(int8);
void data_wrt(int8);
void setup_lcd();

void scan_keyPress();//chuong trinh con quet phim
void erase();//chuong trinh con xoa
void write_PW();//chuong trinh con ghi
void display_error();//chuong trinh con hien thi khi nhap sai pass
void sub_main();
void display_ok();//ham hien thi khi nhap pass 0k
void compare();
void display();// hien thi
void confirm_pw();//xac nhan pass moi
void new_pw();//pass moi
void old_pw();//pass cu

void main()///ham chuong trinh chinh
{

trisc=0x0f;//C[7:4] xuat;C[3:0] vao bthuong cao
trisb=trisd=trisa=0;
setup_lcd();
alert=0;
write_PW();
for(i=0;i<6;i++) a[i]=t[i]=0;


n: door=0;alarm=0; loa=0;//turn off
con_wrt(0x01);//con tro dau dong 1
for(i=0;i<=15;i++) data_wrt(st0[i]); //hien thi moi nhap pass
erase();
k1: if(alert==3) { alarm = 1; loa = 1;}//turn on alarm
scan_keypress(); //kiem tra phim matrix
if (mp==0xff) goto k1;
else
{
display();
if(j==6)
{ while((mp!=10)&&(mp!=11))//wait for pushing 10 or 11
{
scan_keypress();
}
if(mp==10) {erase(); goto k1;}
display(); goto n;
}
else goto k1;//if j is not 5 then turn back
}
}

//xxxxxxxxxxxxxxxx functions & procedures xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
void con_wrt(int8 dat)
{
lcd=dat;
RS=0;// instruction
RW=0;
E=1;delay_ms(3);
E=0;
delay_ms(5);
}
void data_wrt(int8 dat)
{
lcd=dat;
RS=1;// du lieu
RW=0;
E=1;delay_ms(3);
E=0;
DELAY_ms(5);
}
void setup_lcd()///ham hien thi ki tu tren lcd
{
delay_ms(100);
con_wrt(0x38);
con_wrt(0x0c);
con_wrt(0x01);
con_wrt(0x06);
}

//Program of Scanning KeyPress:
void scan_keyPress()///chuong trinh con quet phim matran
{
dem=4;
mp=0;
portc=0b11101111;
kat: test=portc&0x0f;
switch(test)
{
case 0b00001111: {
mp=mp+4;
portc=(portc<<1)+0;
dem--;
if(dem!=0) goto kat;//keep testing
else mp=0xff;//no pushing button
}
break;
case 0b00001110: {
delay_ms(20);while(!rc0); loa=1; delay_ms(20);//wait for leaving button
mp=mp+0;//nhan phim 0; 4; 8; 12
}
break;
case 0b00001101: {
delay_ms(20);while(!rc1);loa=1; delay_ms(20);//wait for leaving button
mp=mp+1;//nhan phim 1; 5; 9; 13
//display();
}
break;
case 0b00001011: {
delay_ms(20);while(!rc2);loa=1; delay_ms(20);//wait for leaving button
mp=mp+2;//nhan phim 2; 6; 10; 14
}
break;
case 0b00000111: {
delay_ms(20);while(!rc3);loa=1; delay_ms(20);//wait for leaving button
mp=mp+3;//nhan phim 3; 7; 11; 15
}
}
delay_ms(30); loa = 0;////thoi gian loa keu
}

void erase()///chuong trinh con xoa khi ta nhan sai pass
{
ss=j=0;
con_wrt(0xc0);
for (i=0;i<16;i++)
{
if(i<6) a[i]=0;
data_wrt(0x20);// ' ' character
}
con_wrt(0xc0);
}

void write_PW()///ghi pass
{
for(i=0;i<6;i++) write_eeprom(i,b[i]);
}
void display_error()
{
alert++;
erase();
for(i=0;i<=15;i++) data_wrt(st1[i]);
delay_ms(1500);
erase();
}

//Program of control while you get in
void sub_main()
{
door=1; delay_ms(2000); door=0;//door=o thi khoa,door=1 thi mo khoa
k2: scan_keypress();
switch(mp)
{
case 12: door = 1;delay_ms(2000); door=0;;goto k2;
case 13: alarm = ~alarm;goto k2;
case 14: old_pw();goto k2;
case 15: break;
default: goto k2;
}
}
void display_ok()///man hinh hien thi luc nhap 0k
{
alert=0;
erase();
con_wrt(0x01);
for(i=0;i<=15;i++) data_wrt(st2[i]);
con_wrt(0xc0);//con tro dau dong 2
sub_main();
}
void compare()//TH nhan phim OK
{
for(i=0;i<6;i++) if(a[i]==read_eeprom(i)) ss++;////doc du lieu tu eeprom
if (ss==6) display_ok();
else display_error();
}

void display()///hien thi
{
switch(mp)
{
case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
{
if(j==6) break;
a[j]=mp;
data_wrt(mp+0x30);
delay_ms(10);
con_wrt(0xc0+j);
data_wrt('*');
j++;
}
break;
case 10: erase();break;
case 11: compare();break;
default: break;
}
}

void old_pw(void)///ham nhap pass cu
{
erase();
con_wrt(0x01);
for(i=0;i<=15;i++) data_wrt(s1[i]);
k5: scan_keypress();///quet phim matrix
switch(mp)
{
case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
{
if(j==6) goto k5;
y[j]=mp;
data_wrt(mp+0x30);
delay_ms(100);
con_wrt(0xc0+j);
data_wrt( '*');
j++;
} goto k5;
case 10: erase(); goto k5;
case 11: if(j==0) goto k5;
else new_pw();
case 15: erase();con_wrt(1);for(i=0;i<=15;i++) data_wrt(st2[i]);break;
default: goto k5;
}
}

void new_pw(void)///ham nhap pass moi
{
erase();
con_wrt(0x01);
for(i=0;i<=15;i++) data_wrt(st3[i]);
k3: scan_keypress();
switch(mp)
{
case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
{
if(j==6) goto k3;
b[j]=mp;
data_wrt(mp+0x30);
delay_ms(100);
con_wrt(0xc0+j);
data_wrt('*');
j++;
} goto k3;
case 10: erase(); goto k3;
case 11: confirm_pw();
case 15: break;
default: goto k3;
}
}

void confirm_pw(void)///ham nhap lai pass cu
{
erase();
con_wrt(0x01);
for(i=0;i<=15;i++) data_wrt(s2[i]);
k4: scan_keypress();
switch(mp)///mp tu viet tat MA PHIM MATRIX
{
case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
{
if(j==6) goto k4;
t[j]=mp;
data_wrt(mp+0x30);
delay_ms(100);
con_wrt(0xc0+j);
data_wrt('*');
j++;
} goto k4;
case 10: erase(); goto k4;
case 11: for(i=0;i<6;i++) if( (y[i]==read_eeprom(i)) && (b[i]==t[i]) ) ss++;

if(ss==6) {write_PW(); erase();for(i=0;i<=15;i++) data_wrt(st4[i]);delay_ms(1200);}
else {erase(); for(i=0;i<=15;i++) data_wrt(st5[i]);delay_ms(1200);}
erase(); break;
case 15: break;
default: goto k4;
}
}
duykhanhuctdt4 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:04 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam