PDA

View Full Version : Tổ dịch thuật


 1. Sách chuyên ngành và những điều cần nói
 2. Feedback Control Theory
 3. Những sách yêu cầu được dịch
 4. Lập trình cho PIC bằng BASIC
 5. Tuyển mod phụ trách Tổ dịch thuật
 6. Cho em hỏi từ này!
 7. PIC microcontrollers for beginners
 8. Cần tìm người dịch bộ giáo trình Microchip
 9. Timer ticks and timer beats ???
 10. Clock Arbitration???
 11. Cần sự đóng góp ý kiến của tất cả mọi người!
 12. Ground bounce,Miniaturization
 13. mong mọi người kiểm tra hộ
 14. Advanced PIC Microcontroller Projects in C
 15. Bài tập kỹ thuật xung số
 16. can anyone translate it to the Eng form please
 17. BÁc nào giúp em dịch ít tài liệu với!
 18. xIN TAI LIEU!
 19. Cần xin cuốn sách: Artificial Intelligence Techniques in Power Systems
 20. Ra mắt công cụ dịch tiếng Anh chuẩn nhất Việt Nam
 21. chỉ mình với
 22. Nhờ các bạn download giúp tài liệu
 23. cần DEMO Board cho họ PIC18
 24. xin tài liệu sim 900 or 300 tiếng việt
 25. Chuyên dịch thuật website các tài liệu kĩ thuật