PDA

View Full Version : Lỗi không build được tronh C30


thienlong1989
23-12-2008, 10:58 AM
Em complier thi nó bão lỗi như sau :pic30-coff-cc1.exe: error: License manager failure, please contact your support
representative or http://support.microchip.com

Mọi người giúp với !