PDA

View Full Version : Các ngôn ngữ lập trình khác (CCS C, HT PIC,...)


Pages : [1] 2 3 4

 1. Các bạn mới học PIC lưu ý luồng này (Upd. 16/10/2005)
 2. Pascal cho PIC
 3. Cách Debug chương trình?
 4. Tiện nghi đây !
 5. Phương pháp quét LED
 6. PIC - CCS compiler
 7. Hướng dẫn CCS C - Tiếng Anh (Upd. 27/08/05)
 8. Bac falleaf co the viet tourial Pic bang C duoc ko
 9. CCS tiếng Việt update - I
 10. Pascal for PIC Full Version
 11. PIC Mikro C
 12. Ngôn ngữ Basic cho PIC
 13. Tập lệnh trên CCS cho PIC
 14. Hướng dẫn cài đặt HT PIC - 4MD
 15. Hoi ve debug
 16. Có ai đã dung 18F2550 bằng CCSC thì giúp em với
 17. HTPIC - các chương trình cho PIC6F877A
 18. CCS C for PIC16F877A
 19. Nguyễn Thế Vinh - căn bản lập trình CCS
 20. Mạch dồng hồ hiển thị trên LCD
 21. Mình muốn ngắt bằng cạnh lên phải làm sao
 22. Lập trình với ngôn ngử Basic
 23. mirkoBasic--> MPLAB
 24. bác fall cho em hỏi tý về CCSC tại sao lại "Out of ROM" sớm thế?
 25. I2C, SPI, UART của PIC 16F877 dùng thế nào trên CCSC??
 26. Hỏi tài liệu CCSC
 27. Tiểu tử hỏi về toán tử <<=
 28. One wire voi PIC16F84A
 29. Gặp vấn đề về Mikro Basic
 30. Có ai đã từng bị mất ROM chương trình của 877A chưa?
 31. Fatal error L213 - Keil C
 32. Các Bạn Giúp Cho Mình Tài Liệu Tiếng Việt Ngôn Ngữ C Cho Pic
 33. Điện tử CS.
 34. Hướng dẫn sử dụng CCS C
 35. CCS với nhận dữ liệu dùng trong RS232 ?
 36. Trình dịch SDCC ?!
 37. Co ban ve mikroPascal
 38. Lỗi gì đây!
 39. Bài toán này viết như thế nào!
 40. LCD fastfood
 41. Giúp em với!!!!!
 42. Học CCS thông qua Tutorial PICVIETNAM
 43. Chuỗi được lưu trong Flash
 44. PWM - có vài điều còn thắc mắc
 45. Help! Dùng C để giao tiếp RS232
 46. PIC18F2620 + rs232
 47. Help! Giao tiếp I2C giữa 2 PIC
 48. EPWM trong Pic18f458 !
 49. Hỏi về chương trình HTPIC của ngohaibac
 50. tut for ht-pic
 51. Pwm
 52. Su dung EEPROM voi p16f877a?
 53. Bác nào có bản PicBasic Pro viết cùng với EasyHID cho em với!
 54. chương trình điều khiển môtor servo của microchip
 55. RTOS, help me plz!!
 56. môi trường lập trình
 57. Ghi Một Mảng Các Byte Vào Trong Rom Của Pic
 58. Hỏi về MikroC
 59. Vấn đề tương thích của PIC Compiler trên Windows Vista
 60. Lỗi do CCS hay do CODE
 61. reset cpu
 62. HTPIC18 Các chương trình cho PIC18
 63. Sử dụng PWM1,3 của PIC18F4431 như thế nào?
 64. 30 Projects_PIC Basic Pro - book
 65. Cho hỏi phương án giữ trạng thái của PIC khi bi mất nguồn và có nguồn lại
 66. PICBasicPro : PBP2.46 + example
 67. Quản lý và build Project bằng Visual C++.Net
 68. LCD với CCS :(
 69. Đếm với CCS
 70. C18 và P18F458
 71. cách truy xuất rom
 72. CCS support dspic/pic24
 73. LCD hiển thị va C for PIc16f877
 74. ghi và đọc eeprom?
 75. hỏi về power pwm?
 76. cần giúp đỡ hiện chữ trên led matrix
 77. hỏi về chu kì xung Clock
 78. giao tiếp Key - LCD & Flash nội ?
 79. Hỏi về cách liên kết C với ASM
 80. Giúp em lựa chon trình dịch C cho Pic
 81. CCS C và PIC18F458/4580
 82. Mikro C 7.0 + Crack
 83. PLD(programnable logic devices)&PIC
 84. giup em update ccsc
 85. giao tiep pc va pic6f877 qua cong rs232
 86. cần giúp quang báo bằng ccs
 87. giúp em timer với
 88. pic 18f4331 có chạy được thạch anh 40Mhz ko?
 89. làm sao để biết thời gian xử lý của 1 hàm trong CCS?
 90. Chọn lựa giữa C18 và CCS
 91. MPLab với C18
 92. Lúng túng với Interrupts - nhờ trợ giúp
 93. lệnh ghi eeprom nội của pic ntn?
 94. Ko làm chủ đc giao tiếp LCD 4bits
 95. Giúp em về VB 6 cho PIC
 96. Pwm Mcc18
 97. Cho hỏi bạn nào có tài liệu giao tiếp giữa PIC và PC ko?
 98. PIC giao tiếp với PC qua cổng USB dùng HID
 99. PIC giao tiếp qua Ethernet như thế nào?
 100. Bascom-PIC ??? có ngôn ngữ nay không?
 101. Cách tính trong CCS???
 102. Bỏ bồ già ASM, chuyển sang bồ nhí C mà rắc rối quá!
 103. Bắt đầu lập trình PIC bằng ngôn ngữ C
 104. Làm sao để gửi 1 mảng ký tự lên máy tính bằng CCS????
 105. Việc dùng PWM trong pic 16f877a
 106. CCS-----Help me---bang chủ & các cao thủ chỉ giáo giùm!
 107. Fclose() Fopen()... Pic
 108. Giúp bắt đầu lập trình
 109. tìm chương trình cho pic 18f4550
 110. Bị lỗi sau khi cài CCS-PCWHD4.065
 111. mất dữ liệu eeprom
 112. bug trong code giao tiếp ds1307 với 16F
 113. timer1-giúp mình gấp với
 114. code cho LCD
 115. Decode Manchester
 116. Lỗi CCS C ! bác nào chỉ giùm em với !
 117. Tai sao counter timer0 Khong dem duoc :(
 118. Trao đổi dữ liệu giữa PIC18f4550 với máy tính
 119. Hiện thị LCD bị sai?
 120. anh Nam giúp em giải thích vấn đề RS232 của PIC với!
 121. mảng 2 chiều trong CCS
 122. Tiếng Việt không dấu
 123. Tiếng Việt không dấu
 124. Pic Rtos !
 125. ai thông dịch cho em đoạn code này với! Em đang cần gấp
 126. CCS C cho PIC/dsPIC phiên bản 4.xxx
 127. Giao tiếp PIC với máy tính
 128. đồng hồ đếm thời gian thực
 129. Active của mikrobasic for PIC 6.0
 130. Có ai giúp đỡ mình làm việc với encoder với
 131. !!!cho em hỏi tí về ngắt(em dùng mikroC)!!!
 132. Ngắt porB trong pic6f877
 133. !!giúp em một tí đi các anh!!!
 134. Mbasic_pro
 135. cần giúp eeprom at2864
 136. Hỏi về ngắt timer1
 137. Xin giúp đỡ về giao tiếp RS485
 138. giúp mình với , mình gặp vấn đề trong hiển thị LCD và dùng ngắt
 139. Chương trình con đơn giản hiển thị LCD nhưng mình ko biết sai ở đâu
 140. Xem giúp mình phần ngắt PorB và hiển thị LCD với
 141. KEIL - lập trình cho PIC bằng Ngôn Ngữ C???
 142. config module power pwm của pic 18fxx31
 143. "grap LCD với mikroC"
 144. cho mình hỏi cách tạo số ngẫu nhiên
 145. !!cần giúp đỡ về hiển thị glcd(mikroC)
 146. Các bác cho em hỏi ????????
 147. Giao tiếp I2C giữa các pic
 148. Vài thủ thuật với CCS C
 149. Tổ chức hệ đo lường đa kênh dùng vi điều khiển PIC16F877
 150. xin giúp đỡ pic 12f683
 151. Xin chỉ giáo
 152. Delay = timer????
 153. La bàn điện tử CMPS03
 154. có thể chuyên đổi DAC trong pic hay ko
 155. cách mã hóa mã nguồn trong CCS
 156. Tạo file định nghĩa cho pic trong thư viện CCS
 157. Điều khiển động cơ không chổi quét bằng pic8f4431
 158. Thuật toán lọc số sử dụng Pic!
 159. Help !ccs không biết lỗi gì
 160. Mới học CCS C nhờ giúp đỡ
 161. các bác giúp em với( vấn đề về LCD)
 162. Pic6f877a
 163. help me!
 164. giúp em truyền data 16bit vào máy tính bằng rs232
 165. khai báo dữ liệu trong MCC18
 166. bảo vệ code cho PIC
 167. giúp đỡ!
 168. cho em hỏi về ý nghĩa các lệnh trong java
 169. Hỏi về quang báo và đồng hồ DS1307
 170. Debug SPI using Mikro C/Proteus
 171. lập trình với ccs
 172. Tìm tài liệu của Trần Xuân Trường
 173. Thiết lập prescaler cho Timer va watchdog
 174. Sự khác nhau về dùng delay_ms() và timer?
 175. Thiết lập ưu tiên cho ngắt trong PIC?
 176. xuat ra leb
 177. tim download ccs c for pic16f877a
 178. Tim HT PIC phiên bản cũ!
 179. key cho MPLABC32_v1_03
 180. [CCSC] LCD.C trong driver CCS C
 181. Giup do!
 182. file def_18f4550.h
 183. lưu dữ liệu ở ROM....?
 184. Port I/O của PIC18F4550
 185. Các câu hỏi đơn giản
 186. Cách khởi tạo pwm trong CCS
 187. Giúp mình sửa lỗi CCS!
 188. hiển thị giá trị xung trên lcd
 189. Lỗi khai báo #include <def_877a.h>
 190. su dung PWM tren CCS nhu the nao
 191. Không chạy được nhiều chương trình con được gọi từ chương trìng chính!
 192. Đọc,xuất dữ liệu thật là hay.Gặm sách online hết cả ngày
 193. cần giúp đỡ về Power PWM pic8f4431
 194. Thắc mắc về code cho PIC16F877
 195. Bạn định viết code trong C? Hãy đọc!
 196. Writing C code for 8051
 197. Mình thử tìm hiểu về LCD và hàm khởi tạo LCD420.C Trong CCS mình viết lại
 198. xin mọi người giúp đỡ về Ngắt trong PIC
 199. ccs - hàm lấy phần nguyên và phần dư!
 200. Lỗi #device PIC6F877A?
 201. hoi ve ccs c cho pic32
 202. Hỏi cách xử lý chương trình bằng chạy hàm phục vụ ngắt EXT_isr
 203. các pác cho e hỏi
 204. Nhiễu khi sử dụng PWM
 205. xin hỏi về chương trình con trong ccs
 206. Nhờ giúp đỡ hướng giải quyết !
 207. Lỗi timer2 của 16F886
 208. HT PIC9.60 dịch quá chuối ?????
 209. Help lap trinh cho Pic6f877a!Keypad 4x4,LCD,i2c!
 210. Hỏi về #FUSES của CCS
 211. Dung ngat cho Port D khi lở làm phần cứng PortB nối với LCD!
 212. Dung Pic lam master ,keypad va hien thi LCD!
 213. Lỗi không build được tronh C30
 214. Cần giúp đỡ về mảng kích thước lớn trong flash
 215. mikroC?
 216. thac mac ve cac file 16f877a.h và def877a.h
 217. Muốn đặt một đoạn code ở chính xác một địa chỉ nào đó thì làm thế nào
 218. RS232_ccsc
 219. xem giúp mình đoạn code này lỗi ở đâu
 220. mình muốn chạy led nhièu hiệu ứng cùng lúc làm thể nào
 221. ccs c applications
 222. picbasic pro applications
 223. help on CCS error !!!
 224. Có ai biêt lập trình pic bằng sdcc ko giúp em với
 225. Hỏi về ngắt INT0
 226. Hỏi về LCD
 227. Tạo file.c,file.h
 228. help (tiếng Việt không dấu)
 229. TÍnh toán thời gian trong CCS C
 230. Microchip đã mua HI-TECH
 231. xử lí da ta từ pc truyền xuống
 232. Nhận biết khay CDRom đóng/ mở?
 233. PIC16F887 có thể có bao nhiêu ngắt ?
 234. help
 235. các lệnh chuyển từ binary qua decimal
 236. Giúp em về timer0 với.
 237. bác nào có cuốn sách tiếng Anh viết CCS cho PIC, share cho em với
 238. Hỏi về điều khiển động cơ
 239. Nhờ các bạn giúp đỡ!
 240. CCS v4.088 update
 241. [hỏi]Cho em hỏi về Salvo
 242. hỏi về pwm trong ccs
 243. Chương trình đọc encoder
 244. Lại thắc mắc lệnh printf("%u",val_adc) , ADC 10 bit
 245. Code đếm và quét led bị lỗi
 246. ccs cho MT8870
 247. Cho em hỏi về LCD
 248. Hỏi về chu kỳ máy và chu kỳ đồng hồ
 249. Hỏi về LCD và PIC6F877A
 250. Cần giúp sửa lỗi CCS cho mạch đo nhiệt độ