PDA

View Full Version : sử dụng ngắt trong sdcc


eunix
25-11-2009, 09:09 PM
có anh nào sử dụng sdcc rồi xin hướng dẫn em sử dụng ngắt trong sdcc

eunix
14-12-2010, 02:46 PM
Đây là một số code trong SDCC đã sưu tầm được cho mọi người tham khảo

ttai
15-09-2015, 11:01 PM
Thank vì cách bạn quay trở lại topic và tự đóng chủ đề. Không như nhiều topic khác hỏi chỉ để hỏi rồi để đó.
Mình không dùng SDCC nhưng chắc chắn có người dùng SDCC sẽ thấy và cảm thấy có ích!