PDA

View Full Version : Đã đến lúc picvietnam dùng Ubuntu


falleaf
18-02-2008, 08:35 PM
Thực ra việc triển khai Ubuntu đã được F triển khai ở dientuvietnam khá lâu rồi, loạt bài viết của F về Ubuntu và QT cũng như các công cụ có thể tham khảo tại box Core Linux (http://dientuvietnam.net/forums/forumdisplay.php?f=80) của dientuvietnam.

Bài giới thiệu về Ubuntu và một số công cụ thường dùng có thể xem tại đây:
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=6382

Bài giới thiệu về QT, cách xây dựng giao diện đồ hoạ trên Ubuntu có thể xem tại đây:
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=10797

Ngoài ra, tại sao F nói rằng đã đến lúc anh em picvietnam chúng ta có thể sử dụng Ubuntu, bởi vì ngoại trừ các công cụ như Matlab, Maple đã được triển khai trên Linux nói chung và Ubuntu nói riêng, chúng ta còn chuẩn bị có Piklab (http://piklab.sourceforge.net/index.php), có thể sử dụng tốt trên Ubuntu phiên bản 8.04

Bài giới thiệu về Piklab chưa được viết, nhưng cộng đồng Ubuntu đã xác nhận và hoàn thiện việc cài đặt Piklab trên phiên bản 8.04. Phiên bản 7.10 chưa cài đặt được Piklab.

Điều này cho thấy, đến bây giờ anh em PIC Việt Nam đã có thể chuyển hẳn sang Ubuntu, đặc biệt các doanh nghiệp phát triển sản phẩm PIC.

Như vậy, PIC Việt Nam sẽ tìm mọi cách để hỗ trợ sự phát triển này, bởi đây có thể coi chính là tương lai của Việt Nam khi phát triển các ứng dụng Cross Platform, đặc biệt là những ứng dụng hệ thống nhúng.

Công bố phiên bản Ubuntu 8.04 đã chạy được Piklab
http://packages.ubuntu.com/hardy/electronics/piklab

Như vậy trong box này, kể từ bây giờ, chúng ta sẽ nghiên cứu các vấn đề sau:

Tìm hiểu về Ubuntu (dành cho sử dụng)
Lập trình PIC/dsPIC với Piklab và các công cụ khác trên Ubuntu
Lập trình C++ dùng CDT (bộ thư viện C++) và QT (giao diện đồ hoạ)
Lập trình Java trên Ubuntu
Phát triển những ứng dụng nhúng với dsPIC/PIC32
Phát triển sản phẩm trên nền Microchip dùng Ubuntu


Hy vọng được sự ủng hộ của các thành viên. Ban đầu đây chỉ là cách nghĩ của F, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, những gì F nghĩ đã đúng, và picvietnam sẽ bắt lấy cơ hội này.

Chúc vui

falleaf
21-02-2008, 09:07 AM
Hôm nay đã viết xong các bài hướng dẫn cơ bản để có thể triển khai hệ thống trên Ubuntu.

1) Sử dụng Piklab thay cho MPLAB, bài này là dạng bài giới thiệu, chờ tới khi Ubuntu ra bản 8.04 thì có thể triển khai:
http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=2000

2) Lập trình C/C++ sử dụng Eclipse. Đây là phần để viết các phần mềm ứng dụng:
http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=2005

3) Lập trình C/C++ sử dụng Eclipse CDT và QT để tạo các phần mềm ứng dụng giao diện đồ họa:
http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=2006

Những bước tiếp theo sẽ là lập trình ứng dụng với Java dùng Eclipse trên Ubuntu. Bài hướng dẫn này đã được thành viên abeo của www.pfiev.net viết tại đây (http://pfiev.net/forum/index.php?topic=1514.0;topicseen), chúng tôi sẽ chuyển bài viết này sang picvietnam để làm thí dụ minh họa.

Sau bước khởi động này, điều chúng ta quan tâm nhất với các chương trình ứng dụng trên máy tính đó là việc giao tiếp các cổng: COM, LPT, USB. Những vấn đề này sẽ được trình bày sau và cần nhiều người cùng làm và thử nghiệm.

Để làm việc này chúng ta sẽ cần một cái Project nền, trong đó có trình bày đầy đủ các giao tiếp để làm thực nghiệm, các tính năng của phần mềm này sẽ được phác thảo thành các dự án. Tuy nhiên, bước quan trọng nhất vẫn là bản thân các giao tiếp đó, cho nên chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu sự khác biệt giữa lập trình giao tiếp trên Ubuntu khác gì với lập trình giao tiếp trên Windows, đặc biệt là các drivers và các bộ công cụ đi kèm của nó.

Chúng ta sẽ bắt đầu với RS232 trước tiên, rồi sẽ làm luôn tới USB, bởi vì hiện nay cổng máy in gần như rất ít được sử dụng, chủ yếu chỉ còn lại USB, nhưng RS232 và RS485 vẫn còn rất thông dụng trong công nghiệp và tương đối dễ hơn nhiều so với USB, nhiều người quen thuộc với nó hơn. Ta sẽ bắt đầu từ RS232.

Chúc vui

falleaf
26-02-2008, 02:34 AM
The Ubuntu project is entirely committed to the principles of free software development; people are encouraged to use free software, improve it, and pass it on.

"Free software" doesn't mean that you shouldn't have to pay for it (although Ubuntu is committed to being free of charge as well); it means that you should be able to use the software in any way you wish: the code that makes up free software is available for anyone to download, change, fix, and use in any way. Alongside ideological benefits, this freedom also has technical advantages: when programs are developed, the hard work of others can be used and built upon. With non-free software, this cannot happen and when programs are developed, they have to start from scratch. For this reason the development of free software is fast, efficient and exciting!

You can find out more about free software and the ideological and technical philosophy behind it at the GNU website (http://www.gnu.org/philosophy/).