PDA

View Full Version : Giao tiếp RS232 trên Ubuntu


falleaf
21-02-2008, 10:02 AM
Tạm thời chưa có bài này, chỉ đưa một số link tham khảo để các bạn tự nghiên cứu. F vẫn chưa có thời gian để viết bài và làm mạch test nên tạm thời đặt ở đây để đưa tài liệu tham khảo lên trước.

Chúc vui

Tài liệu tham khảo:
[1] Using Linux to Send Commands to ADR Interfaces (http://www.ontrak.net/linux.htm)
[2] Simple Serial Port (RS232) Test Example for testing embedded hardware (http://www.captain.at/howto-simple-serial-port-test-example.php)
[3] PIC - MMC (Multi Media Card) Flash Memory Extension (http://www.captain.at/electronics/pic-mmc/)
[4] Serial HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/Serial-HOWTO.html)
[5] LIRC - Linux Infrared Remote Control (http://lirc.org/)

falleaf
21-02-2008, 08:16 PM
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=10921

Tạm thời chúng ta qua đây theo dõi lập trình RS232 do bác bqviet cung cấp.

Chúc vui