PDA

View Full Version : Các dự án mã nguồn mở


 1. Mở box các dự án mã nguồn mở Microchip
 2. MTouch PCB
 3. UART2Ethernet dùng PIC18F67J60-I/PT
 4. Góp ý với a F về mục mã mở
 5. Pic16f887 + lcd + srf05
 6. Mạch PICRobocon
 7. Ứng dụng chuyển đổi USB2COM dùng PIC giá rẻ
 8. 16f877a with ds18b20
 9. Giao tiếp PIC16F877A vs DS1307
 10. giải thuật robot dò line
 11. giao tiếp lcd16x2 bằng 3 dây
 12. Điều Khiển Màn Hình Nokia 6100 với PIC18F4620
 13. Giao Tiếp 1 dây (1-Wire) Dùng PIC16F887 và DS2413
 14. Chia sẻ Mạch Ứng Dụng Cho PIC16F887 - SHT11 - DS1307 - LCD - UART
 15. Panel hiển thị LCD cảm ứng
 16. Giao tiếp nhiều cảm biến nhiệt độ DS18b20 với PIC16f877a
 17. Internet vạn vật với Vi điều khiển và App IOTFE