PDA

View Full Version : PIC và Robot trên nền Ubuntu


 1. Đã đến lúc picvietnam dùng Ubuntu
 2. Cùng trao đổi những vấn đề cài đặt và sử dụng Ubuntu
 3. Piklab - Microchip IDE trên nền Linux (tập 1: lướt web)
 4. Khúc dạo đầu với C++ trên Ubuntu (bằng hình, có thể load chậm)
 5. QT Giao diện đồ họa cho các ứng dụng CrossPlatform
 6. Giao tiếp RS232 trên Ubuntu
 7. AndLinux - Chạy như một ứng dụng Windows
 8. Sử dụng CCS C trên Piklab?
 9. Sử dụng CC5X trên nền Ubuntu
 10. Thảo luận Piklab, HTPIC và ICD2, PICKit 2,... trên Ubuntu 8.04 LTS
 11. Lỗi cổng USB trên Ubuntu 8.10
 12. Nào cùng dùng UBUNTU trong công việc!
 13. sử dụng ngắt trong sdcc
 14. Cùng trao đổi về Kicad
 15. Pickit2 trong ubuntu
 16. Mplab x ide
 17. Lập trình PIC trên linux (XC16, ASM30, Pickit2)