PDA

View Full Version : Pic16f887 + lcd + srf05


falleaf
31-07-2009, 10:39 AM
Đây là báo cáo của một em sinh viên SPKT HCM thực tập tại R&P. Đây là một phần trong dự án viết sách về PIC16F887 của R&P. Bài thực tập này được thực hiện trực tiếp trên mạch phát triển của R&P.

Chúc vui

huutamhtv
08-08-2009, 12:31 PM
cám ơn bài viết nhiều

falleaf
11-08-2009, 12:52 PM
Cảm biến siêu âm SRF05 thường được dùng trong robot, nhưng hiện nay đang được ứng dụng nhiều trong công nghiệp để đo mực nước, mực dầu,...

Bài toán của việc đo mực nước, mực dầu, đó là vì SRF05 trả về giá trị bằng độ rộng xung. Do vậy, khó có thể đưa vào các hệ thống điều khiển dùng PLC. Người ta cần chuyển đổi tín hiệu này (sử dụng một con PIC) để đọc giá trị từ cảm biến về, sau đó chuyển đổi sang dạng tín hiệu phù hợp để sử dụng với PLC. Có thể thấy đơn giản nhất là sử dụng chuyển đổi từ dạng này sang dạng RS485 thì tất cả các PLC đều có thể làm việc được (đây là một thí dụ).

Chúc vui

lkkt_group
13-08-2009, 09:41 AM
Cảm ơn tài liệu và bài viết của anh nhiều

Chúc vui

cong1810
02-09-2009, 12:57 AM
xóa bài này!

phanconglai
11-03-2011, 07:06 PM
bai viet cua anh hay lam

nxthuc
25-03-2011, 09:02 PM
mình cũng mới học về pic. nhưng sao khó quá đi.hihi

chungpmth
18-09-2012, 10:56 PM
em chào anh!
anh cho em hỏi cái này cái được không a!
sao em test thì LCD không hiển thị gì mong quan tâm.
(đã test LCD )
#include <16f877a.h>
#include <defs_16f877a.h>
#include <def_877a.h>
#use delay(clock=20000000)
#fuses HS
#BYTE TRISC = 0x87
#BIT TRISC2 = 0x87.2
#BYTE PORTC = 0x07
#BIT RC2 = 0x7.2
#include <lcd_lib_4bit.c>
float getvar = 0, distance = 0;
int1 has_echo = 0, trg = 0;

void trigger(); //t?o trigger
void init();

#INT_CCP1
void ccp1_isr()
{
if(!trg) {
//Khi có xung echo c?nh lên
set_timer1(0); //Reset timer1 v? 0
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE); //chuy?n sang dò xung c?nh xu?ng
trg = 1;
}
else
{
//Khi có xung echo c?nh xu?ng
getvar = get_timer1(); //??c giá tr? timer1 ngay khi có xung echo c?nh xu?ng
distance = ((getvar /111)*3.2-14.7);//(getvar - 485)/28.3; //
has_echo = 1;
disable_interrupts(GLOBAL);
}
}void main()
{
init();
//LCD_init();
while (1)
{

trigger();
while(!has_echo);
lcd_putcmd(0xc0);
printf(lcd_putchar,"K/C:%6.2f", distance);
delay_us(200);
}
}
void init()
{
//Timer 1 clock in = Fosc/4 = 5Mhz
//Speed of Speech = 344m/s ,Max time echo =25ms
//=> Max Distance of SRF05 = (344m/s*25ms)/2 = 4.3m
// Min time echo = 100us
//=> Min Distance of SRF05 = (344m/s*100us)/2 = 3.44cm
//=> Timer 1 with Ts = (1/5MHz)*Pre = 0.4uS (Prescaler = 2);
//=> Reg Timer 1 Circle
lcd_init();
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
//Thi?t l?p Capture CCP1 dò xung c?nh lên
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);
enable_interrupts(INT_CCP1); // Cho phép ng?t khi CCP1 có tín hi?u
}

void trigger()

{
trg = 0;
has_echo = 0;
TRISC2 = 0; //set chân RC2 làm output
RC2 = 1; //trigger
delay_us(20);
RC2 = 0;
TRISC2 = 1; //set chân RC2 làm input
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);
enable_interrupts(GLOBAL);
}

chungpmth
19-09-2012, 11:58 AM
sao không ai cho mình câu trả lời vậy nhỉ nãn quá!!!!!

handsometran
22-09-2012, 05:48 PM
sao không ai cho mình câu trả lời vậy nhỉ nãn quá!!!!!
Mình thấy bạn định nghĩa biến distance dạng float có giá trị bằng 0 nên lúc hiển thị có gặp trục trặc ko.
Ngoài ra bạn xem lại hàm printf(lcd_putchar,"K/C:%6.2f", distance) xuất dữ liệu ra vùng nào trên LCD, vì LCD có 80 ô chia làm 2 hàng, nhưng chỉ có 16 ô đầu của mỗi hàng hiển thị thôi. Mong rằng có ích cho bạn.